[SlovLit] NeDiMAH -- Re: Kritične izdaje in (c) -- Razpis v Celovcu

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Apr 16 17:01:07 CEST 2014


http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2014-April/011903.html
-- NeDiMAH (Network for digital methods in arts and humanities;
Slovenije ni med člani --
http://www.nedimah.eu/Contributing-Organisations) vabi mlade
raziskovalce na konferenco Downstream from the Digital Humanities, ki
bo 26. in 2. maja v Zadru.

===

Od: Florence Gacoin-Marks <florencegacoinmarks na hotmail.com>
Datum: 15. april 2014 23:18
Zadeva: RE: [...] Kritične izdaje in (c)
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004791.html)

Dragi Miran, hvala za povezavo glede pravne ureditve kritičnih izdaj v
Franciji. Bolj berem, bolj zapleteno sem mi zdi to - sicer pomembno -
vprašanje. Samo ena pripomba: primer gre na višjo stopnjo, zato
zaenkrat odločitev ni pravomočna in bo morda razveljavljena, tako da
je uporaba prihodnjika morda malo preuranjena.

Z lepimi pozdravi,
Florence
[Sicer v EU velja, da besedila kritičnih izdaj postanejo javna last (z
izjemo uredniških opomb) 25 let po izdaji. -- miran]

===

Od:  <Herta.Lausegger na uni-klu.ac.at>
Datum: 16. april 2014 16:49
Zadeva: Razpis delovnega mesta na celovški slavistiki - Rok za prijavo
je 7. 5. 2014

Inštitut za slavistiko Univerze Alpe-Jadran v Celovcu razpisuje
delovno mesto lektorice/lektorja slovenskega jezika (Senior Lecturer)
za eno leto z možnostjo zaposlitve za nedoločen čas s predvidenim
začetkom 1. septembra 2014.  Delovno področje in naloge obsegajo med
drugim:
· poučevanje slovenskega jezika (16 ur tedensko),
· razvijanje študijskih gradiv,
· administrativno delo.

Pogoji za prijavo:
· zaključen študij slovenistike (diplomski študij, pedagoška smer
diplomskega študija, mag., MA),
· odlično znanje slovenskega (C2) in nemškega jezika (B2),
· izkušnje pri poučevanju slovenščine na univerzi …

Rok za prijavo je 7. 5. 2014
Opozarjamo, da so vse podrobnosti razpisa dosegljive na univerzitetnih
spletnih straneh:
http://www.uni-klu.ac.at/rechtabt/downloads/mbl16_13_14.pdf

Lepo pozdravljeni,
Ass.-Prof. Dr. Herta Maurer-Lausegger
(predstojnica Inštituta za slavistiko Univerze Alpe-Jadran v Celovcu)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit