[SlovLit] Javna last -- Janez Stanonik (1922--2014) -- Obdobja 2015 -- Pravkar, odkar, poleg, zraven, razen

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Jan 5 12:27:44 CET 2015


Od: Mihael Simonič <smihael na gmail.com>
Datum: 01. januar 2015 20.09
Zadeva: Wikivir

1.1 je tudi dan ko marsikaj končno preide v javno last:
https://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:Pod_lipo#Happy_Public_Domain_Day.21

Letos so to Kugy, Vandot in Kajuh tako, da bo kar nekaj dela za
Wikivirovce. Sicer pa vse lepo v letu, ki se pričenja!

Lp, Miha

---

In še pogled naprej: v letu 2015 preidejo v javno last objave
naslednjih pesnikov, pisateljev in dramatikov, umrlih 1945: Anton
Kosi, France Kunstelj, Tone Polda, Ivan Pucelj, Narte Velikonja, Ivan
Hribovšek, Naci Kranjec, Janez Remic. -- miran

===

Umrl je literarni zgodovinar Janez Stanonik (1922--2014,
https://sl.wikipedia.org/wiki/Janez_Stanonik).

===

From: "Huber, Damjan" <damjan.huber na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 5 Jan 2015 10:44:10 +0000
Subject: Vabilo na 34. simpozij Obdobja

Spoštovani, vabimo Vas, da se udeležite 34. mednarodnega simpozija
Obdobja z naslovom »Slovnica in slovar – aktualni jezikovni opis«, ki
bo potekal od 19. do 21. novembra 2015 v organizaciji Centra za
slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko
Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani. Vse o simpoziju Obdobja 34,
temah simpozija in prireditvi je na voljo na http://
www.centerslo.net/simpozij (Simpozij Obdobja 34), kjer je tudi
elektronska prijavnica. Rok za prijavo (izpolniti je treba prijavnico
na spletni strani, brez povzetka): 1. marec 2015. Za dodatne
informacije smo dosegljivi na simpozij na ff.uni-lj.si

Tematska področja 34. simpozija Obdobja:
I. JEZIKOVNI OPIS;
II. NORMA, RABA, KODIFIKACIJA: 1. Razmerje med jezikovnim opisom in
predpisom, 2. Razmerje med knjižnostjo in standardnostjo, 3. Razmerje
med rabo in kodifikacijo, 4. Razmerje med normo in uporabnikom;
III. SLOVAR: 1. Razlagalni slovar sodobne slovenščine – cilji, naloge
in sestava, 2. Zgodovina slovaropisja na Slovenskem v luči aktualnega
opisa, 3. Sodobne teorije in metode slovaropisja, 4. Leksikalne
podatkovne zbirke in slovar, 5. Slovar v slovnici;
IV. SLOVNICA: 1. Slovnica sodobne slovenščine – cilji, naloge in
sestava, 2. Zgodovina gramatikografije na Slovenskem v luči aktualnega
opisa, 3. Sodobne teorije in metode slovnic, 4. Slovnice slovenskega
jezika tujih avtorjev, 5. Slovnica narečij, 6. Slovnica govorjenega
jezika, 7. Slovnica v slovarju;
V. JEZIKOVNOTEHNOLOŠKI VIDIKI opisa sodobne slovenščine (s poudarkom
na slovarju in slovnici): 1. Jezikovni korpusi – cilji, naloge in
uporaba, 2. Jezikovne tehnologije – cilji, naloge in uporaba, 3.
Jezikovni viri in jezikovne tehnologije ter slovarski in slovnični
opisi, 4. Slovarske in slovnične vsebine v novih medijih

S spoštovanjem in lepimi pozdravi.

Predsednica 34. simpozija Obdobja izr. prof. dr. Mojca Smolej,
strokovna sodelavca simpozija dr. Damjan Huber in dr. Mojca Nidorfer
Šiškovič

===

From: Lektorsko drustvo Slovenije <info na lektorsko-drustvo.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 5 Jan 2015 10:49:33 +0100 (CET)
Subject: Vabilo na jezikovni pogovor

Jutri, 6. 1. 2015, lepo vabljeni na jezikovni pogovor v Društvo
slovenskih pisateljev ob 11.00. Posvetili se bomo težavam pri rabi
prislovov, predlogov ... (pravkar, odkar, poleg, zraven, razen).
Vabimo vas, da na srečanju izpostavite tudi svoje zglede.

Lektorsko društvo Slovenije


Dodatne informacije o seznamu SlovLit