[SlovLit] Diplomske teme -- Re: Obdobja 34 -- Re: Javno : zasebno

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Feb 25 13:17:53 CET 2015


Študente in mentorje na filoloških oddelkih, na bibliotekarstvu in
drugod, na UL in zunaj nje spodbujam, da se z diplomskimi nalogami
pridružite popisovanju izvirnega in prevedenega leposlovja in spisov o
literaturi v slovenski in ameriškoslovenski periodiki, ki je dostopna
na dLibu. Popise delamo na Wikiviru (gl. npr. Slovenski narod 1903:
https://sl.wikisource.org/wiki/Slovenski_narod#1903) in tako
pripravljamo prostor za postavitev in korekturo celotnih besedil
(prim. https://sl.wikiversity.org/wiki/Uvod_v_%C5%A1tudij_slovenske_knji%C5%BEevnosti_2014/15#Tipkanje).
Gre za tipske naloge različnega formata (prvostopenjske ali
magistrske), ki niso ravno za Prešernovo nagrado, ampak drugega, ki bi
se sicer lotil tega potrebnega dela, ni na obzorju. Pišite mi za
dodatne informacije in za začetno pomoč. lp, miran

Izhodiščne povezave na opravljeno in na načrtovano delo:

https://sl.wikiversity.org/wiki/Leposlovje_v_%C4%8Dasnikih
https://sl.wikiversity.org/wiki/Diplomske_teme
https://sl.wikiversity.org/wiki/Diplomske_naloge
https://sl.wikisource.org/wiki/Leposlovje_v_%C4%8Dasnikih
https://sl.wikisource.org/wiki/Feljtonski_roman

===

From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: "'slovlit na ijs.si'" <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 25 Feb 2015 10:47:54 +0000
Subject: Opomnik - prijava na 34. simpozij Obdobja
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005042.html)

Spoštovani, naj vas prijazno spomnim, da se 1. 3. 2015 izteče rok za
prijavo na 34. mednarodni simpozij Obdobja z naslovom Slovnica in
slovar -- aktualni jezikovni opis, ki bo potekal od 19. do 21.
novembra 2015 v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi/tuji
jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani. V okviru prijave je treba do 1. marca izpolniti prijavnico
brez povzetka, rok za oddajo referata (do 20.000 znakov) je 1. 5.
2015. Vse informacije o simpoziju Obdobja 34, razpisanih temah
simpozija in organizacijskih vidikih prireditve so na voljo na spletni
strani http://www.centerslo.net/simpozij (Simpozij Obdobja 34), kjer
je tudi elektronska prijavnica. Še enkrat vas vljudno vabim k
sodelovanju in vas lepo pozdravljam.

Damjan Huber,
strokovni sodelavec 34. simpozija Obdobja

Tematska področja:

I. JEZIKOVNI OPIS; II. NORMA, RABA, KODIFIKACIJA: 1. Razmerje med
jezikovnim opisom in predpisom, 2. Razmerje med knjižnostjo in
standardnostjo, 3. Razmerje med rabo in kodifikacijo, 4. Razmerje med
normo in uporabnikom; III. SLOVAR: 1. Razlagalni slovar sodobne
slovenščine -- cilji, naloge in sestava, 2. Zgodovina slovaropisja na
Slovenskem v luči aktualnega opisa, 3. Sodobne teorije in metode
slovaropisja, 4. Leksikalne podatkovne zbirke in slovar, 5. Slovar v
slovnici; IV. SLOVNICA: 1. Slovnica sodobne slovenščine -- cilji,
naloge in sestava, 2. Zgodovina gramatikografije na Slovenskem v luči
aktualnega opisa, 3. Sodobne teorije in metode slovnic, 4. Slovnice
slovenskega jezika tujih avtorjev, 5. Slovnica narečij, 6. Slovnica
govorjenega jezika, 7. Slovnica v slovarju; V. JEZIKOVNOTEHNOLOŠKI
VIDIKI opisa sodobne slovenščine (s poudarkom na slovarju in
slovnici): 1. Jezikovni korpusi -- cilji, naloge in uporaba, 2.
Jezikovne tehnologije -- cilji, naloge in uporaba, 3. Jezikovni viri
in jezikovne tehnologije ter slovarski in slovnični opisi, 4.
Slovarske in slovnične vsebine v novih medijih

===

From: Judita Trajber <jt na planet.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 25 Feb 2015 12:28:51 +0100 (CET)
Subject: Re: SlovLit izvleček, let 604, številka 3
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005088.html)

Pozdravljeni,
odgovarjam na vabilo gospoda Mirana Hladnika k podaji mnenja
o situaciji, kadar oseba, ki je predmet enciklopedične
obravnave, noče, da bi bila njena publicistična in druga javna
dejavnosti enciklopedično dokumentirana. Menim, da gre v
opisanem primeru za navzkrižje (kolizijo) dveh interesov,
ki sta, vsak zase, upravičena. Če bi prišlo do sodnega
spora, v katerem bi se oseba sklicevala na to, da je
nihče ni vprašal, ali soglaša z enciklopedičnim
dokumentiranjem svoje dejavnosti ali bi
se sklicevala na svoj poziv k izbrisu, ki ni bil
upoštevan, bi sodišče odločalo o tem, kateremu interesu
dati prednost. Možno je, da je sodišče o takšnem primeru
že kdaj odločalo ali je zavzelo pravno zavezujoče stališče.
To je mogoče preveriti z vpogledom v sodno prakso
na http://www.sodisce.si/znanje/sodna_praksa/

Lep pozdrav, Judita Trajber


Dodatne informacije o seznamu SlovLit