[SlovLit] Pomenska mreža glagolov -- Mojmir Dočekal -- Kritika

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Maj 5 17:25:59 CEST 2014


Od: Zvonka Pretnar <zvonka.pretnar na guest.arnes.si>
From: Olga Drofenik [mailto:olga.drofenik na guest.arnes.si]
Sent: Thursday, May 01, 2014 10:05 PM
To: zvonka.pretnar na guest.arnes.si
Subject: BK Jure Zupan 21 maj

Nov pogled na svet  glagolov: Predstavitev monografije Pomenska mreža
slovenskih glagolov in pogovor z avtorjem bo 21. maja 2014 v osnovni
šoli Log Dragomer. Vabljeni!

Besede so kot živi organizmi, ki v različnih okoljih različno živijo.
Ponekod zacvetijo, razširijo svojo pomensko mrežo na vse strani,
drugod so spet utesnjene in njihovi pomeni se le s težavo povezujejo.
Kot ima vsak človek svoj značaj, ima tudi vsaka beseda svoj pomen.
Tako kot ljudi razvrščamo po značajih, lahko besede razvrstimo po
pomenu. Pomenskih zbirk besed, tudi v svetovnih jezikih, ni prav
veliko. Pa ne zaradi tega, ker  bi ne bile uporabne, prav nasprotno –
zelo so uporabne; težava pa je v tem, da za njihovo  sestavo ni ne
trdnega pravila, ne vodila, niti ni skupno sprejete metodologije, ki
bi urejala razvrstitev besed z najrazličnejšimi  pomeni v skupno
zbirko. Slovenci zbirke, ki bi podajala besede urejene v pomenske
skupine, doslej še nismo imeli. Poznamo slovarje, enciklopedije in
pravopise, vsi so urejeni le po abecednem redu besed. Tu in tam se
pojavijo še tezavri, ki pa večinoma zajemajo le sinonime ne pa tudi
pomensko širše sorodnih besed.

Ali veste, da imamo za hitro gibanje več kot sto glagolov, za počasno
premikanje pa niti pol toliko, da imamo za kaj napisati 70, za kaj
prebrati pa le 25 glagolov; za razmišljati 57, za razumevati pa le 21?
Zanimivo je, da lahko Slovenci za ptičje petje uporabimo kar 120
glagolov. Take primerjave in seveda tudi vse ustrezne besede lahko
dobite v pomenskih slovarjih.

S svojim računalniškim programom je dr. Jure Zupan raziskal mrežo
glagolov, ki sicer veljajo za »živahnejše« besedne vrste. Rezultat
tega dela je monografija Pomenska mreža slovenskih glagolov, ki je
izšla pri Inštitutu za slovenski jezik Frana Ramovša, in ima poleg
abecedne ureditve vse glagole urejene še v tisoč pomenskih skupin.
Celotna pomenska mreža je urejena kot 'drevo' ali pa 'korenine' v
katerem se veje (koreninice) raztezajo v vse smeri od debla (korena)
na vse strani, hkrati pa so med seboj tudi prepletene, daj imajo mnoge
besede tudi več pomenov.

Vse podrobnosti o  pomenskem bogastvu slovenskih glagolov pa dobite
tudi  na spletnem naslovu http://glagoli.andrej.ad-vega.si/

===

From: lanko marusic <franc.marusic na ung.si>
To: slovlit na ijs.si
Date: Mon, 05 May 2014 10:23:57 +0200
Subject: dve predavanji v Novi Gorici

V torek in sredo 6. in 7. maja bo imel v predavalnici P7 na Univerzi v
Novi Gorici (v Rožni Dolini) dve predavanji prof. Mojmir Dočekal iz
Masarykove univerze v Brnu. Obe predavanji se bosta začeli ob 13:00
(13:00-14:30). Naslov torkovega predavanja je "Sorting the Nominal
Domain: Evidence from Czech".

lp
Lanko

===

Od: Andrej Hočevar <andrej.hocevar na ludliteratura.si>
Datum: 05. maj 2014 15:54
Zadeva: [Ludlit-mediji] Ludlit-info: Literaturin obveščevalnik

[...]  Natečaj za najboljšo kritiko »Mlada kritika«. Rok za oddajo: 9. 5. 2014

Festival Pranger, festival pesnikov, kritikov in prevajalcev poezije,
v sodelovanju z Mladimi rimami in LUD Literatura objavlja natečaj za
najboljšo kritiko Mlada kritika.

Festival Pranger že tretje leto zapored prireja posebno kritiško
razpravo, ki je namenjena mladim, še ne uveljavljenim kritikom in
kritičarkam poezije. Mlada kritika, ki ste jo poznali pod imenom
Študentska kritiška razprava, je bila sprva namenjena predvsem
študentom literarnih ved.  Z letošnjim natečajem pa možnost
sodelovanja ponujamo vsem, ki se želijo preizkusiti v kritičnem
pretresu poezije. Sodelujoči mladi kritiki bodo imeli možnost svoje
ugotovitve predstaviti na razpravi ter se ob tem soočiti s pripombami
in vprašanji iz publike ter svoje kritiške zapise tudi argumentirano
zagovarjati. … --
http://www.ludliteratura.si/novice-in-obvestila/natecaj-za-najboljso-kritiko-mlada-kritika/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=obvescevalnik

Naj kritik tudi o(b)stane?!
Petra Koršič: (O /mladi/ kritiki in gerontofobiji kritikov)

Prvo uro pri slovenščini na gimnaziji smo se podučili o marsikaterem
terminu, med drugim tudi o identifikacijskem bralcu, ki mu je branje v
slast in se z vsebino identificira ter se loči od strokovnega, ki se
čtiva loti drugače. Kako že, ne bi na tem mestu. Za domačo nalogo nam
je bilo naročeno, da preberemo Strukturalno poetiko. Do kdaj, ni bilo
rečeno. Prvo književno besedilo, ki smo ga morali prebrati in o
katerem smo v šoli govorili, je bil Ep o Gilgamešu. Stari smo bili
petnajst let. … --
http://www.ludliteratura.si/esej-kolumna/uvodnik/naj-kritik-tudi-obstane/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=obvescevalnik
[...]


Dodatne informacije o seznamu SlovLit