[SlovLit] Digitalne prakse -- Umetnost in marksistična teorija

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Nov 24 09:20:02 CET 2014


Od: Tomaž Erjavec <Tomaz.Erjavec na ijs.si>
Datum: 21. november 2014 22.29
Zadeva: Fwd: Evropska anketa o uporabi digitalnih praks v humanistiki

Spoštovani kolegice in kolegi, lepo Vas prosimo za sodelovanje:

V okviru evropske infrastrukture za digitalno humanistiko DARIAH
(www.dariah.eu) v vseh sodelujočih državah izvajamo kvantitativno
raziskavo o uporabi digitalnih metod pri raziskovalcih s področja
humanističnih ved. S pomočjo vaših odgovorov na kratek anketni
vprašalnik (vzel vam bo manj kot 10 minut časa) bomo lahko svojo
dejavnost lažje usmerjali in prilagajali vašim potrebam. Prosimo vas
za vašo pomoč, saj bomo lahko oceno razširjenosti digitalnih metod pri
raziskovanju lahko verodostojno izmerili le na dovolj velikem vzorcu
izpolnjenih vprašalnikov. Anketo najdete na spletnem naslovu:
http://surveys.dcu.gr/index.php/549847/lang-sl .

Že vnaprej hvala za vašo pomoč,
Sodelavci DARIAH-SI

===

Od: Josipović, Renata <Renata.Josipovic na ff.uni-lj.si>
Datum: 24. november 2014 08.37
Zadeva: IDŠ in Slovensko društvo za estetiko vabita na simpozij
Umetnost in marksistična teorija v kontekstu kritike politične
ekonomije

V sredo, 26. 11. 2014 bo v Stari mestni elektrarni na Slomškovi 18
potekal simpozij Umetnost in marksistična teorija v kontekstu kritike
politične ekonomije, ki ga organizirata Inštitut za delavske študije
in Slovensko društvo za estetiko. Vabljeni! Lep pozdrav, Lev Kreft

9.15--9.50 Nastja Vidmar Subverzivna umetnost kot nemožnost v
zgodovinskem procesu
9.50--10.25 Jan Babnik Samozavedajoče se dokumentarne oodobe – (o
sodobnih dokumentarnih strategijah na primeru filma Epizoda III
Uživajte v revščini)
10.25--11.00 Jernej Kaluža »Naravna« selekcija v svetu umetnosti
11.00--11.35 Miloš Kosec Arhitektove dileme v dobi globalnega kapitalizma

11.50--12.25 Lev Kreft V pričakovanju marksistične estetike
12.25--13.00 Judita Trajber Ekonomija v službi umetnosti
13.00--13.35 Miha Andrić Objekt fascinacije: med modernizmom in postmodernizmom

15.10--15.45 Aldo Milohnić Metamorfoze blaga na umetnostnem trgu
15.45--16.20 Polona Tratnik Interveniranje v svetost potrošnje
16.20--16.55 Darko Štrajn Umetnost v koordinatah družbenih
neenakosti: kaj še lahko pomeni diskurz avre?

17.10--17.45 Rebeka Vidrih Marksistična zgodovina umetnosti, kaj je z njo
17.45--18.20 Andrej Srakar Kulturna ekonomika in družbeni antagonizmi
marksistične kritike politične ekonomije: je možno najti zbližanje?
18.20--18.55 Janez Kardelj Blišč in beda kaprealizma in socrealizma:
Primerjava obeh umetnostnih konceptov in njun vpliv na sodobno nemoč
umetniškega predmeta
18.55--19.30 Miodrag Miško Šuvaković Sive zone – politička ekonomija
ili oblici života


Dodatne informacije o seznamu SlovLit