[SlovLit] mEga iskalnik NUK in DiKUL -- Odprta znanost

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Maj 22 16:40:13 CEST 2015


Od: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
From: Tomaž Bešter [mailto:Tomaz.Bester na nuk.uni-lj.si]
Sent: Friday, May 22, 2015 9:09 AM
Subject: Vabilo na tečaj uporabe mEga iskalnika NUK in DiKULa v juniju 2015

Tečaj mEga iskalnik NUK in DiKUL. Na tečaju se bomo seznanili z mEga
iskalnikom NUK in DiKUL-om, ki uporabljata enako platformo. Obe orodji
za odkrivanje informacij omogočata uporabnikom knjižnic na enem mestu
enostavno in pregledno iskanje podatkov in vsebin iz zbirk številnih
ponudnikov in založnikov kot so: EBSCOHost (Academic Search
Complete...); Elsevier (Science Direct);EMERALD; JSTOR; Oxford
University Press (Oxford Journals Online, Oxford Reference Online...);
SAGE; Springer; Thomson Reuters (Web of Science); Wiley in mnogo
drugih. Dostopni so tudi podatki in vsebine iz zbirk odprtega dostopa
kot so: arXiv.org, OAIster, DOAJ. V mEga iskalnik NUK so vključeni
tudi podatki iz kataloga NUK in dLib - Digitalne knjižnice Slovenije.
Na tečaju bodo predstavljene različne možnosti iskanja, uporaba
različnih faset (filtrov), ki omogočajo preprosto prilagajanje
rezultatov iskanj, izdelava uporabniškega profila in uporabo osebnih
map znotraj njega ter uporabo številnih drugih možnosti kot so:
glasovno predvajanje besedil, ki so v obliki html, prilagajanje
vmesnika lastnim potrebam, izdelava opomb, naročanje člankov prek
medknjižnične izposoje, izposoja e-knjig na prenosne naprave itn.
Tečaj traja od 10. do 13. ure. Datum tečaja: četrtek, 11. junija ob
10. uri.

Tečaj E-članki in e-knjige. Na tečaju bomo predstavili dostopne
naročniške servise z elektronskimi časopisi, naročniške servise z
elektronskimi knjigami in tudi, kako najti prosto dostopne naslove. Na
praktičnih primerih pokažemo, kako ugotovimo, kateri naslovi so
dostopni v Sloveniji. Predstavimo naslednje skupine informacijskih
virov: kataloge knjižnic, servise z elektronskimi časopisi, sezname
periodike, ter servise elektronskih knjig. Na tečaju udeleženci
opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja od 10. do 13. ure.
Datum tečaja: torek, 26. maja ob 10. uri.

Tečaj Znanstvene bibliografije. Na tečaju predstavimo značilnosti
znanstvenih bibliografij in uporabe tezavra na praktičnih primerih. Na
praktičnih primerih je prikazan specifičen pristop k iskanju
literature in prikaz možnih poti do celotnih besedil. Udeleženci bodo
tudi samostojno opravili nekaj vaj. Tečaj traja od 10. do 13. ure.
Datum tečaja: četrtek, 28. maja ob 10. uri.

Tečaji  potekajo v računalniški učilnici NUK (klet).  Prijave
sprejemamo na CIS na nuk.uni-lj.si

===

Od: Arhiv podatkov <arhiv.podatkov na fdv.uni-lj.si>
Datum: 22. maj 2015 13:55
Zadeva: Odprti dostop do znanstvenih informacij

Obveščamo vas, da je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v
javno razpravo poslalo osnutek dokumenta ODPRTI DOSTOP V SLOVENIJI
2015-2020: NAČELA IN DOLOČILA GLEDE ODPRTEGA DOSTOPA DO ZNANSTVENIH
OBJAV TER RAZISKOVALNIH PODATKOV V SLOVENIJI V OBDOBJU 2015-2020.
Vabimo vas, da dokument pregledate in se priključite javni razpravi,
ki bo odprta do 2. 6. 2015. Dokument je pripravila Skupina za pripravo
akcijskega načrta za vzpostavitev odprtega dostopa do znanstvenih
informacij iz javno financiranih raziskav v Sloveniji, ki deluje pod
okriljem Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Več
informacij je dostopnih na spletni strani Ministrstva:
http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_znanost/sektor_za_znanost/dogodki_in_obvestila/javna_razprava_o_osnutku_dokumenta_odprti_dostop_v_sloveniji_2015_2020_nacela_in_dolocila_glede_odprtega_dostopa_do_znanstvenih_objav_ter_raziskovalnih_podatkov_v_sloveniji_v_obdobju_2015_2020/


Dodatne informacije o seznamu SlovLit