[SlovLit] Bookworm, n-grami -- Zemljevid z ledinskimi imeni -- Re: Novi akademiki -- Re: Proti zapiranju znanja

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Jul 2 16:07:35 CEST 2015


http://movies.benschmidt.org/ -- zgled dinamike besed v filmskem opusu
Woodyja Allena, kot jo zna napraviti program Bookworm. Več o  tem
kulturomičnem projektu na http://bookworm.culturomics.org/

http://googlebooks.byu.edu oz.
http://googlebooks.byu.edu/compare-googleBooks.asp -- alternativna in
v primerjavi z Ngram Viewer zahtevnejša Googlova uporaba n-gramov
(črkovnih nizov v obsegu do 5 besed) za kulturomične raziskave.

===

Drevi, v četrtek 2. 7. 2015 ob 19.30 bodo v občinskem uradu v koroškem
Bekštanju opravili še eno iz niza predstavitev novih zemljevidov z
ledinskimi imeni na južnem Koroškem in v obmejnih gorenjskih občinah.
Tudi bekštanjski zemljevid je nastal v okviru evropskega projekta
FLU-LED (Evropsko teritorialno sodelovanje, OP Slovenija-Avstrija
2007–2013), ki so ga partnerji z obeh strani meje izvajali od leta
2011. Na Koroškem so delo koordinirali SPZ, KKZ in Slovenski
narodopisni inštitut Urban Jarnik. [iz Stergarjevih koroških novic]

===

From: Alenka Porenta <Alenka.Porenta na zrc-sazu.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Thu, 02 Jul 2015 13:32:15 +0200
Subject: Novi člani SAZU
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005218.html)

Za novega izrednega člana SAZU je bil 18. junija 2015 izvoljen tudi Marko Snoj:
http://www.sazu.si/novice/novi-clani-slovenske-akademije-znanosti-in-umetnosti.html

===

Od: Franc Kattnig <franc.kattnig na aon.at>
Datum: 01. julij 2015 22:23
Zadeva: AW: [SlovLit] Proti zapiranju znanja!
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005220.html)

Spoštovani, z dovoljenjem fotografa oziroma njegovih potomcev-dedičev
se seveda sme objaviti vsaka slika g. Plečnika. (Plečnikovi dediči ne
morejo preprečiti objave slik, saj je bil zelo znana osebnost v
javnosti. Taka je ureditev trenutno v Avstriji).  Taka ureditev je res
dobra. Saj krožijo  raznorazne slike nekaterih osebnosti brez
izplačila honorarja fotografu. Opozarjam na prav tako dobro ureditev
zaradi dovoljenja ponatisov literarnih in znanstvenih besedil.
Dovoljenje sme pred tem predpisanim posmrtnem roku dati potomec-dedič
avtorja. Gre tukaj seveda za honorarna vprašanja ... Kam pa pridemo,
če bi vsi tako križemkražem objavljali dela fotografov in drugih
avtorjev. Pa brez zamere. Lahko noč!

Franc Kattnig
Spodnje Goriče pri Rožeku na Koroškem

[Kulturno pa bodo preživeli samo tisti narodi, ki bodo sprostili
dostop do svoje kulturne dediščine in izmenjavo njenih vsebin, ne pa
prepustili odločanje o njeni usodi zastareli avtorski zakonodaji in
samovolji dedičev. Zato nekateri objavljamo svoje tekste in
fotografije pod licenco cc namesto pod preživetim copyrightom, tako da
si lahko z njimi brez vprašanja postreže, jih poobjavi ter celo
predela kdor koli, le vir mora navesti (npr. tisoče domačih fotografij
na http://slov.si/mh/galerije/ in desetine milijonov dokumenotv na
https://commons.wikimedia.org/wiki/Glavna_stran). Kam nas bo to
pripeljalo? V svobodno kulturo
(https://en.wikipedia.org/wiki/Free_culture_movement). -- miran]


Dodatne informacije o seznamu SlovLit