[SlovLit] O Gradniku -- Re:Grške smokvice -- Slovenščina ima dolg jezik

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Jun 19 13:47:10 CEST 2014


From: Megi Rozic <megi.rozic1 na gmail.com>
To: slovlit na ijs.si, slovlit-request na ijs.si
Date: Wed, 18 Jun 2014 15:11:09 +0200
Subject: Toroš predstavitev

Univerza v Novi Gorici in Goriška knjižnica Franceta Bevka vabita na
predstavitev znanstvene monografije doc. dr. Ane Toroš z Univerze v
Novi Gorici O ZEMLJA SLADKA: KAMEN, ZRNO, SOK -- Alojz Gradnik ter
romanski in germanski svet. Predstavitev bo potekala v četrtek, 19.
junija 2014, ob 18. uri v dvorani Goriške knjižnice Franceta Bevka. Z
avtorico se bo o knjigi pogovarjala prof. dr. Katja Mihurko Poniž,
dekanja Fakultete za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Delo dr. Ane
Toroš s podnaslovom Alojz Gradnik ter romanski in germanski svet
zapolnjuje vrzel v poznavanju Alojza Gradnika v evropskem literarnem
okviru, pri čemer obravnava tri različne relacije med pesnikom ter
zahodnoevropskim in severnoevropskim kulturnim prostorom. Prijazno
vabljeni!

===

Od: Helena Dobrovoljc <helena.dobrovoljc na zrc-sazu.si>
Datum: 19. junij 2014 13.23
Zadeva: Re:Pravopisna komisija

Spoštovani bralci SlovLita,

v pisanje Simona Kreka “Pravopisna komisija: grške smokvice ali
cesarstvo čutil?”, ki je bilo predstavljeno na SlovLitu
[http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004846.html], so
vpletene trditve o zgolj “navideznem” delovanju Pravopisne komisije
pri SAZU (dalje PK), ki pri bralcih lahko ustvarjajo napačen vtis o
pravopisni dejavnosti.

Dejstva so naslednja:

Prenova pravil poteka, seveda pa bo stekla učinkoviteje in hitreje, ko
in če bomo pridobili finančna sredstva, pri čemer se zanašamo tudi na
Akcijski načrt za jezikovno opremljenost, ki je nastal na osnovi
Resolucije o nacionalnem programu za jezikovno politiko 2014−2018 in
ki je trenutno pred javno obravnavo.

PK si prizadeva za ustrezno argumentiranje sprememb v pravopisnih
pravilih. Člani so že sodelovali pri pripravi znanstvene monografije
Pravopisna stikanja (Razprave o perečih pravopisnih vprašanjih), ki jo
je v letu 2012 izdal Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC
SAZU. V letošnjem letu pa inštitut pripravlja delo Pravopisna razpotja
(izid je načrtovan v letu 2015), ki ga bo uredil ožji sestav PK.

Sodelavci PK v tej fazi sodelujejo s pravopisno skupino inštituta tudi
na področju jezikovnega svetovanja
(http://isjfr.zrc-sazu.si/sl/svetovalnica#v), ob čemer se seznanjajo z
aktualnimi pravopisnimi in drugimi jezikovnimi vprašanji uporabnikov,
ki jih bo treba obravnavati tudi v okviru prenove pravopisa.

Usklajeni rezultati našega dela bodo objavljeni na spletišču PK
(http://pravopisna-komisija.sazu.si), kjer je mogoče najti elektronski
naslov PK (pravopisna.komisija na sazu.si); ta je namenjen mnenjem, javni
razpravi in tudi vprašanjem – tako o vsebinski prenovi pravopisa kot o
delovanju komisije.

Helena Dobrovoljc, predsednica PK

===

From: Petra Jordan <jordan.petra na gmail.com>
From: Nidorfer-Šiškovič, Mojca <Mojca.Nidorfer-Siskovic na ff.uni-lj.si>
Date: 2014-06-18 22:53 GMT+02:00
Subject: 3. tekmovanje Slovenščina ima dolg jezik

Slavistično društvo Slovenije, sekcija Znanost mladini, bo v šolskem
letu 2014/2015 znova izvedlo tekmovanje iz znanja slovenščine v
osnovnih in srednjih šolah Slovenščina ima dolg jezik, s podnaslovom
Književnost na filmu 3. Razpis z vsemi informacijami o tekmovanju in
izobraževanju je objavljen na spletni strani
https://sites.google.com/site/slavisticnodrustvo/znam, rok za prijavo
mentorjev in somentorjev na tekmovanje pa je 5. september 2014.

Mojca Nidorfer Šiškovič


Dodatne informacije o seznamu SlovLit