[SlovLit] Znanstvene revije -- Spolski slovar -- Re: Janez Stanonik -- Re Janez Zor -- Wikivir 2015

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Jan 8 13:30:23 CET 2015


https://utpjournals.metapress.com/home/linkout.mpx?id=3183&code=4744387278WV5210
-- Casey Brienza: Activism, Legitimation, or Record: Towards a New
Tripartite Typology of Academic Journals. Journal of Scholarly
Publishing dec. 2014. [predlog nove klasifikacije akademskih in
znanstvenih revij; za dostop do članka se je treba prijaviti preko
uporabniškega imena na kateri od fakultet ali knjižnic UL].

===

http://www.dnevnik.si/magazin/aktualno/raje-ne-zamenjajte-zlickarjev-z-zlickanjem
-- Sandra Krkoč: Slovar spola in seksualnosti: Raje ne zamenjajte
“žličkarjev” z “žličkanjem”. Dnevnik 7. januarja 2015.

===

From: Kološa, Vida <Vida.Kolosa na ff.uni-lj.si>
Date: 2015-01-08 9:39 GMT+01:00
Subject: Žalna seja

Oddelek za anglistiko in amerikanistiko sporoča, da bo Žalna seja za
pokojnim akademikom, rednim profesorjem dr. Janezom Stanonikom v sredo
14. 1. 2015 ob 11.20 v predavalnici 15 Filozofske fakultete.

---

Od: Kotnik, Branka <Branka.Kotnik na ff.uni-lj.si>
Datum: 08. januar 2015 12.58
Zadeva: FW: Zalna seja v spomin na Janeza Zora

V torek, 13. 1. 2015, bo ob 13.00 v predavalnici 4 Filozofske
fakultete žalna seja, na kateri se bomo spomnili dragega profesorja in
kolega Janeza Zora. --  izr. prof. dr. Namita Subiotto, predstojnica
Oddelka za slavistiko

===

V letu 2015 nadaljujemo s projektom Wikivir, ki ga financira
Ministrstvo za kulturo. Interesente za sodelovanje (veterane in
novince) prosim, da se vpišete na seznam
https://sl.wikisource.org/wiki/Pogovor_o_Wikiviru:Slovenska_leposlovna_klasika#Korekture_2015
; med novinci bomo izbirali glede na to, kako boste opravili
preizkusno tipkanje (natančnejša navodila sledijo po prijavah). Letos
bomo dali prednost nepopravljenim posameznim besedilom s seznama in
postavljanju digitaliziranih tekstov iz zbirk Slovenske večernice,
Knezova knjižnica, Zabavna knjižnica. Najprej pa seveda dokončajte
besedila, ki ste jih 2014, ko smo ustavili tipkanje, imeli v delu. Na
seznamu https://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika#Posamezna_besedila
zapišite svoje ime k izbranemu tekstu. Novega si rezervirate, šele ko
ste pri prejšnjem v glavi označili stopnjo obdelanosti = 4. Na željo
financerja kopiram s seznama besedila, ki naj pridejo najprej na
vrsto:

