[SlovLit] Jezikovno izobraževanje -- LudLit 276 -- Digitalno uredništvo -- Domovinska literatura

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Jun 23 11:31:23 CEST 2014


From: Irena.Grahek na gov.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Fri, 20 Jun 2014 16:18:03 +0200
Subject: Akcijska načrta za jezikovno izobraževanje in jezikovno
opremljenost v javni obravnavi

Spoštovani, na podlagi Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno
politiko 2014–2018 (sprejete julija 2013) sta delovni skupini zunanjih
strokovnjakov v sodelovanju z Ministrstvom za kulturo pripravili dva
izvedbena dokumenta na jezikovnopolitičnem področju, ki konkretizirata
cilje in ukrepe iz resolucije ter jih časovno umeščata. V Delovni
skupini za pripravo akcijskega načrta za jezikovno izobraževanje so
sodelovali dr. Marko Stabej (predsednik), dr. Kozma Ahačič, ga.
Jasmina Bauman, dr. Nataša Gliha Komac, dr. Monika Kalin Golob, ga.
Mihaela Knez, dr. Stane Košir, dr. Mojca Medvešek, mag. Mojca
Poznanovič Jezeršek in ga. Bronka Straus, v Delovni skupini za
pripravo akcijskega načrta za jezikovno opremljenost pa dr. Simona
Bergoč (predsednica), dr. Helena Dobrovoljc, dr. Tomaž Erjavec, dr.
Simon Krek, dr. Marko Snoj, dr. Darinka Verdonik in dr. Špela Vintar.
Delovni besedili – Akcijski načrt za jezikovno izobraževanje in
Akcijski načrt za jezikovno opremljenost –  Ministrstvo za kulturo
daje v enomesečno javno obravnavo pred medresorskim usklajevanjem.
Objavljeni sta na spletni strani
http://www.mk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6210/8de15a29e98af8103d385621e51506ea/
Vse zainteresirane vabimo, da svoje pripombe in mnenja pošljete na
e-naslov jezikovna-politika.mk na gov.si do 31. julija 2014.

Služba za slovenski jezik

===

Od: Andrej Hočevar <andrej.hocevar na ludliteratura.si>
Datum: 20. junij 2014 16.03
Zadeva: [Ludlit-mediji] Ludlit-info: Literatura 276

V novem, transatlantskem uvodniku, Nina Beguš popisuje prednosti pa
tudi slabosti literarnega življenja na eni najbolj znanih svetovnih
univerz in izpostavi mesto prevajalca v zapletenem in mnogokrat morda
samo na videz odprtem odnosu do drugega in drugačnega pisateljevanja,
s posebnim poudarkom na revijalistiki. Ali če žogico vrnemo v
samopremislek: Čemu sploh toliko prevajamo, kako to promoviramo, zakaj
je to dobro, kaj s tem »odpiramo« in kaj s tem pridobimo?

===

http://ride.i-d-e.de/ -- RIDE, A review journal for digital editions
and resources -- nova nemška revija (v angl.) za digitalne kritične
izdaje, seveda, kot je to v resni znanosti že standard, pod licenco
proste dostopnosti cc.

===

Od: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
From: Celjska Mohorjeva družba [mailto:simon na celjska-mohorjeva.si]
Sent: Monday, June 23, 2014 9:18 AM
Subject: DOMOVINSKA proza in poezija

Simon Gregorčič je eden najbolj priljubljenih slovenskih pesnikov, ki
je osvojil srca slovenskih bralcev vseh rodov in vseh stanov. Knjiga
je faksimilirana izdaja poezij iz leta 1908, vključno s faksimilom
rokopisa pesmi Mojo srčno kri škropite, v skladu s sodobnimi
izdajateljskimi standardi. Redakcijsko poročilo Marjana Smolika,
urednika izdaje 1989, in Jožeta Faganela popisuje zapleteni in burni
nastanek »Mohorjevega Gregorčiča« in ovrednoti ostalih 7 izdaj
njegovih Poezij pri Mohorjevi. Domoljubne Gregorčičeve pesmi, ki so ob
nastajanju prestajale spopade t. i. kulturnega boja, a vendarle
osvojile slovensko ljudstvo, naj v sozaložništvu z Goriško Mohorjevo
družbo počaste četrtstoletnico samostojne Slovenije.

Slovenska domovinska proza. Kje, domovina, si – Slovenska domovinska
pesem od Valentina Vodnika do danes (izbor France Pibernik, spremna
beseda dr. Joža Mahnič) in Od vzorov do bojev – Slovenska domovinska
proza od Janeza Trdine do danes (izbor in spremna beseda Andrijan
Lah). Antologiji sta zasnovani kot pregledni celoti zapisov o
preizkušnjah in žlahtnosti slovenskega narodovega življa. Obsegata
dela oz. odlomke del več kot devetdesetih slovenskih besednih
ustvarjalcev. Poleg krajše spremne študije vsako delo obsega tudi
biografske oznake vseh omenjenih avtorjev.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit