[SlovLit] Razpis za Lodž in Kijev -- Goričani na Dolenjskem -- Certificiranje kulture, interaktivni članek -- Re: Iz Tübingena

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Jun 23 09:40:51 CEST 2015


Od: Nidorfer-Šiškovič, Mojca <Mojca.Nidorfer-Siskovic na ff.uni-lj.si>
Datum: 23. junij 2015 09:28
Zadeva: Delovni mesti za lektorje/lektorice slovenščine na univerzah v
Lodžu in Kijevu

Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani išče kandidate/kandidatke za:
-     - učitelja/učiteljico slovenščine kot tujega jezika na
Univerzi v Lodžu na Poljskem za študijsko leto 2015/2016
-     - učitelja/učiteljico slovenščine kot tujega jezika na
Državni univerzi Tarasa Ševčenka v Kijevu v Ukrajini za študijsko leto
2015/2016.

Pogoji:
•    univerzitetna slovenistična izobrazba pedagoške smeri oz.
končan magistrski študij bolonjskega študija navedene smeri;
•    znanje poljskega jezika/ukrajinskega jezika oziroma enega od
svetovnih jezikov, ki je pretežno v rabi v državi gostiteljici;
•    zaželene delovne izkušnje iz poučevanja slovenščine kot
drugega ali tujega jezika in delovne izkušnje s področja organiziranja
dodatnih kulturnih dejavnosti;
•    poznavanje razmer in kulturnega ozadja v državi gostiteljici.

Pogodbo o zaposlitvi bo izbrani kandidat/kandidatka sklenil/-a z
Univerzo v Lodžu oz. Državno univerzo Tarasa Ševčenka v septembru za
določen čas enega leta, z možnostjo podaljšanja. Stanovanje bosta
zagotovili tuji univerzi, kritje potnih stroškov in avtorski honorar
Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani. Pisne prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev bomo sprejemali 8 dni po objavi oziroma do 1.
julija 2015 na naslov:

Filozofska fakulteta, Kadrovska služba, Aškerčeva 2, Ljubljana.
Dodatne informacije na tel. št. (01) 241-86-75 (Center za slovenščino
kot drugi/tuji jezik).

===

From: "Sonja Žežlina" <sonja.zezlina na guest.arnes.si>
To: slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 22 Jun 2015 13:12:31 +0200
Subject: SD Nova Gorica na Dolenjskem

Člani SD Nova Gorica smo v maju preživeli čudovito soboto na
Dolenjskem. 16. maja 2015 smo se odzvali na povabilo SD Dolenjske in
Bele krajine in se sprehodili po Novem mestu, kjer so nas prijazno
vodili Tomaž Koncilija, Zlata Valentić in Ana Markelj. Novo mesto, ki
letos praznuje 650 let, je prostor, iz katerega so izšli številni
pomembni kulturniki in druge pomembne osebnosti. V sprehodu skozi
mesto, ki ga zaradi številnih arheoloških najdb imenujemo tudi mesto
situl, smo spoznavali predvsem tiste kotičke, ki so povezani z
literaturo oz. umetnostjo nasploh: "Kettejev" vodnjak na mestnem trgu,
poti Janeza Trdine, gledališče, poimenovano po Antonu Podbevšku,
začetniku avantgarde na Slovenskem, spominili smo se Primičeve Julije,
Matije Kastelica, Severina Šalija in številnih drugih. Vstopili smo v
nekatere ustanove, si ogledali stolno cerkev in se po Bregu sprehodili
do restavracije Loka, kjer smo obedovali. Po kosilu nas je pot vodila
še do samostana Pleterje ter tik pred odhodom domov še do Kostanjevice
na Krki in znamenite forme vive. Ekskurzijo je v celoti pripravila in
vodila Danica Rangus, dolgoletna predsednica dolenjskega slavističnega
društva. Odzivi udeležencev ob vračanju so potrdili, da je bila
odločitev za prijateljsko druženje tudi strokovna obogatitev, za kar
se vsem prav prijazno zahvaljujemo. Upamo, da se bo meddruštvena
izmenjava nadaljevala, pa čeprav smo zaradi preobilice dela ta odmev
na naše srečanje spisali šele sedaj, že na pragu počitnic.

Sonja Žežlina

===

http://www.ludliteratura.si/esej-kolumna/uvodnik/cnknp/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=obvescevalnik
-- Tadej Meserko: CNKNP. LUD Literatura 15. junija 2015 (o
certificiranju kulture in umetnosti).

http://www.bloomberg.com/graphics/2015-paul-ford-what-is-code/ -- bomo
kdaj pisali take interaktivne članke, kot je tale?

===

https://drive.google.com/folderview?id=0B-yuFev7aMwIflA5N2NYYUx5YzZSS1lGQWx4UFpmeUlQdnRqbU1YRkM2NzQ2dVlZSzN4MnM&usp=sharing
-- še slike predsednikovega obiska lektorata v Tübingenu
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005209.html).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit