[SlovLit] Vida Medved Udovič -- 44. dunajski sonet -- Pomenske zveze glagolov -- CLARIN -- Mrežnik in tečaji NUK

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Jan 6 13:20:12 CET 2015


From: "Vladka Tucovič" <vladka.tucovic na guest.arnes.si>
To: Slovlit <slovlit na ijs.si>
Date: Tue, 06 Jan 2015 12:33:41 +0100
Subject: SloVeČer z dr. Vido Medved Udovič

Oddelek za slovenistiko Fakultete za humanistične študije Univerze na
Primorskem (UP FHŠ) v sodelovanju s Slavističnim društvom Koper in
Pedagoško fakulteto Univerze na Primorskem (UP PEF) vljudno vabi na
osmi SloVeČer v akademskem letu 2014/15. V sredo, 7. januarja 2015, ob
18.00 bo v predavalnici Maestral 1 UP FHŠ (Titov trg 5,
Koper/Capodistria, v 3. oz. 6. nadstropju – z dvigalom) pogovorni
večer z izr. prof. dr. Vido Medved Udovič, prejemnico nagrade RS za
izjemne dosežke na področju visokega šolstva. Z nagrajenko se bo
pogovarjala doc. dr. Barbara Zorman, v kulturnem programu bosta
sodelovali študentki UP PEF Tina Vitez in Uršula Ločniškar. Več
informacij: http://www.fhs.upr.si/sl/novice/sloveceri-pogovorni-

===

http://slov.si/mh/ateisticni_zbornik_2013_14.pdf -- Tihomila Dobravc:
Opombe k Stritarjevemu 44. dunajskemu sonetu. Ateistični zbornik:
2013--2014. Maribor: Združenje ateistov Slovenije, 2014. 130--31.

===

Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 06. januar 2015 10.40
Zadeva: LK, 12. januar

LINGVISTIČNI KROŽEK FILOZOFSKE FAKULTETE V LJUBLJANI vabi na 1055.
sestanek v ponedeljek, 12. januarja, ob 18.00 v predavalnici 325 v 3.
nadstropju Filozofske fakultete. Predaval bo prof. dr. Jure Zupan,
Kemijski inštitut v Ljubljani. Tema predavanja: Razvrstitev in
številčnost pomenskih zvez slovenskih glagolov. Vabljeni tudi
študentje. -- Chikako Shigemori Bučar

===

http://www.clarin.eu/news/vacancy-advertisement-executive-director --
razpis direktorskega mesta pri CLARIN, evropski inciativi za jezikovne
vire in orodja v humanistiki in družbenih vedah.

===

http://mreznik.nuk.uni-lj.si/ -- novi Nukov Mrežnik.

---

From: Tomaž Bešter [mailto:Tomaz.Bester na nuk.uni-lj.si]
Sent: Tuesday, January 06, 2015 9:05 AM
Subject: Vabilo na brezplačne tečaje v januarju 2014

Vabimo na brezplačne tečaje iskanja po elektronskih informacijskih
virih v januarju 2015.

Tečaj Uvod v iskanje in iskalna orodja. Na tečaju bomo predstavili
zasnovo in pripravo na iskanje, kje in kako dostopamo do virov, pogoji
dostopa, kako izberemo ustrezen vir za iskanje ter Mrežnik, ki je
izhodišče do različnih virov. V nadaljevanju prikažemo skupne
značilnosti informacijskih virov in pojasnimo osnovna orodja iskanja.
Predstavimo pojem bibliografskega zapisa, pregledovanje in vrste
indeksov, uporabo tezavra, prikaz in izvoz zadetkov, iskalno zgodovino
itn. Opišemo tudi na možnosti krajšanja in maskiranja iskalnih
terminov, prednosti uporabe naprednega iskanja in uporabe operatorjev
pri tvorjenju poizvedb. Na kratko predstavimo tudi osnove iskanja po
spletu. Snov podajamo z demonstracijami v živo, udeleženci opravijo
tudi nekaj praktičnih vaj. Datum tečaja: četrtek, 15. januarja ob 10.
uri.

Tečaj Citatni indeksi. Na tečaju bomo predstavili citatne indekse: kaj
so, kako jih lahko uporabimo pri našem raziskovalnem delu; predstavili
bomo različne načine iskanja in dela s citatnimi indeksi. Poudarek bo
na zbirkah citatnih indeksov Web of Science in možnostih, ki jih
ponujajo. Nekaj besed bo tudi o drugih virih, ki se ukvarjajo z
merjenjem citiranosti. Podrobneje bomo predstavili faktor vpliva,
možnosti iskanja najvplivnejših znanstvenih revij, ustavili pa se bomo
tudi pri nekaterih drugih kazalcih citiranosti (V JCR in drugje). Na
tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja od
10. do 13. ure. Datum tečaja: petek, 23. januarja ob 10. uri.

Tečaj EndNote Online. Na tečaju se bomo seznanili s spletnim orodjem
za upravljanje z bibliografskimi referencami, ki jih navajamo
(citiramo) pri pisanju strokovnih, znanstvenih in drugih besedil.
Naredili bomo osebne račune, v katere bomo uvažali reference, ki jih
bomo poiskali v različnih informacijskih virih (EBSCOHost,
SienceDirect, COBISS/OPAC itn.). Reference bomo organizirali in
urejali, pripravljali bomo bibliografije (npr. sezname uporabljene
literature), seznanili se bomo s funkcijo vstavljanja citatov med
pisanjem besedila (Cite While you Write). Predstavili bomo različne
stile citiranja itn. Priporočeno je osnovno razumevanje angleščine,
saj je vmesnik v celoti v angleškem jeziku.  Tečaj traja od 10. do 13.
ure. Datum tečaja: torek, 27. januarja ob 10. uri.

Tečaji  potekajo v računalniški učilnici NUK (klet). Prijave
sprejemamo na elektronski naslov CIS na nuk.uni-lj.si

Tomaž Bešter


Dodatne informacije o seznamu SlovLit