1. Ivan Cankar: Božična zgodba (Slovenski ilustrovani tednik 1913, ponatis 1914)
2. Anton Janežič: V zadevah »Glasnika«. Novice 1857
3. Ernestina Jelovšek: Spomini na Prešerna (1903) arhcive.org
4. Slavko Grum: Knjige, ki sem jih čital, Sd 1972
5. Peter Bohinjec: Svetobor Slovenec 1911
6. Ivan Vuk Starogorski: Za križ in svobodo zlato: Balkanska povest.
Slovenski gospodar 1906. od 8. 3. (dLib) dalje, 15 nadaljevanj
7. Jakob Sket: Miklova Zala (vstaviti odstavke)
8. Franc Ksaver Meško, Črna smrt: Zgodovinska slika, Zabavna knjižnica
1911 (ponatis 1931 v Slovenskem gospodarju od 7. 10. 1931 (št. 41)
dalje dLib)
9. Jože Ambrožič, Zadnji brodar: Zgodovinska povest, Prosveta 8.
januar do 5. februar 1915 [dLib]
10. Jože Ambrožič, Za vero: Povest iz francoske dobe na Slovenskem,
Prosveta 9. april do 16. julij 1915 [dLib]
11. Jože Ambrožič, Prekrščevalec: Zgodovinski roman, Prosveta 16.
julij do 6. november 1916 [dLib]
12. Frank S. Tauchar, Slovenec — glavar indijancev, Prosveta 21.
september do 27. oktober 1917 [dLib]
13. Franc Tovornik, Stara pravda nekdaj, Kmetski list 1924 dLib (od
prvega nadaljevanja dalje)
14. Pod turškim jarmom, 1882,dlib 1893dLib Ureja: Sara Prezelj --Sara.prezelj
15. Pavel Knobl: Štiri pare kratkočasnih novih pesmi, 1801
16. Ivan Bučer: Čez steno, Mladika 1933 (dLib, za čistopis gl. Gore in ljudje)
17. Josip Vandot: Razor: Slika iz davnih dni, Slovenec 1914
18. Marie Gebauerová: Rod Jurija Klemenčiče, 1918 (roman češke
pisateljice, ki se dogaja na Jezerskem; celotnega slovenskega prevoda
ni) pdf
19. Ivan Hribar: Moji spomini, 1928-1933 dLib - ureja Duša Race
20. Jakob Alešovec: Laibacher Mysterien: Local-Novelle, Laibacher
Zeitung 1868 dLib
21. Vinko Ruda: V hiši žalosti: Povest iz tržaškega življenja, SN 1906
22. Miroslav Malovrh: Žrtev razmer: Zapiski kranjskega kaplana,
Slovenski narod 1903 in Glas svobode 1930
23. Alojzij Lukovič Carli, Zadnji dnevi v Ogleju: Izviren roman iz
petega stoletja, Slovenec 1876 (za izhodišče vzemi že popravljeno
besedilo iz redakcije 1994 (Zadnji dnevi v Ogleju) in popravi po
časopisni izdaji
24. Jakob Alešovec, Kako sem se jaz likal: Črtice za poduk in kratek
čas, Slovenec 1879 in 1880 (za izhodišče vzemi že popravljeno besedilo
v knjižni izdaji Kako sem se jaz likal in popravi po časopisni izdaji)
25. Anton Mahnič (Podvigenjski): Zadnji samotar: Izviren zgodovinski
roman, Slovenec 1885 in 1886
26. Zofka Kveder (Poluks): Na kmetih, Edinost 1899
27. Josip Stritar: Literarni pogovori, Zvon 1877:
Literarni pogovori, Zvon 1877, str. 190 archive.org ali dLib št. 13
Literarni pogovori, Zvon 1877, str. 285 archive.org ali dLib št. 19
Literarni pogovori, Zvon 1877, str. 318 archive.org ali dLib št. 21
28.  Rado Murnik, Znanci, 1907: Američanka
29.  Vladimir Bartol, Razgovor pod Grintovcem, Naš obzor 1933
30. Anton Aškerc, Balade in romance, 1890
31. Krajnska čbelica, 4, 1833 [12]
32. Stanko Vraz, Narodne pěsni ilirske, koje se pěvaju po Štajerskoj,
Kranjskoj, Koruškoj i ..., Zagreb, 1839 [13] ureja Ilona Jerič
33.  France Bevk, Začudene oči
34.  Jože Pahor, Serenissima: Zgodovinski roman (1928/29)

Od zbirk bomo prednostno najprej popravili in postavili manjkajoče
zvezke Slovenskih večernic: 2, 8, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 27,
28.

S tem delom bomo, tako ocenjujem, porabili kvoto, ki nam je dodeljena
za 2015; če se na spletu pojavijo sveže digitalizirana zanimiva
besedila, nanje takoj opozorim in poprosim za njihovo prednostno
procesiranje. Z začetniki se po potrebi dogovorimo za uvajalno
delavnico. Srečen začetek v novo wikivirovsko sezono nam želim --
miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit