[SlovLit] V Boston -- Dve nagrajenki -- Virtualni simpozij o humanistiki -- SLO v ZDA

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Apr 7 16:02:52 CEST 2015


From: Nina Begus <begus.nina na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 6 Apr 2015 10:57:43 -0400
Subject: Slovensko znanje v svetu: Društvo VTIS v Bostonu

Naslednjo soboto, 11. 4. 2015, bo v Bostonu potekalo srečanje
Slovencev, ki se izobražujejo v tujini. Srečanje organizira Društvo
VTIS (http://www.drustvovtis.si/dogodki/vtis-boston-2015/) v sklopu
dogodkov VTIS ZDA: slovensko znanje v svetu. Pet raziskovalcev iz
različnih disciplin bo predstavilo svoje delo. Humanistiko bo
zastopala Nina Beguš, doktorska študentka primerjalne književnosti na
Univerzi Harvard, s kratkim predavanjem o umetnem življenju in
inteligenci v književnosti. Srečali se bomo ob 16h v prostorih Harvard
Medical School. Vsi, ki ste v bližini, ste lepo vabljeni!

===

Od: Janez Stergar <janez.stergar na guest.arnes.si>
Datum: 06. april 2015 17.00
Zadeva: bogastvo poprazničnih dni

[...] Nedavno sta bili s spominsko plaketo Avgusta Pavla nagrajeni dve
porabski Slovenki. Novinarka Radia Monošter Margita Mayer Gašpar je
dvanajst let poučevala slovenski jezik, kasneje pa glasbeno vzgojo na
osnovni šoli Gornji Senik. Sodelovala je pri nastanku šolske pesmarice
in pela v dveh porabskih zborih - še danes je članica Komornega zbora
ZSM Monošter. Poučevala je tudi v Monoštru, od leta 2006 pa je
novinarka Radia Monošter. Marta Sukič Šerfec je od leta 1976 do
nedavne upokojitve poučevala slovenščino v nižjih razredih porabskih
šol, nazadnje v Monoštru ukvarjala. Skrbela je za strokovnost
učiteljev, za učence pa je organizirala tudi izvenšolske dejavnosti.
[...]

===

http://ischoolgroups.sjsu.edu/asistsc/sig-symposium/ -- Virtual
Symposium on Information & Technology in the Arts & Humanities 22. in
23. aprila 2015 v organizaciji ameriških študentov.

===

Od: Boža Krakar <boza.krakar na guest.arnes.si>
From: J. Valencic [mailto:javalencic na yahoo.com]
Sent: Tuesday, April 07, 2015 10:33 AM
Subject: Na Podiplomski šoli ZRC SAZU bo gostoval JOE VALENČIČ

Na Podiplomski šoli ZRC SAZU bo gostoval JOE VALENČIČ. Zgodovinar,
avtor in raziskovalec zgodovine Slovencev v Ameriki, scenarist pri
filmu »Polka film«, soscenarist »Američank«, scenarist dokumentarca
»Bogdan Grom, portret umetnika«, soavtor biografije »Nora Gregor.
Nepopolnost lepote«, predsednik Slovensko-ameriškega glasbenega
muzeja, bo na modulu Slovenske študije – tradicija in sodobnost,
gostoval s predavanjem: SLOVENIJA V AMERIKI: POZABLJENA IN NAJDENA.
Predavanje bo v sredo, 8. aprila 2015 ob 16. uri v sejni sobi ZRC
SAZU, Novi trg 2, 1. nadstropje, Ljubljana. Ohranjanje slovenske
identitete v severni Ameriki 21. stoletja je bolj zahtevno kot
kadarkoli. Mnoge šege, institucije in zbirališča so izginili, vendar
se razvijajo novi in nepričakovani. Internet in družabna omrežja so
dodali novo razsežnost pri izmenjavi informacij in oblikovanju
virtualnih slovensko-ameriških skupnosti, posebej glede tradicij v
glasbi, kulinariki in pri praznovanjih. Po vsem severno ameriškem
kontinentu je veliko institucij, ki aktivno zbirajo in ohranjajo
materialno in duhovno kulturo Slovencev v Ameriki in o Sloveniji.
Pogosto se zgodi, da se šege, pesmi in zgodovinski predmeti, ki so v
matični domovini izgubljeni ali pozabljeni, najdejo med izseljenci in
njihovimi potomci na drugi strani Atlantskega oceana. Predavanje je
javno, vabljeni!


Dodatne informacije o seznamu SlovLit