[SlovLit] Razpis Celovec -- Ocenjevanje znanosti -- Šalamunov zbornik v Kopru

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Jan 22 19:01:49 CET 2015


Od: Maurer-Lausegger, Herta <Herta.Lausegger na aau.at>
Datum: 21. januar 2015 18.56
Zadeva: Razpis delovnega mesta - slovenistika/didaktika - Univeza v Celovcu

Inštitut za slavistiko Univerze Alpe-Jadran v Celovcu razpisuje
delovno mesto senior scientist brez doktorata  za časovno omejeno
odobje (nadomeščanje za čas porodniškega dopusta) s 75% obremenitvijo
in z začetkom čim prej.
Delovno področje in naloge obsegajo med drugim:
- samostojno poučevanje didaktike slovenskega jezika,
- znanstveno raziskovalno delo na področjih didaktike jezika oz.
uporabnega jezikoslovja s posebnim poudarkom na slovenščini na
avstrijskem Koroškem,
- administrativne in organizacijske dejavnosti, …

Pogoji za prijavo:
-  zaključen študij slovenistike (diplomski študij, pedagoška smer
diplomskega študija, mag., MA),
-  odlično znanje slovenskega in nemškega jezika (C2),
-  izkušnje pri poučevanju na terciarni stopnji, izkušnje na področju
manjšinskega šolstva na Koroškem

Rok za prijavo je 11. 2. 2015. Opozarjamo, da so vse podrobnosti
razpisa dosegljive na univerzitetnih spletnih straneh:
http://www.uni-klu.ac.at/rechtabt/downloads/mbl8_14_15.pdf

Lepo pozdravljeni,
Dr. Herta Maurer-Lausegger
predstojnica Inštituta za slavistiko, Univerza v Celovcu
http://www.aau.at/slawistik

===

Od: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
Datum: 22. januar 2015 11.49
Zadeva: ARRS - Zakoni, predpisi, normativni akti - Pravilnik o
postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju izvajanja
raziskovalne dejavnosti (neuradno prečiščeno besedilo št. 4)

Drage kolegice in kolegi, pošiljam vam povezavo na spremenjeni
Pravilnik o postopkih (so)financiranja, ocenjevanja in spremljanju
izvajanja raziskovalne dejavnosti:
https://www.arrs.gov.si/sl/akti/prav-sof-ocen-sprem-razisk-dej-jan15.asp
.
Ne pozabite, da pravilnik na koncu besedila vsebuje tudi priponke, s
katerimi si lahko pomagate, kadar boste v dvomih  o točkovanju, o
bazah, v katerih se nahajajo revije, v katerih objavljate, o seznamih
revij, ki niso uvrščene v omenjene baze, a se upoštevajo pri
točkovanju, ter založbah, ki se upoštevajo pri vrednotenju
raziskovalnega dela.[...]

Lep pozdrav, Anka

===

From: "Vladka Tucovič" <vladka.tucovic na guest.arnes.si>
To: Slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Thu, 22 Jan 2015 13:21:14 +0100
Subject: Šalamunov zbornik v Kopru

Oddelek za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na
Primorskem (UP FHŠ) v sodelovanju z Osrednjo knjižnico Srečka Vilharja
Koper vljudno vabi na deseti SloVeČer v akademskem letu 2014/15. V
torek, 27. januarja 2015, ob 19.00 bo v Čitalnici Fulvia Tomizze
(Oddelek za italijaniko Osrednje Knjižnice Srečka Vilharja Koper,
Čevljarska 22) predstavitev monografije Obzorja jezika/obnebja jezika:
poezija Tomaža Šalamuna (Zagreb, FF-press, 2014) urednikov Zvonka
Kovača, Krištofa Jacka Kozaka in Barbare Pregelj. Sodelovali bodo:
soavtor in predsednik Društva slovenskih pisateljev Ivo Svetina, dr.
Krištof Jacek Kozak, dr. Vesna Mikolič in dr. Barbara Pregelj ter
Karlo Hmeljak. Več informacij na spletni strani UP FHŠ:
http://www.fhs.upr.si/sl/novice/sloveceri-predstavit-6


Dodatne informacije o seznamu SlovLit