[SlovLit] Digitalni slovarji -- Janez Zor (1926--2014) -- Re: Literarna nacija? -- Nagrade RS za šolstvo

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Ned Dec 7 14:16:03 CET 2014


http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2014-December/012501.html
-- o digitalnih slovarjih na konferenci MLA 5. januarja 2015 v
Bostonu.

===

28. novembra je umrl slavist, učitelj stare cerkvene slovanščine na FF
UL, Janez Zor (https://sl.wikipedia.org/wiki/Janez_Zor), nepozabni
"razredni ata" študijske generacije 1973--1978.

===

Re: Literarna nacija? (http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/005011.html)

... Če pa vzamemo, da je razmerje med Finci in Slovenci 2,7 : 1,
razmerje med številom finskih in slovenskih knjig leta 2013 pa 1,4 :
1, potem bi lahko sklenili, da so Slovenci skoraj dvakrat bolj pismeni
ali kreativnejši od Fincev. Koliko bo to pomagalo pri kandidaturi za
Nobelovo nagrado za literaturo, je pa drugo vprašanje. -- mh

===

Med nagrajenci RS za področje šolstva
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Nagrada_Republike_Slovenije_na_področju_šolstva)
sta bila letos Vida Medved Udovič in Anton Šepetavc
(http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/nagrade/pdf/nagrajenci_solstvo_2014.pdf).


Dodatne informacije o seznamu SlovLit