[SlovLit] Četrtkove delavnice Slavističnega društva Slovenije -- Od goljufije na predavanju do ...

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Mar 5 07:56:05 CET 2015


From: Matjaz Zaplotnik <matjaz.zaplotnik na siol.net>
To: slovlit na ijs.si
Date: Thu, 05 Mar 2015 06:35:58 +0100
Subject: Četrtkove delavnice Slavističnega društva Slovenije

Slavistično društvo Slovenije načrtuje 3-urne praktično naravnane
delavnice za učitelje (ČETRTKOVE DELAVNICE SDS), ki se bodo posvečale
posamičnim problemom poučevanja slovenščine. V spomladanskem času
bosta prvi dve -- Uporaba spletišča Fran pri pouku jezika (vsebuje
npr. rabo SSKJ in pravopisne dileme) in Razvijanje bralne pismenosti
s tesnim branjem. Prvo bodo vodili mladi sodelavci Frana z Inštituta
za slovenski jezik pri ZRC SAZU, drugo pa B. Krakar Vogel. Obe temi
koristita učiteljem slovenščine pri uresničevanju ciljev pouka, pa
tudi pri razvijanju širših ključnih zmožnosti/kompetenc učencev.

Prvi dve delavnici (predvidoma 26. 3. in 9. 4.) načrtujemo v
Ljubljani. Natančno lokacijo še sporočimo, kakor tudi vse druge
podrobnosti. Če bo dovolj zanimanja, bomo šli tudi v druge kraje in
dodajali nove teme. Vsakokratna delavnica bo izvedena, če bo vsaj 15
prijav, ki bodo prispele EN TEDEN PRED VSAKOKRATNO IZVEDBO.

Kotizacija znaša 25 EUR ZA NEČLANE IN 15 EUR ZA ČLANE SDS.

Prednost delavnic je kratkost, usmerjenost v dejavno (delavniško)
sodelovanje udeležencev, izvedba med delavnim tednom, medsebojni
pogovori o posameznih aktualnih strokovnih problemih, srečanja
slovenistov >>v živo<<. Udeleženci dobijo interno potrdilo o udeležbi.

Delavnice smo si zamislili predvsem kot stvar zanimanja in notranje
motivacije udeležencev, saj formalnih točk za napredovanje vsaj za
zdaj ne prinašajo.

Prijavnica in kratek opis obeh delavnic sta na spletni strani SdS
http://641.gvs.arnes.si oziroma
http://sloslavko.wufoo.com/forms/r9zkzmb1kne89h/

Lep pozdrav
Boža Krakar Vogel,
Didaktična sekcija SdS

===

http://www.siol.net/priloge/kolumne/alojz_ihan/2015/03/mreze.aspx --
Alojz Ihan, Od mreže v glavi do zamreženih oken , Planet Siol.net 5.
3. 2015. Članek se začne s študentskim ponarejanjem podpisov na
seznamu prisotnosti na faksu. [Tale pomislek ni povezan z intenco
članka: seznami prisotnosti so sicer v nasprotju s principom akademske
svobode, vendar so v času množičnega študija nedvomno koristni: velik
del vpisanih bi brez te kontrole ure šprical (da, tudi zanimiva
predavanja!), tako pa se jih nekaj "pod prisilo" vživi v akademsko
življenje in študij uspešno dokonča. Še kakšne izkušnje s tem? --
miran]


Dodatne informacije o seznamu SlovLit