[SlovLit] Koncept SSSJ -- Lektorsko društvo na sejmu

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Nov 24 22:29:37 CET 2014


Od: Gorjanc, Vojko <Vojko.Gorjanc na ff.uni-lj.si>
Datum: 24. november 2014 19.38
Zadeva: [SDJT-L] Koncept SSSJ - Slovarja sodobnega slovenskega jezika

Skupina raziskovalcev v okviru Konzorcija za jezikovne vire in
tehnologije (http://cjvt.si/projekti/), ki trenutno šteje 48 članov,
pripravlja koncepta novega slovarja sodobne slovenščine v digitalnem
okolju (http://cjvt.si/projekti/sssj/), ki izhaja iz Predloga za
izdelavo Slovarja sodobnega slovenskega jezika (http://www.sssj.si/).
Programski okvir delovanja je Konzorcij za jezikovne vire in
tehnologije, nastal na pobudo Centra za jezikovne vire in tehnologije
Univerze v Ljubljani (http://cjvt.si/) kot odziv na nepripravljenost
slovenskega okolja za polnofunkcijsko delovanje slovenščine v
digitalni dobi.

Pri delu na konceptu slovarja izhajamo iz dejstva, da mora biti namen
novega slovarja v digitalni dobi dvojen:

- informiranje govorcev slovenščine in vseh drugih uporabnikov o
leksikalno-slovničnih lastnostih slovenskega jezika;
- zagotavljanje temeljnega leksikalnega in slovničnega vira za razvoj
jezikovnotehnoloških aplikacij.

Da bi bil novi slovar čim bolj koristen tudi za jezikovnotehnološke
namene, mora biti že v izhodišču zasnovan kot odprto dostopna
računalniško procesljiva baza podatkov, zato je koncept slovarja
hkrati tudi koncept računalniške podatkovne baze slovenskega jezika.
Taka zasnova omogoča tudi izdelavo slovarjev za različne končne
uporabnike, saj se zavedamo potrebe slovenskega prostora po pripravi
jezikovnih virov, ki bodo zadovoljevali potrebe zelo različnih
uporabnikov, od šolajoče se mladine do jezikovnih profesionalcev, kot
so npr. prevajalci in uredniki, od govorcev slovenščine kot maternega
oziroma prvega jezika do tistih, ki se slovenščine učijo kot tujega
jezika; eden od namenov koncepta je zato odgovoriti tudi na vprašanje,
kakšna so uporabniška pričakovanja glede slovarskih informacij in kako
jim zadostiti.

Nadgradnja izhodiščnega slovarskega predloga nastaja v sodelovanju
vrste inštitucij in sodelavcev, v tem kontekstu pa bo opravljenih tudi
več ciljno usmerjenih raziskav, ki bodo odgovorile na ključna
vprašanja novega slovarskega koncepta, prilagojenega za digitalno
okolje. V ta namen

- so bile oblikovane delovne skupine za posamezna tematska področja;
- bodo do konca februarja 2015 pripravljena ključna izhodišča
slovarskega koncepta;
- bodo razprave in sam koncept objavljeni v monografski publikaciji
jeseni l. 2015 pri Znanstveni založbi Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani.

Delo na konceptu lahko ves čas spremljate na http://cjvt.si/projekti/sssj/

Red. prof. dr. Monika Kalin Golob, predsednica projektnega sveta CJVT
Red. prof. dr. Vojko Gorjanc, glavni koordinator projekta

===

From: Lektorsko drustvo Slovenije <info na lektorsko-drustvo.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 24 Nov 2014 21:41:40 +0100 (CET)
Subject: Obiščite nas na 30. slovenskem knjižnem sejmu

Obiščite nas na 30. slovenskem knjižnem sejmu 26.–30. 11. 2014, vsak
dan od 9.00 do 20.00, Cankarjev dom, drugo preddverje.

V drugem preddverju nas boste našli med malimi razstavljavci, z
veseljem pa bomo z vami rekli besedo ali dve o kakšnem zanimivem
jezikovnem orehu, izkušnji in podobnem.

Pridružite se nam tudi v debatni kavarni Lektor na prepihu med
tradicijo in sodobnostjo; dobimo se 26. 11. 2014 ob 13.00 v prvem
preddverju. Debatna kavarna bo poskušala odgovoriti na vprašanje, ali
je sodobni lektor ob vsem svojem strokovnem znanju in zmožnostih, tudi
z uporabo sodobnih tehnologij, bolj opora ali nebodigatreba.

Naša tema bo sodobno usmerjena, govorili bomo o vlogi današnjega
lektorja slovenskih besedil, njegovem znanju in kompetencah, pri tem
mislimo tudi na njegovo tehnično (ne samo jezikovno) usposobljenost,
saj naj bi uporabljal številne sodobne jezikovne tehnologije. Razprava
pa bo pomembna tudi z vidika morebitne lektorske licence nekoč v
prihodnosti - kot veste, smo letos izvedli poskusni preizkus za
lektorsko licenco, ki je med drugim vzbudil zelo veliko zanimanja;
prav zato menimo, da je debatna kavarna lahko priložnost za zbližanje
mnenj o - tako se zdi - precej aktualni in zanimivi tematiki v zvezi z
lektorsko licenco.

Z moderatorko Mojco Blažej Cirej in predstavniki društva bosta
razpravljala gosta, Jani Virk in Dušanka Zabukovec.

Lepo vabljeni!


Dodatne informacije o seznamu SlovLit