[SlovLit] Razlagalni slovarji -- Fran: Google slovenskih slovarjev

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Okt 15 23:10:19 CEST 2014


Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 15. oktober 2014 09.57
Zadeva: LK, 20. oktober

LK FF v Ljubljani vabi na 1045. sestanek v ponedeljek, 20. oktobra, ob
18.00 v predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete.
Predaval bo dr. Andrej Perdih, Inštitut za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU. Tema predavanja: Problematika razlagalnih slovarjev
slovanskih jezikov. Vabljeni tudi študentje. -- Chikako Shigemori
Bučar

===

Od: Kozma Ahačič <kozmaahacic na netscape.net>
Datum: 15. oktober 2014 16.25
Zadeva: [SDJT-L] Fran – Google slovenskih slovarjev
Za: slovlit na ijs.si

Sporočamo vam, da je včeraj začel delovati brezplačni, prosto dostopni
portal slovarjev slovenskega jezika (splošnih, zgodovinskih,
terminoloških, narečnih ...), ki ga je pripravil Inštitut za slovenski
jezik Frana Ramovša v sodelovanju s podjetjem Amebis in z oblikovalsko
ekipo podjetja Hruška. Uporabljati ga lahko začnete na naslovu
http://www.fran.si . Veseli bomo vaših konkretnih predlogov, popravkov
in vprašanj na naslov fran-fran na zrc-sazu.si ali vaših splošnih ocen na
naslov urednika kahacic na zrc-sazu.si . Portal se bo v namreč v
naslednjih mesecih še dodatno širil in izboljševal.

Lep pozdrav,
Kozma Ahačič, urednik

Kaj je Fran?

Fran je nov slovarski portal Inštituta za slovenski jezik Frana
Ramovša ZRC SAZU, prosto dostopen na naslovu http://www.fran.si .
Obsega 20 slovarjev z več kot pol milijona slovarskih opisov, ki
prikazujejo slovenščino od 16. stoletja do danes. Poleg tega vsebuje
še dialektološki atlas, dve svetovalnici in je organsko povezan z
različnimi jezikovnimi zbirkami in korpusi.

Fran je pameten. Omogoča enostavno in napredno iskanje po vsakem
slovarju posebej, po izbrani skupini slovarjev ali po vseh hkrati.
Omogoča vpogled v zadetke v vseh slovarjih, tudi kadar iščemo po enem
samem. Čeprav opravimo iskanje v enem samem slovarju, so zadetki iz
vseh drugih že pripravljeni in od nas oddaljeni en sam klik, o njih pa
imamo vselej na voljo tudi številčne podatke. To nam omogoča poseben
iskalni okvir, ki smo ga razvili na inštitutu in nima primerjave v
nobenem drugem slovarskem portalu.

Fran je enostaven za uporabnika, ki potrebuje osnovne informacije, in
izčrpen za uporabnika, ki ga zanimajo zahtevna iskanja in podrobnosti,
ki bi jih z navadnim iskalnikom težko našli v več slovarjih.

Fran je intuitiven. Njegova raba je kljub zapletenosti sistema v
ozadju povsem enostavna. Iskalna vrstica ostaja na vrhu, tudi če se
gibljemo po zadetkih navzdol. Zadetki se običajnemu uporabniku v Franu
izpisujejo tako, da kar je mogoče hitro najde iskani podatek, zahtevni
uporabnik pa si lahko izpis poljubno prilagaja po svojih potrebah. Ker
uporabniki ne poznamo vedno vseh slovarskih kratic ali zgradbe
slovarskih sestavkov, nam jih Fran sproti razlaga.

Fran s svojimi uporabniki sodeluje. Na njem lahko uporabniki
strokovnjake povprašamo o najrazličnejših dilemah v zvezi s slovenskim
jezikom, odgovor pa bomo v jezikovni ali terminološki svetovalnici
našli že v nekaj dneh. Po že odgovorjenih vprašanjih lahko tudi
iščemo. Če dobimo dobro zamisel, lahko Franu predlagamo novo slovensko
besedo namesto tuje, za predloge pa lahko tudi glasujemo (npr.
http://vimeo.com/109014015).

Fran je prosto dostopen in je zastonj. Lahko ga uporabljamo na
računalnikih, tablicah ali pametnih telefonih. Vsem imetnikom SSKJ2
omogoča rabo slovarja tudi znotraj Frana.

Fran je prijazen in nas pozna. Omogoča nam, da iskalne nastavitve v
celoti prilagodimo svojim zahtevam, ki si jih, če to želimo, tudi
zapomni.

Fran je hiter. En zadetek najde in nam ga posreduje prav tako hitro
kot milijon. Po besedah lahko išče spredaj, zadaj, vmes in naokrog.
Najde besedo, ki je povsem nova ali stara več kot 400 let. Z njim
lahko rešujemo križanke ali najtežavnejše jezikovne probleme.

Fran je tudi lep. Je sad sodelovanja med jezikoslovci, strokovnjaki za
tehnologijo in profesionalnimi oblikovalci.

In končno: Fran bo še rastel. V naslednjih mesecih bomo dodali vrsto
že izdelanih verodostojnih slovarjev, ki jih ta čas pripravljamo za
spletno objavo – več narečnih, zgodovinskih, terminoloških in
etimološkega. Podatki iz obeh svetovalnic se bodo dodajali dnevno,
rastoči slovarji se bodo osveževali dvakrat letno. Fran pa bo imel
tudi vse, kar bomo naredili v prihodnjih letih – in tega ne bo malo.

Povezave na kratke predstavitvene filmčke s primeri uporabe:
1. Predstvitev osnovnih funkcij Frana: http://vimeo.com/109014259
2. Kaj je na Franu: http://vimeo.com/109013917
3. Baba nekoč, danes in v narečjih: http://vimeo.com/109013940
4. Daljši primer iskanja: http://vimeo.com/109014259
5. SPT – Slovar pravopisnih težav (novi rastoči slovar na Franu):
http://vimeo.com/109014031
6. SSSJ – Sprotni slovar slovenskega jezika (novi rastoči slovar na
Franu): http://vimeo.com/109014015


Dodatne informacije o seznamu SlovLit