[SlovLit] Znakovni jezik -- Citatni indeksi in Znanstvene bibiografije -- Zgodovinskost literarne naracije

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Nov 20 21:54:49 CET 2014


Od: Cobec Aleksander <Aleksander.Cobec na rtvslo.si>
Datum: 19. november 2014 08.26
Zadeva: [SDJT-L] O znakovnem jeziku

Moje roke so moj jezik. Znakovni jezik, ki ga uporabljajo gluhe in
naglušne osebe ni posnetek jezika, ampak je vrsta jezika. V
preteklosti je bil prepovedan, gluhim osebam pa so celo vezali roke,
da ne bi z njimi kretali. Ob prvem dnevu slovenskega znakovnega
jezika, ki je v petek 14. novembra potekal pod motom Moje roke so moj
jezik, smo osvetlili značilnosti tega jezika, se vprašali, kakšne so
razlike pri znakovnem jeziku med različnimi narodi in kako hitro se ga
da naučiti. Skoraj vsak človek naj bi že znal 500 kretenj.

http://4d.rtvslo.si/#arhiv/jezikovni-pogovori/174305057

===

Od: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
From: Tomaž Bešter [mailto:Tomaz.Bester na nuk.uni-lj.si]
Sent: Wednesday, November 19, 2014 12:33 PM
Subject: Vabilo na brezplačna tečaja v decembru 2014

Vabimo na brezplačna tečaja iskanja po elektronskih informacijskih
virih v decembru v NUK.

Tečaj Citatni indeksi. Na tečaju bomo predstavili citatne indekse: kaj
so, kako jih lahko uporabimo pri našem raziskovalnem delu; predstavili
bomo različne načine iskanja in dela s citatnimi indeksi. Poudarek bo
na zbirkah citatnih indeksov Web of Science in možnostih, ki jih
ponujajo. Nekaj besed bo tudi o drugih virih, ki se ukvarjajo z
merjenjem citiranosti. Podrobneje bomo predstavili faktor vpliva,
možnosti iskanja najvplivnejših znanstvenih revij, ustavili pa se bomo
tudi pri nekaterih drugih kazalcih citiranosti (V JCR in drugje). Na
tečaju udeleženci opravijo tudi nekaj praktičnih vaj. Tečaj traja od
10. do 13. ure. Datum tečaja: torek, 2. decembra ob 10. uri.

Tečaj Znanstvene bibliografije. Na tečaju predstavimo značilnosti
znanstvenih bibliografij in uporabe tezavra na praktičnih primerih. Na
praktičnih primerih je prikazan specifičen pristop k iskanju
literature in prikaz možnih poti do celotnih besedil. Udeleženci bodo
tudi samostojno opravili nekaj vaj. Tečaj traja od 10. do 13. ure.
Datum tečaja: četrtek, 4. decembra ob 10. uri.

Tečaji potekajo v računalniški učilnici NUK (klet). Prijave
sprejemamo na elektronski naslov CIS na nuk.uni-lj.si do zasedbe prostih
mest. Pri prijavi navedite, na katere tečaje se prijavljate.
Udeleženci naj poznajo delo z računalnikom.

===

Od: andraž jež <andraz.jez na gmail.com>
Datum: 20. november 2014 17.34
Zadeva: Obvestilo o konferenci Zgodovinskost literarne naracije
27.–28. novembra 2014

V okviru Slovenskega društva za primerjalno književnost bo 27. in 28.
novembra potekala konferenca Zgodovinskost literarne naracije: primer
evropskega zgodovinskega romana / The Historicity of Literary
Narration: The Case of the European Historical Novel. Zaradi zelo
omejenih finančnih sredstev za izvedbo bo konferenca kombinirala
omejeno število referatov in, ob diskusijah, odprto število
koreferatov: slednji bodo navedeni v brošuri kot uradna potrditev
sodelovanja. Prijave koreferatov ime koreferenta/koreferentke ter
navedba referata ali skupine referatov, na katere se nanaša
koreferat), prosim, sporočite na e-naslov vanesa.matajc na guest.arnes.si
do nedelje (do 24.00), 23.11. 2014, da bodo lahko imena koreferentov
in koreferentk vnesena v konferenčno brošuro (ISBN). (Predvideni čas
za koreferat je 10 minut. Delovni jezik: angleščina. Možnost:
koreferat se predstavi v slovenščini, pri čemer se sočasno predvaja
angleški prevod koreferata na projekcijsko platno. V tem primeru,
prosim, pošljite angleški prevod koreferata na gornji e-naslov do
srede, 26.11., do 10.00.)

