[SlovLit] Liter jezika -- Re: Poslovna slovenščina -- Proti času

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Jan 20 18:21:32 CET 2015


From: "Liter jezika Uredništvo" <literarno.jezikoslovna.revija na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 19 Jan 2015 21:38:13 +0100
Subject: Izšla je 8. številka revije Liter jezika

Izšla je 8. številka študentske literarno-jezikoslovne revije Liter
jezika, v kateri objavljamo poezijo 8 mladih pesnikov, nekaj kratke
proze, kritike nekaterih aktualnih romanov in zanimive prevode iz
madžarščine, angleščine in nemščine. Slovlitovcem v branje priporočamo
še članke o digitaliziranih romanih, elementih idile pri Tavčarju,
pridigarstvu v katoliški dobi, zapisovalcu folklornega slovstva iz
Bratoncev, koroškem narečju ... Revijo si lahko ogledate na spletni
povezavi: http://www.literjezika.si/sites/default/files/revija/Liter_jezika_8.pdf
ali jo poiščete v arhivu revij na spletni strani Liter jezika. Lahko
vam jo pošljemo na dom, kmalu pa bo na voljo tudi v večjih knjižnicah.
Naročila sprejemamo na elektronskem naslovu
literarno.jezikoslovna.revija na gmail.com

Prijetno branje vam želi
uredništvo

===

Od: Jožica Grum <jozica.grum na gmail.com>
Datum: 20. januar 2015 12.05
Zadeva: Re: Poslovna slovenščina
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2015/005056.html)

Dober dan, komentar k predračunu. Ta predračun je zares presunljiv ...
Še bolj pa me gane dejstvo, da tisti, ki ga je zapisal, najverjetneje
s svojim delom zelo dobro živi ... In takih sploh ni malo ...
Verjetno bi tudi tožbo dobil, če bi že prišlo do nje ... Kako se
boriti s takimi? Na to vprašanje žal ne znam odgovoriti, tudi iskati
se mi več ne ljubi, sem že preveč izmučena od tovrstnih brezplodnih
poskusov. Taki ljudje se prav gotovo nikoli ne zatekajo po pomoč k
lektorjem, saj jim je za tovrstne nepomembnosti škoda denarja ...
Hvala za to in še vsa ostala obvestila,

Jožica Grum

===

Proti času

Pred tremi leti so zamajale naše zaupanje v pravo in v zdravo pamet
Slovencev odločitve urada informacijskega pooblaščenca, ki je
prepovedal iskanje po imenih in priimkih v podatkovni zbirki Nova
beseda (kar poskusite z Ivanom Cankarjem na
http://bos.zrc-sazu.si/s_beseda.html), zahteval zameglitev obrazov na
spletišču Burger.si in preganjal FF in Slavistično društvo zaradi
nekega davno pozabljenega seznama članov društva na spletu
(dokumentacija o primerih je dostopna v arhivu Slovlita, povezave
nanjo pa so tudi v moji bibliografiji na
http://lit.ijs.si/hlad_bib.html in v Novi pisariji:
https://sl.wikibooks.org/wiki/Nova_pisarija#Varovanje_zasebnosti).

Iz zadnjega časa je užaljena zahteva slovenske pesnice, ki je pred
leti dala svoje tekste študentom PeF za postavitev na Wikivir, da se s
spleta umaknejo, češ da študentje niso odpravili vseh napak. In sveža
je obrtnikova grožnja s sodnim pregonom zaradi posnetka njegovega
jezikovno nemarnega predračuna iz 2004, ki ga je po osmih letih
slučajno našel na spletu in katerega postavitev naj bi škodovala
njegovemu poslovnemu ugledu -- ljudje očtno postajajo spletno pismeni.
Vprašanje je, kako ob morebitnem povečanju takih zahtev reagirati.
Čeprav so intervencije protiinternetnih diverzantov abotne, se nismo
pripravljeni bosti s tožniki po sodniji, saj imamo drugega pametnega
dela dovolj in preveč, popuščanje pa zna po drugi strani opogumiti
tovrstni spletni terorizem in ljudi, ki gradimo kulturno
infrastrukturo na spletu, prisiliti v zamudno brisanje/anonimizacijo
podatkov, v grozljivo samocenzuro ali celo v  opustitev dejavnosti,
brez katerih skupnost ne more več učinkovito kulturno, znanstveno,
prometno, zdravstveno ...  funkcionirati.

Rešitev vidim v sprijaznjenju s tem, da povsod puščamo digitalne
sledi, jih arhiviramo, analiziramo in tako izboljšujemo svoje zasebno
in poklicno bivanje. Če smo vsem na očeh, se obnašamo bolj odgovorno,
današnje reguliranje tega sveta po pravnih normah industrijske družbe
je anahrono in civlizacijsko zaviralno. -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit