[SlovLit] Tomaž Šalamun -- Ženska toponomastika v Sloveniji -- Hišna imena -- Brez rdeče niti

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Dec 29 08:58:09 CET 2014


Od: Milena Mileva Blazic <milena.blazic na guest.arnes.si>
Datum: 27. december 2014 16.51
Zadeva: Šalamun

Leta 2011 je veliki slovenski pesnik Tomaž Šalamun študentkam
Pedagoške fakultete Univerze v Ljubljani dal pisno soglasje za
digitalizacijo celotnega opusa (okrog 60 pesniških zbirk). Osebno se
je tudi udeležil predstavitve seminarske naloge na Wikipediji in
Wikiviru. Bil je na Pedagoški fakulteti, 24. 10. 2011.  Tako smo tudi
delovno praznovali njegovo 70-letnico, z objavo vseh pesniških zbirk
na Wikiviru. Študentke so odlično opravile delo, Tomaž je z njimi
vzorno sodeloval pri nastajanju seminarske naloge na Wikipediji,
četudi iz Amerike, Azije … Hvala ti Tomaž, ker si nesebično ravnal,
tako kot bi morali vsi, ki želijo, da jih beremo. Hvala študentkam,
ker so opravile velikansko delo in so prispevale kamenček v mozaiku
nesebičnosti — Wikipediji in Wikiviru
(http://sl.wikisource.org/wiki/Toma%C5%BE_%C5%A0alamun).

Lep pozdrav
Milena M. B.

===

From: elenacerkvenic na gmail.com
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Sat, 27 Dec 2014 17:16:36 +0100
Subject: Ženska toponomastika v Sloveniji

Iščem sodelavke/sodelavce za prostovoljno raziskovanje ženske
odonomastike/toponomastike v občinah v Sloveniji, da bi dobili pregled
v odstotkih nad številom ulic, poimenovanih po ženskah, glede na
število ulic, poimenovanih po moških. Naše raziskovalno delo bo
pozorno na sestavo biografskih povzetkov o Slovenkah, po katerih so
poimenovane ulice, ceste, itd. v občinah v Sloveniji. Društvo
Toponomastica femminile (Ženska toponomastika), ki ima sedež v Rimu,
Italiji, namerava odpreti na svoji spletni strani sekcijo za objavo
gradiva o raziskovalnem delu na področju ženske toponomastike v
Sloveniji. Znotraj Društva Ženska toponomastika sem referentka za
stike s slovensko manjšino v Italiji in s Slovenijo. Vabim vas k
sodelovanju. Namen Društva je tudi v tem, da promovira poimenovanje
ulic, cest, itd., v občinah v Sloveniji po zaslužnih ženskah.

===

http://www.geopedia.si/#T105_L19081_x440094_y129540_s15_b2 -- hišna
imena na Dobravah, s povezavami na Hišna imena na Gorenjskem
(http://www.hisnaimena.si/) in na fotografije domačij. Geopedija --
mh.

===

http://slov.si/mh/galerije/galeri238/index.html -- tudi nekaj
literarnozgodovinskih -- mh.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit