[SlovLit] Jezikovne počitnice -- Pridevniška beseda -- Kraljestvo zlatoroga -- Re:Začetki feljtona

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Jun 16 15:17:48 CEST 2014


Od: Damjana Kern <damjana.kern na ff.uni-lj.si>
Datum: 16. junij 2014 10.47
Zadeva: Jezikovne počitnice

Slovenska prosvetna zveza iz Celovca vsako leto za otroke med 9. in
15. letom organizira t. i. jezikovne počitnice, namenjene učenju in
izpopolnjevanju slovenskega jezika. Kreativni jezikovni teden bo med
8. in 18. julijem 2014 v Nerezinah na otoku Lošinju, Počitniški teden
pa med 17. in 22. avgustom 2014 v Šentjanžu v Rožu na avstrijskem
Koroškem. Iščemo mentorice/mentorje za pomoč pri izvedbi teh tednov.
Od mentoric/mentorjev pričakujemo, da bodo dopoldneve namenili učenju
in izpopolnjevanju slovenščine, popoldneve pa komunikaciji v
slovenskem jeziku ob družabnih in športnih igrah. Natančnejše
informacije: irena.destovnik na t-2.net

Damjana Kern

===

From: "Lektorsko drustvo Slovenije" <info na lektorsko-drustvo.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 16 Jun 2014 11:40:28 +0200 (CEST)
Subject: Jezikovni pogovor Lektorskega društva Slovenije

V sredo, 18. junija, vabljeni na zadnji predpočitniški jezikovni
pogovor. Na našem običajnem naslovu, v Društvu pisateljev, se bomo
sestali izjemoma v sredo, a ob običajni uri – ob 11.00. Načrtujemo
končanje razpravljanja o pridevniški besedi in poleg tega še obravnavo
zgledov iz lektoriranih besedil, ki vas zmotijo. Pogovarjanje o takih
primerih nas lahko opozori na to, da lektorji kdaj nismo dovolj
pozorni ali poučeni, in morda bomo odkrili potrebo po prenovi ali
dopolnitvi jezikovnih pravil. Vabimo vas, da na srečanju predstavite
svoj zgled, še bolje bo, da nas pred srečanjem na naš e-naslov
opozorite na morebitno jezikovno nedoslednost ali napako.

Lektorsko društvo Slovenije
Nataša Purkat, predsednica

===

From: Helena Ana Drewry <HelenaAna.Drewry na nuk.uni-lj.si>
Date: Mon, 16 Jun 2014 11:21:43 +0000
Subject: NUK: Razsvetljenstvo v kraljestvu zlatoroga (četrtek, 19. 6.
2014, ob 19. uri)

Vljudno vabljeni na odprtje razstave o odkrivanju Alp in zgodnjem
alpinizmu na Kranjskem, ki jo je pripravil Veselin Mišković, pod
oblikovno podobo pa se podpisuje
oblikovalka Tjaša Gale. Namen razstave je predstaviti knjige in
zemljevide iz 18. in z začetka 19. stoletja, ki se tematsko navezujejo
na zgodnji alpinizem in razsvetljenstvo in so kot taki vir za
preučevanje razsvetljenstva kot kompleksa intelektualnih zastavkov
naravoslovja, zgodovine znanosti, teologije itn. Razstava prikazuje
vlogo gorništva kot posebne kulturne prakse. Iz razstavljenih
publikacij, ki so bile takrat prisotne na Kranjskem oziroma se po
avtorjih in temah navezujejo nanj, lahko rekonstruiramo fenomen
zgodnjega alpinizma znotraj razsvetljenstva. Z bibliotekarskega vidika
avtor razstavljeno gradivo postavlja v luč novejših raziskav na
področju zgodovine in alpinizma. Narodna in univerzitetna knjižnica s
tako zasnovano razstavo in spremnim besedilom izpolnjuje nalogo
osrednje slovenske knjižnice, da informira strokovno in splošno
javnost o gradivih iz svojih zbirk.

Velika večina razstavljenih knjig je iz knjižnice barona Žige Zoisa
(1747–1819) kot osrednje osebe razsvetljenstva na Kranjskem. Rokopis
Valentina Staniča
o njegovem vzponu na Triglav je posodil Arhiv Republike Slovenije,
portret Balthasarja Hacqueta pa je iz Grafičnega kabineta Narodnega
muzeja Slovenije. Pričevalnost knjižničnega in arhivskega gradiva
dopolnjujejo naravoslovni eksponati (minerali in reprodukcije listov
iz herbarija B. Hacqueta), ki jih je za to priložnost posodil
Prirodoslovni muzej Slovenije. Etnografski eksponati v podobi kosov
opreme, ki so jih v obravnavanem času uporabljali domačini za hojo v
gore, je posodil  Jože Krmelj iz Loga nad Škofjo Loko.

Tematizacija zgodnjega alpinizma in razsvetljenstva na Kranjskem hoče
pojasniti kulturno prakso alpinizma znotraj razsvetljenstva. Uvid v
relevantno slovensko historiografsko literaturo kaže, da fenomen
alpinizma v dobi razsvetljenstva ni ustrezno pojasnjen,
razsvetljenstvo in narodni prerod pa se v njej kažeta kot nejasno
razmejena pojava. V jedru besedila so najprej na kratko predstavljene
razstavljene knjige in njihovi avtorji. V nadaljevanju je ob
predpostavki, da nobena družbena praksa ni možna zunaj vladajoče
ideologije, tako dokumentiran alpinizem postavljen v kontekst sočasnih
družbenih procesov. V splošnem se izkaže, da je odkrivanje alpskega
habitata in njegovega prebivalstva možno vzporejati z razsvetljenskim
intelektualističnim odkrivanjem neevropskih dežel in njihovih
domačinskih človeških skupin. Glede odkrivanja vzhodnih Alp se izkaže,
da je to bil del enotnega procesa, saj relevantno gradivo obravnava
lokalne posebnosti v univerzalnem
referenčnem okviru. Kontekstualizacija lokalnega gradiva s sočasnimi
družbenimi procesi pa pokaže, da slovenska »uradna« historiografija
preureja zgodovinsko perspektivo: slojno emancipacijo je preuredila v
etnično, znotraj take nacionalistične pozicije pa je med
razsvetljenstvom in narodnim prerodom vzpostavila kontinuiteto:
narodni prerod tako dejansko nadomešča in udomačuje razsvetljenstvo.

===

http://issuu.com/znanstvenazalozbaff/docs/zacetki_evropskega_feljtonskega_rom
-- prvih 18 strani knjige Začetki evropskega feljtonskega romana.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit