[SlovLit] Nemško o Doberdobu -- Alumni ljubljanske slovenistike

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Dec 9 10:23:55 CET 2014


Heinrich Placke: Doberdo – ein Roman des Slowenen Prežihov Voranc /
Lovro Kuhar über den I. Weltkrieg an der Isonzo-Front. Thomas F.
Schneider (ur.): Erich Maria Remarque, Im Westen nichts Neues und die
Folgen. Erich Maria Remarque Jahrbuch XXIV (2014). 61--85
(http://www.v-r.de/de/title-0-0/erich_maria_remarque_im_westen_nichts_neues_und_die_folgen-1037015/
-- podatki o letopisu). --- Uredniku almanaha hvala za pošiljko, za
semle pa zanimivo opažanje, da nemška Wikipedija nima gesla vojni
roman (https://sl.wikipedia.org/wiki/Vojni_roman) niti gesla
protivojni roman. Da pa je nemško geslo o Prežihovem Vorancu daleč
obsežnejše in boljše od slovenskega. -- mh

===

Pred dobrim letom smo s pomočjo Slovlita oblikovali seznam 133
alumnov, tj. dipomantov na slovenistiki Filozofske fakultete. Od
takrat dalje se s seznamom ni dogajalo nič, saj našemu strokovnemu
povezovanju najbrž zadošča tale, Slovlitov kanal. Zato tudi pišem vsem
naročnikom in ne le "uradnim" alumnom.

V četrtek obišče Oddelek za slovenistiko FF UL skupina treh strogih
evalvatorjev z drugih univerz in iz tujine, pred katerimi se bomo
morali izkazati, če želimo ponovno akreditirati naše študijske
programe. Ena izmed točk pri preverbi naše učinkovitosti je, kaj se
dogaja z diplomanti, potem ko zapustijo fakulteto. Izbranim
pričevanjem bo trojka prisluhnila v živo, za vse druge diplomante pa
je zdaj priložnost, da svoje izkušnje, priporočila, svarila ipd.
zberemo tule in jih posredujemo trojki. Poročali bi lahko o tem, kako
se ohranja povezanost z Almo Mater Labacensis in z dogajanjem v
stroki, manj pa po mojem mnenju o zaposljivosti in o študijskih
programih, saj se je oboje medtem že precej spremenilo. Bi lahko takoj
napisali stavek o tem v odgovoru na tole sporočilo? -- miran


Dodatne informacije o seznamu SlovLit