[SlovLit] Slavistična revija 2014/2 -- Brezplačno jezikovnotehnološko izobraževanje

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Avg 20 23:21:07 CEST 2014


Od: Urška <urska.perenic na gmail.com>
Datum: 20. avgust 2014 21.36
Zadeva: Slavistična revija

Tik pred izidom je 2., zajetna številka Slavistične revije, v kateri
so naslednje literarnovedne in jezikoslovne razprave in ocene:

Kristina Pranjić: Ruski kozmizem kot vektor petdesetletnega projektila
postgravitacijske umetnosti
Vita Žerjal Pavlin: Reprezentacija ženske v poeziji Pavline Pajk
Daniel Bína: Mit češkega narodnega preroda in njegov odraz v sodobnih
vzgojno-izobraževalnih medijih in internetnem okolju
Eva Niklesová: Stripovska obravnava češkega narodnega preroda (problem
Václava Hanke)
Melanija Larisa Fabčič: Mentalna podoba človeka v slovenskih, nemških
in madžarskih primerjalnih frazemih
Monika Kalin Golob, Karmen Erjavec: Vrednotenje in pripadnost
virtualni skupnosti slovenskega Twitterja
Kaja Dolar: Kolaborativni slovar Razvezani jezik

Tanja Jelenko: Alenka Žbogar: Iz didaktike slovenščine.
Ana Toroš: Alojz Gradnik, Eros – Thanatos (Ur. in prevedla Fedora
Ferluga Petronio)
Vita Žerjal Pavlin: Monika Gawlak: Świat poetycki Gregora Strnišy
Alenka Šivic Dular: Miklošičeva monografija – ob dvestoletnici rojstva
Franca Miklošiča (Ur. Marko Jesenšek)
Andreja Žele: Razvoj tudi jezikoslovnih spoznanj temelji na
dopolnjevanju in ne na izločanju doseženega

Lep pozdrav, Urška

===

From: Tadeja Rozman <tadeja.rozman na trojina.si>
To: "slovlit na ijs.si" <slovlit na ijs.si>
Date: Wed, 20 Aug 2014 20:33:31 +0000
Subject: brezplačno jezikovnotehnološko izobraževanje učiteljev slovenščine

Slovensko društvo za jezikovne tehnologije v sodelovanju s Filozofsko
fakulteto v Ljubljani in Trojino, zavodom za uporabno slovenistiko, že
tretje leto zapored organizira brezplačno 8-urno jezikovnotehnološko
izobraževanje učiteljev slovenščine. Na izobraževanju, ki ga društvo
pripravlja na podlagi javnega naročila Ministrstva za kulturo, se
učitelji spoznajo s pisnimi in govornimi korpusi, elektronskimi viri
za pouk jezika in književnosti ter drugimi jezikovnimi tehnologijami
za slovenski jezik. V šolskem letu 2014/2015 bodo izobraževanja
potekala tako na osnovnih kot srednjih šolah, in sicer od septembra do
15. novembra 2014. Vse zainteresirane šole vabimo, da izpolnijo
prijavnico na spletni strani
https://docs.google.com/forms/d/1boXxw4Sd-vDyBVnO6snaSPLvIVh3AF34zRwx3uaH3Mw/viewform?usp=send_form

Več informacij najdete na http://www.sdjt.si/ucitelji/ ali pišite na
tadeja.rozman na trojina.si

Lep pozdrav,
Tadeja Rozman
koordinatorka organizacije pri projektu
Jezikovnotehnološko izpopolnjevanje učiteljev


Dodatne informacije o seznamu SlovLit