[SlovLit] Idrijska literarna identiteta -- Seminar na Centru za slovenščino

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Nov 10 12:08:43 CET 2014


Od: Katja Mihurko Poniž <katja.mihurko-poniz na guest.arnes.si>
Datum: 09. november 2014 13.52
Zadeva: Vabilo k prijavi prispevka za simpozij Idrija in njena
kulturna identiteta v slovenski književnosti

Organizatorji: Gimnazija Jurija Vege Idrija, Univerza v Novi Gorici,
Mestna knjižnica in čitalnica Idrija, Gimnazija Jurija Vege, 16. april
2015

V svoji poltisočletni zgodovini je Idrija beležila pomembna znanstvena
in tehnična odkritja. Njihov pomen je bil že mnogokrat osvetljen in
prepoznan kot pomemben del narodne in kulturne dediščine. Zgodovina je
pisala zgodbo o razcvetu mesta, ki je svojo moč črpalo iz zemeljskih
globin, a intimne, vsakdanje zgodbe izživljenja Idrijčanov so lahko
ubesedili le literarni ustvarjalci (Jože Felc, Aleš Čar, Tomaž Kosmač,
Andrej Lutman idr.). Mesto živega srebra jih je privlačilo in
odbijalo, navdihovalo in jih spravljajo v ustvarjalne, včasihtudi
identitetne krize. Iz realnega geografskega prostora je preraščalo v
metaforo, zato o literaturi, ki je povezana z Idrijo, ni mogoče
razpravljati le na obzorju lokalno določljivih mej – s svojo umetniško
močjo jih namreč prestopa. Mesto, ki v nacionalnem kolektivnem
spominu ne velja za literarno prestolnico, ima v kulturnem imaginariju
poseben položaj, ki ga želimo problematizirati, osvetliti in
prediskutirati na simpoziju, nakaterem bo v ospredju Idrija kot realni
in simbolni prostor.

Nekaj simpozijskih izhodišč:
-    duhovna in kulturna podoba Idrije v literarnih besedilih;
-    mesto v času in skozi čas, kronotop v “idrijskih romanih”;
-    literarna dediščina Idrije – ustvarjalna spodbuda ali ovira;
-    mesto kot prostor iskanja smisla in identitete;
-    razmerje med resničnim in uprizorjenim, upovedanim mestom,
Idrija kot realni topos in dogajalni prostor;
-    vprašanje razmerja med literarnimi središči in obrobjem;
-    pomen revije Kaplje za slovensko književnost in
demokratizacijo slovenske družbe;
-    literarni del revije Idrijski razgledi;
-    retorične konstrukcije mesta: mesto kot literarni lik, metafora;
-    vpliv političnozgodovinske situacije in geografske lege na
identiteto prebivalcevmesta;
-    avtorske poetike “idrijskih” literatov;
-    družinski roman na obzorju malega mesta;
-    recepcija romanov o Idriji v prostoru, kjer se dogajajo, in v
prestolnici;
-    arhitekturne posebnosti mesta kot akterji v urbani literarni zgodbi;
-    Idrija kot zadnja postaja na poti lepe Vide;
-    mesto kot topografija intimnosti;
-    prečkanje mej malega mesta kot izziv za prehod v novo življenje;
-    Idrija v očeh slovenske šolske zgodovine.

Rok za prijavo teme je 15. december 2014, za oddajo povzetka pa 15.
februar 2015.

Vjudno vabljeni!
V imenu organizacijskega odbora,
Katja Mihurko Poniž
Univerza v Novi Gorici

===

From: "Pirih-Svetina, Nataša" <Natasa.Pirih-Svetina na ff.uni-lj.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Mon, 10 Nov 2014 08:36:24 +0000
Subject: začetno usposabljanje na Centru za slovenščino

Center za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko
FF UL vabi na začetno usposabljanje za poučevanje slovenščine kot
drugega (J2) in tujega jezika (TJ). Na 20-urnem izobraževalnem
seminarju udeleženci pridobijo osnovna znanja, potrebna za poučevanje
slovenščine kot TJ. Seminar je namenjen profesorjem slovenščine,
absolventom in diplomantom slovenistike, ki si želijo pridobiti znanja
s področja slovenščine kot TJ in njenega poučevanja. Seminar bo
potekal ob torkih v popoldanskem času od 15.30 do 18.30 v prostorih
Centra za slovenščino v 2. nadstropju stavbe Univerze v Ljubljani,
Kongresni trg 12, Ljubljana po naslednjem programu: 18. 11. O učencih
na tečaju tujega jezika – kratek tečaj tujega jezika s
(samo)opazovanjem (dr. Namita Subiotto in dr. Nataša Pirih Svetina),
25. 11. Kdo vse so govorci slovenščine kot TJ, kakšni so, kakšne so
njihove slovenščine? (dr. Nataša Pirih Svetina), 2. 12. Učitelj
slovenščine kot TJ – Osnove poučevanja slovenščine kot TJ (Tanja
Jerman), 9. 12. Kaj vse se dogaja pri pouku slovenščine kot TJ? –
opazovanje in analiza pouka (dr. Nataša Pirih Svetina),

16. 12. Slovenščina kot TJ in njeno poučevanje; gradiva za poučevanje
slovenščine kot TJ (dr. Nataša Pirih Svetina). Po koncu seminarja
udeleženci prejmejo potrdilo o udeležbi. Kotizacija za 20-urni
izobraževalni seminar znaša za zaposlene 150 EUR, za ostale 100 EUR.
Seminar bomo izvedli, če se bo nanj prijavilo najmanj 10 udeležencev.
Prijave sprejemamo do ponedeljka, 17. 11., na elektronski naslov
n.pirih na ff.uni-lj.si (predmet: prijava na seminar). -- Nataša Pirih
Svetina


Dodatne informacije o seznamu SlovLit