[SlovLit] Kulturni svetniki -- Luiza Pesjak -- Poziv -- Slovenščina ima dolg jezik

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Maj 8 10:12:27 CEST 2015


Od: Marijan Dović <marijan.dovic na zrc-sazu.si>
Datum: 7. maj 2015 09:33
Zadeva: Kulturni svetniki in kanonizacija: slovenski in evropski kontekst

Ljubljana, ZRC SAZU, Novi trg 4, Prešernova dvorana, 14.–15. maj 2015

Program simpozija
Četrtek, 14. maj
9.00-11.00 Prvo zasedanje
Marijan Dović: O kulturnih svetnikih in kanonizaciji (uvod)
Miran Špelič: Kanonizacijski postopki v Cerkvi v preteklosti in danes
David Movrin: Evropska hagiografija med Bogom in narodom
Marko Marinčič: Pesniška samoposvetitev in translatio imperii:
Vergilij, Petrarka, Prešeren

11.30-13.15 Drugo zasedanje
Marko Juvan: Svetovljenje Prešerna
Alenka Koron: Življenjepisne prakse v kanonizacijskem procesu: vzorci
legende v Prešernovih biografijah
Andraž Jež: Slovenska recepcija Stanka Vraza in njena naddoločenost s
Prešernovim kulturnim svetništvom
13.15-15.00 Kosilo

15.00-17.00 Tretje zasedanje
Martina Ožbot: »La questione della lingua« in kanonizacija nekaterih
italijanskih klasikov
Irena Samide: Evropski kulturni svetnik Friedrich Schiller in njegova
kanonizacija na Slovenskem
Miha Javornik: Od ideologije do ideologije ob biografiji A. S. Puškina
Urška Perenič: Književniki v poimenovanjih ulic v ožjem središču
slovenskega glavnega mesta: Prostorska analiza z GPSV in Google Earth

Petek, 15. maj
9.00-11.00 Prvo zasedanje
Mira Miladinović Zalaznik: Kako se je razvijal uporni kranjski grof
Anton Auersperg, nemški pesnik Anastazij Grün, in kakšen vpliv je to
imelo na našo podobo o njem?
Monika Deželak Trojar: Kanonizacija A. M. Slomška v verskem in
kulturnem kontekstu
Božidar Jezernik: »Oče slovenskega naroda«
Luka Vidmar: Plečnik in Gaudí: (Kulturna) svetnika?

11.30-13.15 Drugo zasedanje
Marina Protrka Štimec (Zagreb): Komemorativne svečanosti i proizvodnja
nacionalnih klasika:  Primjeri iz hrvatske književnosti 19. st.
Marija Šarović (Beograd): Kulturne ikone u Srbiji XIX veka
Bojan Baskar: Njegoš med dvema svetništvoma: Slavljenje nacionalnega
pesnika in vladarja ob dvestoti obletnici njegovega rojstva
13.15-15.00 Kosilo

15.00-17.00 Tretje zasedanje
Jola Škulj: Vloga nacionalnega, kozmopolitizem in kanonizacija
Nikolai Jeffs: Britanska rekanonizacija in nigerijska dekanonizacija
afriške literature: Chinua Achebe, roman in biafrska vojna
Klemen Senica: Znova odkriti Nakajima Atsushi: V iskanju prvega
postkolonialnega avtorja
Jernej Habjan: V čem je kulturni svetnik kulturen? Svetnik in poet med
življenjem in delom

===

http://4d.rtvslo.si/arhiv/dokumentarni-filmi-in-oddaje-kulturno-umetniski-program/174334088
-- Alenka Pirš, Luiza Pesjakova (Pozabljeni Slovenci). RTV SLO, 2014.
Nastopajo tudi Milena M. Blažić, Katja Mihurko Poniž in Miran Hladnik.

===

From: Irena.Grahek na gov.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Fri, 8 May 2015 09:40:59 +0200
Subject: Strategija pametne specializacije – odprti poziv

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko
politiko je na svoji spletni strani objavila odprti poziv deležnikom
za opredelitev perspektivnih tehnoloških področij in produktnih smeri
Strategije pametne specializacije (SPS). Rok za oddajo prispevkov je
25. 5. 2015 do 10. ure na elektronski naslov s3.svrk na gov.si Več o
objavi poziva: http://www.svrk.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6002

===

From: "Natalija Ulčnik" <natalija.ulcnik na um.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 7 May 2015 22:13:42 +0200
Subject: Vabilo Slavističnega društva Maribor

Slavistično društvo Maribor vabi na PREDSTAVITEV TEKMOVANJA
SLOVENŠČINA IMA DOLG JEZIK. Vodja tekmovanja dr. Mojca Nidorfer
Šiškovič nam bo predstavila tekmovanje, podala smernice za delo in
prikazala nekaj dosedanjih rezultatov tekmovanja, tj. kratkih filmov,
ki so jih ustvarili osnovnošolci in dijaki. Več informacij o
tekmovanju je na naslovu:
https://sites.google.com/site/slavisticnodrustvo/znam . Predstavitev
bo v sredo, 13. maja 2015, ob 17. uri v predavalnici 2.8/FF na
Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru (Koroška cesta 160, 2000
Maribor, II. nadstropje). Prisrčno vabljeni


Dodatne informacije o seznamu SlovLit