[SlovLit] Iz Beograda -- Re: Repozitorij FF UL -- Prevajanje s podnapisi

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Nov 5 09:01:04 CET 2014


From: Laura Fekonja <laura.fekonja na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si
Date: Wed, 5 Nov 2014 08:20:19 +0100
Subject: Iz Beograda

Beograjsko slovenistično jesen so zaznamovali naslednji dogodki:
- v sredo, 8. oktobra, je v prostorih Društva Slovencev v Beogradu
Sava potekala predstavitev novega učbenika za učenje slovenščine,
Slovenščina brez meja. Avtorica učbenika je diplomantka beograjske
slovenistike, Milica Poletanović. Učbenik je izdala v samozaložbi,
sponzorje za izdajo pa je našla med slovenskimi podjetji v Srbiji ter
zasebnimi donatorji. Predstavitve se je udeležilo okrog 80 ljudi;
- v ponedeljek, 27. 10.,  nas je obiskal kolega z budimpeške univerze,
dr. Mladen Pavičič, ki je imel za študente Filološke fakultete
Univerze v Beogradu predavanji o slovenski književnosti. Predavanji je
poslušalo približno 300 študentov;
- v sredo, 29. oktobra, smo v prostorih Save na Terazijah (v
sodelovanju z Društvom slovenskih pisateljev) organizirali
predstavitev Antologije sodobne manjšinske in priseljenske
književnosti -- Iz jezika v jezik. Slednjo je predstavil Ivan Antić,
mlad srbski avtor, živeč v Ljubljani. Tudi ta prireditev je bila zelo
dobro obiskana, navzoči so bili tako člani Društva Slovencev v
Beogradu Sava kot tudi študenti.

Lep pozdrav
prof. dr. Maja Đukanović in
mag. Laura Fekonja

===

Od: Pritekelj, Kristina <Kristina.Pritekelj na ff.uni-lj.si>
Datum: 04. november 2014 14.54
Zadeva: RE: [SlovLit] Repozitorij FF UL
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004969.html)

Ojla, če odtipkaš v repozitorij geografske diplome (jaz sem iskala po
mentorjih, npr. Dušan Plut), jih pa najde.

Lp,
Kristina

---

Res je, geografi so častna izjema: v repozitorij UL so vpisali 54
diplom iz leta 2014. O takih, ki pohitijo, sta na Slovenskem dva
strahovalna ptičja pregovora: o eni lastovki, ki še ne prinese
pomladi, in o petelinu, ki je prezgodaj zapel. Jima omejimo veljavo z
vnosom vsaj, za začetek, tistih 150 slovenističnih literarnih diplom,
ki se nahajajo na https://sl.wikiversity.org/wiki/Diplomske_naloge? --
miran

===

Od: Cobec Aleksander <Aleksander.Cobec na rtvslo.si>
Datum: 05. november 2014 08.35
Zadeva: [SDJT-L] Prevajanje s podnapisi

Prevajanje za filme opisujejo kot lovljenje ravnotežja na vrvi. Gre
namreč za kompleksno prevajanje, ki ni omejeno le na prenos pisnega
ali govorjenega besedila iz izhodiščnega v ciljni jezik. Podnapisi ali
podnaslovi, kot jim tudi pravijo, ne morejo obstajati neodvisno, brez
slike in zvočne podlage. Le skupaj z vidnimi, govornimi in zvočnimi
dražljaji lahko ustvarijo razumljivost in užitek ob gledanju filma, ob
tem pa morajo poskrbeti za to, da je napor pri procesiranju vseh
informacij čim manjši. V Jezikovnih pogovorih smo se spraševali o
strategijah filmskega prevajanja. Gostji sta bili prevajalki Ana Bohte
in Barbara Müller. Na fotografiji je primer napake v prevodu.
Prevajalec je pri prevodu termina Silicon Valley uporabil Silikonska,
namesto Silicijeva dolina. Vir: prevodialkemist.si Povezava do oddaje:
http://4d.rtvslo.si/#arhiv/jezikovni-pogovori/174302634


Dodatne informacije o seznamu SlovLit