Tako za referente kot za koreferente oziroma za vse, ki se strokovno
zanimate za tematiko konference, je odprta možnost objave izvirnega
znanstvenega prispevka, in sicer (odvisno od okoliščin) v obliki
znanstvenega članka v reviji Primerjalna književnost (pod običajnimi
pogoji 2 pozitivnih recenzij in standardov revije) ali v obliki dela
monografije, slednje pa (odvisno od situacije, ki se bo lahko pokazala
šele v nekaj naslednjih mesecih po konferenci) morda v slovenščini,
morda v angleščini (pod običajnim pogojem 2 pozitivnih recenzij za
objavo v monografiji). Rok za oddajo prispevkov na konferenčne
tematike za znanstveno objavo: 27. 4. 2015. Vabljeni k sodelovanju,

lep pozdrav,
Vanesa Matajc

Prešernova dvorana, ZRC SAZU, Novi trg 4, Ljubljana
Organizacija: Slovensko društvo za primerjalno književnost, Oddelek za
primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete
Univerze v Ljubljani, Inštitut za slovensko literature in literarne
vede ZRC SAZU

Četrtek, 27. november 2014
10.00 Pozdravni nagovor: Dejan Kos, predsednik SDPK
10.10 Uvod v konferenco. Vanesa Matajc: Pripoved, romanopisje,
preteklost in zgodovina
10.20 Dejan Kos: Literarna naracija med zgodovinskostjo in nezgodovinskostjo
     Vladimir Biti: Zgodovina proti Spominu: domovina-v-premikih v
izseljenskem pisanju Saše Stanišića in Ismeta Prcića
11.50 Jeanne Glesener: Revizije nacionalne preteklosti v luksemburškem
romanu po letu 1980
     Simona Škrabec: Katalonski primer ali nedostopnost preteklosti
13.30 Kosilo
15.00 Benedikts Kalnacs: Velike postkomunistične pripovedi?
Postkolonialni pogled na latvijsko zgodovinsko fikcijo
     Tone Smolej: Roman med zgodovinskimi dokumenti in fikcijo o
komunistični preteklosti: Zapisnik Vladimirja Kavčiča in To noč sem jo
videl Draga Jančarja
     Dragoș Varga: Popularna fikcija za popularno demokracijo:
potrošništvo in propaganda v romunskem zgodovinskem romanu v komunizmu
     Seta Knop: Med zgodovinskim in biografskim: porevolucionarna
Rusija v dokumentarnem primežu Danila Kiša, Jurija Trifonova in Lada
Kralja
17.30 Obisk Slovenskega knjižnega sejma (na voljo tudi druge možnosti)

Petek, 28. november
9.30 Andrej Leben: Vojni narativi v koroški (slovenski) literaturi
    Katja Mihurko Poniž: Dialog z zgodovino kot pomemben dejavnik
pri oblikovanju identitete v dveh slovenskih romanih
    Madli Kütt: Živeti preteklost kot metafora: pisanje in ponovno
pisanje preteklosti v Proustovem Znova najdenem času (Le Temps
retrouvé) in njegovo prevajanje v estonščino
11.00 Marcello Potocco: Spremembe historične narative v kanadski literaturi
     Andraž Jež: Nacionalna zgodovina ̶ orožje imperializma ali
odpora zoper imperializem? Polifonija glasov v Joyceovih »Kiklopih«
     Alenka Koron: Pisanje o holokavstu med zgodovino in fikcijo:
Primer Littellovega romana Sojenice (Les Bienveillantes)
13.30 Kosilo
15.00 Andrei Terian: Na pragu Orienta: romunska historiografska
metafikcija v poznem komunizmu in postkomunizmu
     John K. Cox: Zgodovina kot književnost in književnost kot
zgodovina: razmišljanje o zgodovinskosti pisanja Erzsébet Galgóczi,
Danila Kiša in Ismaila Kadareja
     Vanesa Matajc: Medbesedilna razmerja med postmodernim
znanstvenim zgodovinopisjem in literarno pripovedjo: sodobni slovenski
koncepti revizije preteklosti


Dodatne informacije o seznamu SlovLit