[SlovLit] Poletno berilo z dLiba -- Re: Allah

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Avg 15 06:53:36 CEST 2014


Tudi kot ideja za postavititev in popravljanje na Wikiviru
(https://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika):

http://www.dlib.si/results/?query=%27keywords%3dgori%C5%A1ki+list%27&pageSize=25&frelation=Gori%C5%A1ki+list+%281944%29&sortDir=ASC&sort=date
-- Ljubljanska mladina / Giuventù Lubianese 1943--1943.

http://www.dlib.si/results/?query=%27keywords%3d233364992%27&pageSize=25&sortDir=ASC&sort=date
-- Nova doba (ZDA 1927–1932).

http://www.dlib.si/results/?query=%27keywords%3dKoledar+-+Gori%C5%A1ka+mohorjeva+dru%C5%BEba%27&pageSize=25&frelation=Koledar+-+Gori%C5%A1ka+mohorjeva+dru%C5%BEba&sortDir=ASC&sort=date
-- Koledar Goriške Mohorjeve družbe (1925–2011)

http://www.dlib.si/results/?query=%27source%3drokopisi%40AND%40rele%3dRokopisi+Franceta+Pre%C5%A1erna%27&browse=rokopisi&node=slike/6&pageSize=25
-- rokopisi Franceta Prešerna.

http://www.dlib.si/results/?query=%27keywords%3dRokopisi+Sre%C4%8Dka+Kosovela%27&pageSize=25&ftype=rokopisi
-- rokopisi Srečka Kosovela.

http://www.dlib.si/results/?query=%27keywords%3ddamir+feigel%27&pageSize=25&ftype=knjige
-- 15 knjig humorista in pisca znanstvene fantastike Damirja Feigla.

http://www.dlib.si/?URN=URN:NBN:SI:DOC-EEYFTOME -- O basnih kot
berilnih kosih in spisovnih vajah v ljudskih šolah. Šola 20. dicembra
1883. (Šola: Glasilo goriških učiteljev, 1880--1884 je na dLibu na
http://www.dlib.si/results/?query=%27keywords%3d%C5%A1ola+gori%C5%A1ka%27&pageSize=25&frelation=%C5%A0ola&sortDir=ASC&sort=date).

===

From: "margit.podvornik" <margit.podvornik na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 15 Aug 2014 00:13:26 +0200
Subject: O slovenskem prevodu Korana, O zapisu imena Allah (k
odgovorom na Delov članek Zapis Boga kot pravopisna napaka)

Pravoverni slovenski prevod Korana iz izvirnika je bil podprt kot
državni prevodni projekt in prevajalca sva svoje delo opravila vestno,
temeljito in odgovorno. Delovni slovenski prevod je bil za kritično
diskusijo in verske konzultacije pripravljen že leta 2004, v času
reorganizacije Islamske skupnosti v Sloveniji, čemur sta leta 2005
sledila zamenjava vodstva te skupnosti in zastoj tega projekta. Ta je
na začetku jasno predvidel verske konzultacije in delo izključno z
bošnjaškimi islamskimi avtoritetami in recenzenti s Fakultete za
islamske študije v Sarajevu, in samo takemu delu bi potem lahko
sledila tudi institucionalna potrditev prevoda. Prevod je z znanjem in
najboljšimi nameni narejen kot pravoveren, zanj pa je ključen zapis
lastnega imena Allah. Vsi bosanski muslimani so pravoverni muslimani
in ime Boga zapisujejo in izgovarjajo kot Alláh in ne Álah. Torej,
tudi ko bi Islamska skupnost v Sloveniji slovenskemu prevodu lahko
podelila certifikat o pravovernosti, bi danes brali zapis Allah in ne
Alah, in ko bodo sami za svoje verske potrebe izdali svoj slovenski
prevod Korana, bo zapis še vedno enak in samo: Allah. Na SlovLit
forumu ugotavljate, da se na spletu v slovenskem jeziku tudi v okviru
verskih institucij, društev in posameznikov beleži zapis imena Allah.
Zato menim, da tega zapisa dolgo ne bo mogoče več prezirati, saj ga že
ta trenutek v Sloveniji natanko tako zapisuje, bere in izgovarja
verjetno vsaj 30.000 slovenskih državljanov. Najin prevod Korana je
narejen kot pravoveren, in tudi odličen, študijski prevod Korana
uglednega islamskega teologa dr. Enesa Karića (ki so ga pregledali in
potrdili kar štirje recenzenti s Fakultete za islamske študije) je
narejen kot pravoveren, čeprav danes ne eden ne drugi nimata
certifikata bošnjaške verske institucije, ki podeljuje certifikat v
okviru svoje tradicije. Da je slovenski prevod Korana narejen
pravoverno, pomeni, da verodostojno predstavlja islamsko ortodoksno
tradicijo, kot jo poznajo pravoverni muslimani po vsem svetu. Kot tak
je zato primeren za informativno in poglobljeno branje, za učenje, v
študijske in raziskovalne namene pa tudi za versko rabo, vendar ne za
verske obrede, saj ti potekajo izključno in samo v arabskem jeziku in
zato zanje noben prevod ni primeren. Prevajalca sva prevajala v skladu
z arabskim izvirnikom, slovenskim jezikom in zahtevano islamsko
literaturo, in sicer po natančno določenem, predpisanem postopku.

Prevajalca sva v svojem delovnem prevodu Korana najprej zares zapisala
besedo Alah, ker se mi je samoumevno zdela najustreznejša. Toda mufti
Nedžad Grabus je zahteval in vztrajal pri zapisu imena Allah, kar v
članku potrjuje tudi urednik Drago Bajt. Ker sva imela čas vse
predloge glede imen dobro premisliti, preveriti in raziskati, da bi
bil slovenski prevod Korana iz izvirnika lahko narejen kar najbolje,
sva ugotovila, da je imel mufti Nedžad Grabus prav, kajti njegova
zahteva je bila in tudi je utemeljena in pravilna, zato sva vztrajala
pri tem zapisu imena tudi potem, ko bi ga lahko že spremenila.
Prevajalca sva javno in jasno podala svoje utemeljitve za zapis besede
Allah izključno v islamskem svetem besedilu Koranu, nikoli in nikdar
pa tega zapisa nisva utemeljevala in še manj vsiljevala drugje.
Meniva, da je dobro in prav, da se ta zapis lastnega imena Boga v
slovenskem jeziku in prostoru ustrezno predstavi, pojasni in razume, v
daljnosežni razmislek pa predlagava tudi možno miroljubno sožitje obeh
zapisov (pravila in izjeme) v slovenskem pravopisu, ki ga verjetno ne
oblikujejo le pravopisci, temveč ga narekuje tudi splošna raba, zato
bo o njem – kakorkoli že – (raz)sodil tudi čas. Glede slovenske
jezikovne (ne)samozavesti, kakor jo v odgovoru v Delu izpostavlja
pravopisec, pa mislim in verjamem, da je moja materinščina (dovolj)
močna in trdna in ji ustrezen zapis in izgovarjava lastnega božjega
imena v svetem besedilu muslimanov nikakor ne more ne zbiti ne načeti
samozavesti ter ji nasploh v ničemer škodovati. Toda tudi tovrstna
samozavest se ne kaže najbolje s srditim načelnim zavračanjem, temveč
se bolje pokaže s spoštljivo preudarnostjo, z razumnostjo in
modrostjo.

Margit P. Alhady


Dodatne informacije o seznamu SlovLit