[SlovLit] Istra v književnosti -- Re: Julijska pridiga -- Kekec 2014

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Ned Jul 13 08:30:25 CEST 2014


http://share.upr.si/fhs/PUBLIC/disertacije_zunanji/Tucovic-Vladka.pdf
-- Vladka Tucovič, Istra v sodobni slovenski književnosti: Doktorska
disertacija. Ljubljana, 2014. (Glej glej, v Kopru pisec že lahko sam
naloži disertacijo v univerzitetni repozitorij, na odlični UL pa to še
vedno ni mogoče. Pdf disertacije je zaklenjen, tako da se iz nje za
potrebe citiranja ne da kopirati, ampak je treba stavke v potu svojega
obraza prepisati (ali pa razbiti ključavnico :) -- priporočam umik
zaščite. -- mh)

===

From: "Katarina Kejžar" <katarina.kejzar na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Sat, 12 Jul 2014 13:36:54 +0200
Subject: Julijska pridiga

Spoštovani, blagodejno je počutje učiteljice slovenščine, ko prebere
Rozino besedilo, s katerim se v celoti strinja. Tudi sama pri delu z
mladimi že nekaj let zaznavam, da potrebujejo osnovnošolci učenje
(tudi) drugačnih znanj in veščin, kot jim je (v večini) posredovano.
Moje magistrsko delo Učenje govorne kulture pri pouku slovenščine, ki
je nastalo na AGRFT, pri profesorici dr. Katarini Podbevšek, je
posledica stiske, ki sem jo začutila na podoben način, kot jo opisuje
gospod Andrej Rozman. Pomanjkanje učenja, ki je ciljno usmerjeno k
učenju in vzgoji kultiviranega posameznika, ki bo sposoben svoje misli
ustrezno ubesediti, ki bo sposoben kritično razmisliti, ki bo znal
utemeljevati, ki bo dober poslušalec, ki bo samozavestno zastopal
svoje stališč (in ne z besedami: to je kr neki, ja itak), vodi v
stanje družbe, ki nam večini ni všeč. In začeti je treba na OSNOVNI
stopnji izobraževanja. Ali ne pomeni osnovna šola tisto ustanovo, ki
daje OSNOVE? Osnove branja, pisanja, govorjenja, raiskovanja jezika,
osnove učenja kulturnega dialoga, samozavestnega nastopa pred
poslušalci, učenja občutljivosti za zvočno podobo jezika itd. In
bodimo iskreni, za tako učenje ne rabimo tablic, delovnih zvezkov,
učenja za NPZ.  Zato sama učim drugače, učim govorno kulturo, učim
brez delovnih zvezkov, učim celostno, s prepletanjem književnih in
jezikovnih vsebin, učim  prepoznavati iskrenost in še kaj. Žal smo
učitelji, ki smo drugačni, še vedno nepovezani, premalo slišani, zato
je zapis in ramišljanje Andreja Rozmana Roze, ki dobro pozna
osnovnošolski utrip, za nas potrditev in vzpodbuda, da vztrajamo na
svoji (drugačni) poti. Užijte poletje.

Katarina Kejžar, učiteljica slovenščine na OŠ v Kranjski Gori

===

http://slov.si/mh/galerije/galeri227/index.html -- Kekec na Tolminskem Kuku.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit