[SlovLit] Nove knjige FF -- O Turnšku -- Kako zaščititi slovensko kulturo pred Slovenci

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sob Apr 11 16:14:28 CEST 2015


Od: knjigarna <knjigarna na ff.uni-lj.si>
Datum: 10. april 2015 15.09
Zadeva: Nekaj novosti v Knjigarni FF

Alojz Cindrič, Od imatrikulacije do promocije: doktorandi profesorja
Franceta Vebra na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete Univerze
v Ljubljani v luči arhivskega gradiva 1919-1945 (Znanstvena založba
FF, Historia Facultatis, 2015); cena: 29,90 eur. Predstavitev knjige
bo v ponedeljek, 13. aprila 2015, ob 11. uri v Zbornični dvorani
Univerze v Ljubljani.
http://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/od_imatrikulacije_do_promocije

Polona Liberšar idr., Naprej pa v slovenščini: učbenik za nadaljevalce
na tečajih slovenščine kot drugega ali tujega jezika (Znanstvena
založba FF, 2015); cena: 29,00 eur.
http://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/naprej_pa_v_slovenscini

Nina Ledinek, Slovenska skladnja v oblikoskladenjsko in skladenjsko
označenih korpusih slovenščine (Založba ZRC, Linguistica et
philologica, 2014); cena: 16,00 eur.

===

Metod Turnšek, Na Višarjah zvoni, 2015. Spremna beseda Milan Dolgan.
Predstavitev ponatisa knjige iz leta 1969 bo v četrtek 16. aprila ob
12.00 v galeriji Družina, Krekov trg 1, Ljubljana.

===

Od profesorice slovenščine sem izvedel, da si od nedavnega za rabo v
razredu ne more več sposojati filmov iz filmskega muzeja. Informacija
je v soglasju z izkušnjo, da v muzeju obiskovalcu ne dovolijo
fotografirati spravljenih predmetov in dokumentov; še nekaj drugih
primerov kulturne sabotaže tega tipa našteva poglavje Fotografije
kulturne dediščine v Novi pisariji:
https://sl.wikibooks.org/wiki/Nova_pisarija#Fotografije_kulturne_dedi.C5.A1.C4.8Dine
. Sprašujem, kdo potrebuje javne inštitucije, ki tako "ščitijo"
kulturno dediščino pred uporabniki. Bi naredili kaj za spremembo
škodljivih zakonov, ki dajejo potuho takemu nespodobnemu ravnanju? --
miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit