[SlovLit] Za znanost v slovenščini

Miran Hladnik gmail miran.hladnik na gmail.com
Tor Jul 28 18:38:38 CEST 2015


From: "Andrej (Andy) Brodnik" <andrej.brodnik na upr.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 28 Jul 2015 07:28:51 +0200
Subject: Re: [SlovLit] Za znanost v slovenščini
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005241.html)

Pozdravljeni! Morda še tole ob bok Samotovemu zapisu.

Pred slabim mesecem smo se udeležili z ekipo najboljših slovenskih
srednješolcev s področja računalništva in informatike Srednjeevropske
olimpijade iz infomratike (CEOI). Tu dobijo srednješolci v vsakem od
dveh krogov po tri naloge, ki od njih zahtevajo pripravo
računalniškega programa. Organizator pripravi naloge v angleškem
jeziku, ki jih nato na predvečer kroga prevedemo v nacionalne jezike
(http://ceoi2015.fi.muni.cz/tasks.php). Tekmovalci dobijo naloge
prevedene v svoj materni jezik in kopijo nalog v angleškem jeziku. Od
tod je njihova odločitev, katero besedilo bodo brali. Kar bi rad
izrecno poudaril, je, da so naši tekmovalci vsi raje brali naloge v
slovenskem jeziku. Verjetno sicer obvladajo angleščino več kot dobro,
saj bi se sicer ne mogli pripravljati na tekmovanje, pa vendar so
uporabili svoj materni jezik.

Če povzamem, je odgovornost nas, strokovnjakov na posameznem področju,
da oblikujemo strokovni nacionalni jezik. Ta ni toliko pomemben za
tistega pol odstotka govorcev, ki so svetovni raziskovalci, ampak za
vse ostale. Pri tem bi si pogosto želeli pomoči in sodelovanja stroke.
Preprost primer so seminarske naloge, ki jih izdelujejo študenti (ali
celo dijaki) ini jih pregledujejo po najboljših močeh strokovnjaki.
Veljalo bi vzpostaviti sistem, kjer bi slovenisti pomagali pri
popravljanju in prenosu znanja. Skoraj vedno se zgodi, da na primer
kemik lovi vejice in sklone po seminarski nalogi po svojem najboljšem
občutku. -)

LPA
Andrej (Andy) Brodnik

---

https://www.dnevnik.si/1042717416/mnenja/odprta-stran/nevarni-samim-sebi-o-domacem-vrednotenju-slovenistike
-- M. Hladnik, Nevarni samim sebi: O domačem vrednotenju slovenistike.
Zdaj še v Dnevnikovem Objektivu 25. jul. 2015.

http://lit.ijs.si/hlad_bib.html -- v pravkar osveženi osebni
bibliografiji še nekaj prispevkov z letnico 2015, tudi z linki na
celotna besedila.

---

http://listserv.uleth.ca/pipermail/globaloutlookdh-l/2015-July/date.html
-- tudi na forumu GO::DH (ADHO DH Global Outlook Community) teče pod
naslovom Monocultures of the (digital) Humanities debata na temo
angleškega jezikovnega monopola in jezikovne raznolikosti.

---

From: lanko marusic <franc.marusic na ung.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Tue, 28 Jul 2015 13:37:33 +0000
Subject: Re: za znanost slovenščini

Namesto odgovora na odzive sem pripravil stran oz. trenutno samo
ogrodje strani, ki bi jo rad posvetil tej razpravi.

V okviru Wikiverze sem oblikoval stran Slovenščina v znanosti
(https://sl.wikiversity.org/wiki/Sloven%C5%A1%C4%8Dina_v_znanosti),
kamor bom počasi vnašal argumente, ki sem jih prepoznal v razpravi, in
nanje podajal protiargumente (če jih bom našel). Seveda je stran
odprta (kot vsak wiki), tako da jo lahko spreminja prav vsak. Na stran
sem trenutno napisal nekaj vodil, za katere upam, da so smiselna in da
se jih bodo uporabniki držali. Stran bom morebiti vsake toliko malo
popravil in uredil na način, kakor sem si jo zamislil sedaj (v kolikor
ne bo stran zaživela na prav drugačen način).

Kot rečeno je sedaj na voljo zgolj okvir, vsebino pa bom (v kolikor je
ne bodo dodajali drugi) dodajal gor bolj počasi.

Sicer pa sem pomislil na tole (upam, da ne bom obtožen
neoliberalizma): Na (začasno) odpoved slovenščini kot znanstvenemu
jeziku lahko gledamo kot na investicijo, ki bi predvidoma dvignila
slovensko znanost in s tem pomagala Sloveniji kot državi, da na drugih
področjih uveljavi čimveč slovenščine. Morda bi na ta način lahko v
Slovenijo pritegnili več tujcev, ki bi spričo dejstva, da se v
Sloveniji (izven strogo znanstvenega okolja) govori slovensko, pač
morali počasi začeti govoriti slovensko. Ali bi bilo to slabo za
Slovenijo ali slovenščino? Pridobila bi govorce, (vsaj začasno) pa
izgubila področje rabe. Včasih se je treba čemu odpovedati, da lahko
dobimo več. In ja, to nikakor ni oblikovano niti podano kot argument,
ki bi ga bilo vredno dodati na zgoraj olinčeno wikiverzitetno stran.
Kakor zapisano stvar res precej spomnija na argumentacijo, da je treba
slovenska podjetja prodati, da se razdolžimo, da bomo potem lažje
zaživeli in v kratkem postali bolj prožno, rastoče ... gospodarstvo, a
vsaj glavni razlogi, zakaj naj bi to bilo dobro storiti niso enaki. Je
pa gotovo med tistimi, ki zagovarjajo rabo slovenščine v znanosti,
tudi nekaj tistih, ki podpirajo razprodajo našega gospodarstva (nekaj
jih poznam, za nekaj njih vem ...), pri čemer se očitno ne zavedajo,
da so nekateri od razlogov, ki jih sami priznavajo za legitimne v
primeru gospodarstva, precej enostavno prevedljivi na področje rabe
slovenskega jezika.

lp
lanko


Dodatne informacije o seznamu SlovLit