[SlovLit] Raymond H. Miller -- Dvojnice diplom -- Norveški in drugi razpisi

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Apr 11 16:25:41 CEST 2014


From: "Natalija Ulčnik" <natalija.ulcnik na um.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 11 Apr 2014 09:44:14 +0200
Subject: VABILO Slavističnega društva Maribor_Predavanje Raymonda H. Millerja

Slavistično društvo Maribor vabi na predavanje prof. dr. Raymonda H.
Millerja Pan-Slavism, Germanocentrism, Russian Particularism (Notes on
'Űber die russische Sprache', Laibacher Wochenblatt, 1804) v torek,
15. aprila 2014, ob 15. uri v predavalnici 2.10 na Filozofski
fakulteti Maribor, Koroška cesta 160, Maribor.

Prof. dr. Raymond H. Miller je predsednik ameriškega združenja za
slovenske študije (Society for Slovene Studies) in upokojeni profesor
ruskega jezika ter književnosti na Bowdoin College (Maine, ZDA).
Raziskovalno se posveča tudi slovenskemu jeziku in književnosti,
zlasti Jerneju Kopitarju ter njegovim pogledom na jezik.

===

Od: Pritekelj, Kristina <Kristina.Pritekelj na ff.uni-lj.si>
Datum: 11. april 2014 16:12
Zadeva: Dvojnice diplomskih del

Knjižnica Oddelka za slovenistiko in Oddelka za slavistiko Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani poseduje DVOJNICE diplomskih del
diplomantov, ki so  pri prof. dr. Helgi Glušič diplomirali v obdobju
1994-2004. Avtorje naprošamo, da pridejo po svoj izvod v ponedeljek
ali sredo 7.-18. ure ter tor., čet. ali pet. 7.-14. ure v 2 .
nadstropje, s. 204. Za več informacij lahko tudi  pokličete na tel.
št.  01 241 1300 in 01 241 1302 ali pišete na e-naslov:
ohk.sla na ff.uni-lj.si

Naslovi diplomskih del (gl. tudi http://slovlit.ff.uni-lj.si/hp/dnsk/
oz. http://slovlit.ff.uni-lj.si/hp/dnsk/dnsk.html):

- Dramatika Evalda Flisarja
- Jančarjeva esejistika
- Kriminalni roman
- Kmečko-delavsko pisanje Polone Škrinjar
- Idejne prvine v dramah Evalda Flisarja
- Mladostniški roman Iva Zormana
- Literarno ustvarjanje Teda Kramolca v okviru slovenske zdomske
književnosti v Kanadi
- Pripovedna dela Nade Kraigher
- Ljubezen in ideologija v romanih Jožeta Felca
- Mladinsko pesništvo Nika Grafenauerja
- Igor Škamperle: Sneg na zlati veji
- Romani Ferija Lainščka : Ljudje z družbenega roba
- Funkcija literarnih oseb v Zidarjevi Sohi, Učiteljicah in Jakobovih sanjah
- Besedna umetnost Marjana Tomšiča z neistrsko tematiko
- Filozofska misel v razvoju Rožančeve pripovedne proze
- Ivan Mrak in idejnost njegove himnične tragedije
- Analiza zapuščine Mire Mokriške, pesnice in pisateljice
- Žanrski prenos v Kovičevi pravljici Pajacek in punčka
- Veliki voz Miloša Mikelna
- Jana Milčinski in njeno ustvarjanje za mlade bralce
- Slovenska potopisna planinska literatura
- Literarno ustvarjanje Franceta Papeža
- Žanrski prenos in pravljice Svetlane Makarovič
- Uredniški koncept "Knjižnice Čebelica" (1974-1993), kot se kaže v
tematiki oz. estetskem in pedagoškem odnosu
- Slovenski humoristični strip od začetkov do konca šestdesetih let
- Otroška poezija Mete Rainer
- Povezanost mladinske in nemladinske poezije Borisa A. Novaka
- Romaneskni opus Nade Matičič
- Slovenski zaporniški roman v osemdesetih letih
- Uredniški koncepti revije Ciciban 1945/46-1993/94
- Ingoličeva mladinska dela
- Mila Kačič in njena poezija
- Branka Jurca
- Slogovne značilnosti mladih prekmurskih piscev (Feri Lainšček, Vlado
Žabot, Milan Vincetič)
- Maja Novak in njeno delo
- Pripovedništvo Daneta Debiča
- Ingoličeva mladinska pripovedna proza
- Narava skozi književni prostor v izbranih Pregljevih novelah
- Tipologija basni v slovenski književnosti
- Junak v delih Vitana Mala
- Mladinska pripovedna proza Mihe Mateta
- Romani Leopolda Suhodolčana
- Monografija Severina Šalija
- Slovenska potopisna literatura
- Mladinska pripovedna proza Josipa Vandota
- Pripovedna proza Marjetke Jeršek
- Ženski liki in njihova funkcija v pripovedih Pavleta Zidarja
- Analiza treh Jančarjevih dram - Velikega briljantnega valčka(1983),
Klementovega padca (1988) in Halštata (1994) - s pomočjo aktantskega
modela Anne Übersfeld
- Romani Daneta Debiča
- Romani ženskih avtoric 90. let
- Literarno delo Cilke Žagar v okviru prozne ustvarjalnosti
avstralskih Slovencev
- Radijska igra Milana Jesiha
- Tematski sklopi v novelah Alojza Rebule
- Gradnikovi prevodi sonetov Michelangela Buonarottija
- Analiza romanov Alojza Rebule Senčni ples, V Sibilinem vetru, Kačja
roža in Jutranjice za Slovenijo
- Dramski opus Josipa Vošnjaka
- Fran Milčinski in gledališče
- Liki siromakov in bogatašev v dramah Antona Leskovca
- Dr. Radoslav Razlag: Portret ilirskega pesnika in mladoslovenskega politika
- Anton Novačan in ruralizem v slovenski literaturi
- Sorško obdobje v Finžgarjevem ustvarjanju kratkih pripovednih del s
(krajevnim ozadjem)
- Roman Draga Jančarja Katarina, pav in jezuit ter primerjava Katarine
z nekaterimi drugimi avtorjevimi ženskimi liki
- Odraz krščanstva v Tavčarjevih delih

===

From: BLAZIC, Milena Mileva (home) <milena.blazic na guest.arnes.si>
Date: 2014-04-11 11:40 GMT+02:00
Subject: Re: New call(s) for proposals: 04/10/2014

[...] menim, da so slavistična društva, literarna društva in nevladne
organizacije brez denarja, NF pa ima ogromno sredstev in (hudo)
birokracijo, ampak prijavitelji so uspešni. Če se ti zdi zanimiva
naslednja povezava, ki je in hkrati ni literarna, presodi sam:
Pripovedovanje pravljic v (mednarodnem) znakovnem jeziku na
https://vimeo.com/50301555

Lep pozdrav
Milena

[http://www.eeagrants.org -- še razpis Norveškega denarnega sklada iz
Milenine druge pošte -- mh]


Dodatne informacije o seznamu SlovLit