[SlovLit] SR 62/3 (2014) -- Razpis nagrade -- Iz Bukarešte

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Jan 7 12:34:11 CET 2015


Kazalo tretje, tematske številke Slavistične revije 2014:

Ada Vidovič Muha, Andreja Žele: Spremna beseda
I. Prostor v jeziku
Predrag Piper: O prostoru u srpskoj jezičkoj slici sveta
Ada Vidovič Muha: Prostor v leksikalno-morfološkem segmentu jezika
(Antropocentrični vidik)
Gašper Ilc: Gramatikalizacija prostorskih členic v angleščini in slovenščini
Andreja Žele: Členki tudi kot vnašalniki novih prostorskih razmerij v
obstoječe sporočilo
Polona Gantar: Prostorska informacija v stavčno zasnovani slovarski definiciji
Aleksandra Derganc: Še o glagolih premikanja v ruščini in slovenščini
Nataša Jakop: Leksikalizacija prostorskih razmerij v slovenščini:
jezikovnopragmatični vidik
Monika Kalin Golob, Nataša Logar: Prostor v poročevalskem skupnem
sporočanjskem krogu
Erika Kržišnik: Izražanje prostora v slovenski frazeologiji

II. Jezik v prostoru
Jan Kořenský: Prostor (a čas) v komunikaci a jeho proměny v
souvislostech s vývojem mediačních prostředků / Prostor (in čas) v
komunikaciji ter njegovo spreminjanje v povezavi z razvojem medijskih
sredstev
Nada Šabec: Raba slovenščine in angleščine v fizičnem in virtualnem prostoru
Stanisław Gajda: Język literacki w słowiańskiej przestrzeni
społeczno-kulturowej / Knjižni jezik v slovanskem družbeno-kulturnem
prostoru
Dean Komel: Govorica kot prostor filozofije, filozofija kot kraj govorice
Nina Mečkovska: Надсознательная коммуникация в социумах и
внутриклеточные «информационные» процессы: семиотические метафоры или
неочевидная реальность? / Nadzavestna komunikacija v družbah in
znotrajcelični »informacijski« procesi: semiotične metafore ali skrita
resničnost?
Matej Šekli: Tipologija modelov lingvogeneze slovanskih jezikov
Irena Orel, Vera Smole: Izražanje prostorskih razmerij z vprašalnimi
prislovnimi zaimki v knjižnih in neknjižnih zvrsteh slovenskega jezika

===

Od:  <Helena.Jaklitsch na gov.si>
Datum: 07. januar 2015 11.03
Zadeva: Razpis za nagrado za življenjske dosežke na področju
humanističnih študij

Spoštovani, seznanjamo vas z obvestilom o razpisu za nagrado za
življenjske dosežke na področju humanističnih študij, in sicer John W.
Kluge Prize for the Study of Humanity, ki ga je objavila Kongresna
knjižnica v Washingtonu. Obvestilo je posredovalo slovensko
veleposlaništvo v ZDA ter prosilo, da se o pozivu seznani univerze,
znanstveno-raziskovalne inštitute in akademske ustanove. Nagrada je
namenjena predvsem tistim, ki se ukvarjajo z družboslovnimi področji,
ki niso vključena v kategorije Nobelovih nagrad (zgodovina,
filozofija, politika, psihologija, antropologija, sociologija,
jezikoslovje, teologija, umetnosti idr). [...] Več informacij o John
W. Kluge Prize for the Study of Humanity dobite na spletnem naslovu:
http://www.loc.gov/loc/kluge/prize/

Lep pozdrav.
Služba za slovenski jezik

===

From: Cobec Aleksander <Aleksander.Cobec na rtvslo.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 7 Jan 2015 07:37:48 +0000
Subject: Lektorat v Bukarešti

Romunska in slovenska kultura sta si tuji, manj znani kulturi.
Romunski jezik je raziskoval Fran Miklošič, sicer pa med njima v
preteklosti ni bilo kakšnih globljih stikov. V Romuniji tudi ni
slovenske manjšine. To praznino je leta 1978 zapolnil Lektorat za
slovenščino, ki danes deluje na Fakulteti za tuje jezike in
književnosti na Univerzi v Bukarešti (Universitatea din Bucureşti,
Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine). Kakšne so posebnosti
posredovanja slovenske kulture v Romuniji, smo se pogovarjali z
učiteljem slovenščine na lektoratu v Bukarešti Boštjanom Božičem:
http://4d.rtvslo.si/arhiv/jezikovni-pogovori/174312906


Dodatne informacije o seznamu SlovLit