[SlovLit] Na ZRC SAZU -- Iz Tübingena -- Re: ERNiE

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Jun 19 22:22:12 CEST 2015


From: Alenka Porenta <Alenka.Porenta na zrc-sazu.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Fri, 19 Jun 2015 14:09:48 +0200
Subject: Predstavitev publikacij

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Založba ZRC vas
vljudno vabita na predstavitev publikacij, ki bo v torek , 23. 6.
2015, ob 11. uri v Prešernovi dvorani, v pritličju Novega trga 4 v
Ljubljani.

Predstavljena bosta dva zvezka revije (Jezikoslovni zapiski 20/1 in
20/2), tri knjižne izdaje (Kozma Ahačič, Jezični možje; Matej Šekli,
Primerjalno glasoslovje slovanskih jezikov 1: Od praindoevropščine do
praslovanščine; Simona Klemenčič, Esperanto: intenzivni 30-urni tečaj
jezika esperanto) in portal (Slovenske slovnice in pravopisi: Portal
slovenskih slovnic in pravopisov od 1584 do danes).

===

Od: Irma Kern <irma.kern na guest.arnes.si>
Datum: 19. junij 2015 02:04
Zadeva: Stati inu obstati - recital študentov iz Tübingena na sprejemu
predsednika RS Boruta Pahorja

V torek, 16. junija, se je v Stuttgartu mudil slovenski predsednik
Borut Pahor, ki je z gospodarstveniki obiskal deželo
Baden-Württenberg. Popoldne je na sprejemu, ki so ga organizirala
slovenska društva v južni Nemčiji, pozdravil številne Slovence, ki v
Stuttgartu in okolici živijo in delajo. Spremljala ga je veleposlanica
RS v Berlinu Marta Kos in generalni konzul RS v Bavarski in deželi
Baden Württemberg Jožef Keček. V imenu Koordinacije slovenskih društev
v Nemčiji je predsednika s spremstvom in vse prisotne pozdravila vodja
Koordinacije Gabrijela Žagar, v imenu društva Triglav pa predsednik
Andrej Vudler. V kulturno obarvanem programu so nastopili pevci KD
Slovenija, otroci dopolnilnega pouka iz Stuttgarta in Reutlingena,
folklorna skupina društva Triglav ter Slovenski muzikantje. Z
recitalom Stati inu obstati so nastopili študentje slovenščine z
oddelka za slavistiko Univerze v Tübingenu. V kratki predstavitveni
besedi sem obudila spomin na utemeljitelja našega knjižnega jezika
Primoža Trubarja, ki se je, iztrgan iz domovine, v pregnanstvu v
deželi Baden Württemberg globoko zavedal slovenskih korenin ter je
prvo slovensko knjigo zasnoval tako, da je Slovence različnih
dialektov združil v narod z enotnim knjižnim jezikom. Njegova sintagma
Stati inu obstati označuje slovenska prizadevanja za narodno
samobitnost in priznanje. Spomnila sem na Trubarjeve vezi z Univerzo
Eberharda Karla Tübingenu, kjer študirajo slovenščino tudi Carmen
Thamm, Patrick Kompolšek, Kristina Matkovič in Constanze Becker, ki so
v recitalu občuteno interpretirali pesmi V. Vodnika, F. Prešerna, J.
Murna in J. Menarta in pritegnili pozornost in priznanje prisotnih.
Constanze Becker je predsedniku podarila svoj prvi prevod iz
slovenščine v nemščino, delo Janeza Mušiča Geschichten über Prešeren
(Zgodbe o Prešernu), ki je izšlo pri Znanstveni založbi FF v
Ljubljani. Predsednik Pahor se je po uradnem delu z nami zadržal v
prijateljskem pogovoru, v katerem nam je izrazil priznanje za dovršen
nastop ter študentom za odlično izražanje v slovenščini. Zaželel jim
je srečo pri nadaljnjem študiju in jih spodbudil, naj iščejo
priložnosti, da bodo na svoji poklicni poti sodelovali s Slovenijo in
negovali slovenski jezik.

Lep pozdrav vsem iz Tübingena
Irma Kern

===

Od: Osolnik, Vladimir <Vladimir.Osolnik na ff.uni-lj.si>
Datum: 19. junij 2015 07:41
Zadeva: RE: [SlovLit] ERNiE
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005208.html)

[...] 'Pesni ilirske' je naslovil Ljudevit Gaj, ki ga je [Vraza]
podpisal za 'Ilira iz Štajerja'. Vraz se je povsod podpisoval in štel
za Slovenca. O tem je pisal  A. Slodnjak (1952), Z. Kovač (in tudi V.
Osolnik) v zborniku referatov našega slavističnega srečanja v
Mariboru. Lp, mirko

---

http://romanticnationalism.net/viewer.p/17/56/type/1/geo/fullscreen --
Vrazova pisma na zemljevidu,
http://romanticnationalism.net/viewer.p/17/56/type/1/social/fullscreen
-- poigrajmo se z vizualizacijo korespondence med Vrazom in Erbenom.
-- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit