[SlovLit] 100 let praške slovenistike -- Branka Jurca

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Ned Nov 9 18:00:36 CET 2014


Od:  <dolezalova.l na volny.cz>
Datum: 09. november 2014 17.06
Zadeva: Simpozij Sto let slovenistike na Karlovi univerzi in razstava

6. 11. in 7. 11. je na Filozofski fakulteti UK v Pragi potekal
simpozij Sto let slovenistike na Karlovi univerzi, ki sta ga
organizirala doc. dr. Alenka Jensterle-Doležal in dr. Andrej Šurla v
okviru Katedre za balkanistične in južnoslovanske jezike FF UK v Pragi
ter s sodelovanjem Centra za slovenščino kot tuji/ drugi jezik na FF v
Ljubljani.

Simpozij so odprli prorektor Karlove univerze prof. Royt, dekanija
Filozofske fakultete UK doc. Mirjam Fried in veleposlanica Republike
Slovenije v Češki republiki dr. Smiljana Knez.

V četrtek, 6. 11. so na simpoziju nastopili:
Tone Smolej, Andrej Šurla (Ljubljana, Praha): »In temelj srečni vložil
si usodi.« Kratka formativna biografija Jožefa Skrbinška
Jasna Honzak Jahić (Ljubljana, Praha): Učbenika slovenskega jezika
Jožefa Skrbinška
Alenka Jensterle-Doležalová (Praha): Arheologija konteksta. Murkovo
nastopno predavanje na Karlovi univerzi v Pragi (1920)
Blanka Bošnjak (Maribor): Murkove objave v Časopisu za zgodovino in
narodopisje ter Ljubljanskem zvonu
Marcel Černý (Praha): Přínos jazykovědce Jana Petra (1931–1989) pro
pražskou univerzitní slovenistiku
Andrej Šurla (Ljubljana, Praha): Sto let slovenščine na Karlovi
univerzi – kaj razkrivajo arhivi
Ada Vidovič Muha (Ljubljana): Vpliv praškega funkcionalističnega
strukturalizma na slovensko jezikoslovje dvajsetega stoletja
Marko Jesenšek (Maribor): Zgodovinska slovnica slovenskega jezika –
slovenske možnosti in češki zgledi
Robert Grošelj (Ljubljana): O obravnavi slovenske priredno zložene
povedi v češkem jezikoslovju
Jonatan Vinkler (Koper): Jezikoslovni in literarnovedni stiki med
Pavlom Josefom Šafaříkom ter slovenskimi preporoditelji (Čop, Jarnik,
Stanič, Vraz, Slomšek)
Marijan Dović (Ljubljana): Nacionalni pesniki in kulturni svetniki:
kanonizacija Franceta Prešerna in Karla H. Máche
Andraž Jež: Ozadje Vrazovih obiskov Prage v letih 1845 in 1848
Matjaž Barbo (Ljubljana): Vpliv čeških glasbenikov na vznik slovenske
simfonične tradicije
Jernej Weiss (Maribor): Slovenski študentje na glasbenih
konservatorijih v Pragi med obema vojnama

V petek, 7. 11.  so nastopili:
Mateja Pezdirc Bartol (Ljubljana): Meščanski salon v dramskem opusu
Ivana Cankarja in Zofke Kveder
Denis Poniž, Katja Mihurko Poniž (Ljubljana, Nova Gorica): Uprizoritve
iger Vaclava Havla na slovenskih odrih do leta 1990 in njihova
kritiška recepcija
Ivo Pospíšil (Brno): Murkovo dílo o německém a českém romantismu:
tradice a metodologické podněty
Jan Štemberk (Praha): Pražské spolky slovinských studentů
Božidar Jezernik (Ljubljana): Demokratizacija in nacionalizem v
Avstrijskem cesarstvu in slovenski jezik
Hana Mžourková(Praha): Jezik, prostor a čas románu Anděl zapomění Mají
Haderlapové
Irena Novak Popov (Ljubljana): Znanstveno in literarno ustvarjanje
Alenke Jensterle Doležal
Mojca Nidorfer Šiškovič (Ljubljana): Slovenistike na univerzah v Češki
republiki kot del mreže slovenistik po svetu
Damjan Huber (Ljubljana): Češki udeleženci Seminarjev slovenskega
jezika, literature in kulture
Milada Kateřina Nedvědová (Praha): Diplomové práce obhájené na pražské
slovenistice v letech 1996–2009
Monika Gawlak (Sosnowiec, Katowice): Slovenistika na Šlezijski
univerzi v Katovicah
Saša Vojtech Poklač (Bratislava): Slovaško-slovenski odnosi na
področju kulture in izobraževanja ter vloga slovenistike na Filozofski
fakulteti Univerze Komenskega v Bratislavi pri širjenju slovenskega
jezika in slovenske kulture na Slovaškem
Maja Đukanović (Beograd): Pouk slovenskega jezika in kulture v Srbiji
Marko Dvořak (Berlin, Ljubljana): Praga moja draga
Vlado Nartnik (Ljubljana): K delu in izkušnjam slovenskega lektorja na
Karlovi univerzi v Pragi.

Hkrati se je ob simpoziju v avli Filozofske fakultete v Pragi odprla
razstava Sto let slovenistike na Karlovi univerzi. Razstavo so v
okviru Filozofske fakultete pripravili doc. dr. Alenka
Jensterle-Doležal (glavni organizator), dr. Andrej Šurla, doc. dr.
Jasna Honzak Jahić in dr. Marcel Černý (jez. poprave češčine dr. Lucie
Gramelová in mag. Helena Stranjik). Razstavo in simpozij so poleg
Filozofske fakultete UK v Pragi finančno podprli Center za slovenščino
kot drugi/tuji jezik pri Odelku za slovenistiko Univerze v Ljubljani,
Urad Vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu in Veleposlaništvo
Republike Slovenije v Pragi.

Alenka Jensterle-Doležal

===

From: Knjigarna Litera <info na knjigarna-litera.org>
Date: Sun, 9 Nov 2014 11:32:46 +0100
Subject: Predstavitev knjige slovenske pisateljice Branke Jurca POT V SVOBODO

13. november 2014 ob 19:00 , Knjižnica Ivana Potrča, Prešernova 33-35, Ptuj

Večina del Branke Jurce je polna doživetij otrok in mladostnikov. Ta
doživetja so iz resničnosti, iz dogodkov, vtisov in doživetij, ki jih
je pisateljica doživela v svojem otroštvu oz. mladosti ter v obdobju
poučevanja. Ker je pri pisanju znala prisluhniti sodobnem življenju
mladih generacij, si je med njimi pridobila mnogo simpatij. V knjigi
POT V SVOBODO je objavljena kratka proza za odrasle, ki je nastajala
zlasti v predvojnem času (objavljala je predvsem v Sodobnosti) in
takoj po vojni. Gre za kratko prozo s psihološko, socialno, žensko
problematiko pa tudi za taboriščne motive (zaprta je bila v Gonarsu in
v Ravensbruecku). Ta neobjavljena proza si zagotovo zasluži objavo v
današnjem času, saj pomembno odslikava ne samo preteklost, pač pa tudi
sedanji čas, ko se socialni realizem vse bolj vrača na literarno
ustvarjanje. Izbor, ki ga je opremila z izčrpno spremno študijo, je
naredila prof. dr. Jožica Čeh Steger, slovenska literarna
zgodovinarka, redna profesorica za slovensko književnost in literarno
teorijo na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru.

Pogovor z dr. Jožico Čeh Steger bo vodil urednik Orlando Uršič.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit