[SlovLit] Identiteta 4 -- Strašljivo -- Mladi v Prago

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Mar 24 18:33:00 CET 2014


Od: Večerni pogovori <vecernipogovori na tisi.upr.si>
Datum: 24. marec 2014 14:49
Zadeva: TI SI - VABILO

[...] Vabilo na večerni pogovor TI SI z Borisom Kobalom in Vinkom
Möderndorferjem, ki bo v četrtek, 27. marca 2014, ob 18. uri v
prostorih Skupnosti Italijanov »Santorio Santorio« Koper,
Ulica OF 10 (Circolo). Z gosti se bo na temo nacionalnih atributov in
vrednot v zrcalu slovenske gledališke umetnosti pogovarjala dr. Vesna
Mikolič, nosilka projekta Slovenska nacionalna identiteta v luči
turističnega diskurza. Vljudno vabljeni k pogovoru o nas samih in naši
vlogi v skupnosti!

Inštitut za jezikoslovne študije UP ZRS
v sodelovanju s Skupnostjo Italijanov !Santorio Santorio« Koper

===

Od: Zajc, Kristina <Kristina.Zajc na ff.uni-lj.si>
Datum: 24. marec 2014 13:41
Zadeva: Vabljeni na dogodke na FFVečer zgodb o strašenju in večer pravljic

Vljudno vas vabimo na večer zgodb o strašenju, ki bo v okviru
Pripovedovalskega festivala potekal 25. marca 2014 ob 18.00 v
predavalnici P3 na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo FF
(Zavetiška 5). Pripovedovali bodo študenti in študentke Seminarja za
folkloristiko Oddelka za etnologijo in kulturno antropologijo. Hkrati
vabljeni na večer pravljic, ki bo v okviru Pripovedovalskega festivala
potekal 26. marca 2014 ob 18.00 v predavalnici P3 na Oddelku za
etnologijo in kulturno antropologijo (Zavetiška 5). Pripovedovale bodo
študentke in diplomantke Oddelka za etnologijo in kulturno
antropologijo.

===

Od: Čop, Mateja <Mateja.Cop na ff.uni-lj.si>
Od: Glavna pisarna
Od: Konference mladých slavistů [info na slavkonf.com]
[Za: ja, takole po ovinkih do SlovLita :]
Datum: 24. marec 2014 13:31
Zadeva: FW: Konferenca mladih slavistov

Spoštovani, obveščamo Vas, da bomo 6. in 7. novembra 2014 na
Filozofski fakulteti Karlove univerze v Pragi izvedli 10. mednarodno
Konferenco mladih slavistov s podnaslovom Križišči Slovanov. Študenti,
 doktorandi in mladi raziskovalci bodo tako ponovno dobili priložnosti
za predstavitev rezultatov svojega raziskovalnega dela. Projekt se
navezuje na dosedanjih devet uspešnih konferenc, ki smo jih izvedli v
letih 2005-2013. K aktivni udeležbi prisrčno vabimo tudi
zainteresirane iz Slovenije! Prosimo Vas, da naša prizadevanja
podprete tako, da svoje kolege o tej konferenci obvestite.

Namen projekta je povečati pretočnost informacij o raziskovalni
dejavnosti posameznih slavističnih disciplin in različnih slavističnih
inštitucij. Za dosego tega cilja je treba po našem mnenju ustvariti
dovolj širok krog referentov, kar bo zagotovilo primerno osnovo za
razvoj plodne diskusije.

Morebitne udeležence konference prosimo za referat v trajanju 15-20
minut ali poster v formatu A0. Konferenčni jeziki našega srečanja
bodo vsi slovanski jeziki. Prispevki bodo glede na obravnavano
tematiko razporejeni v sekcije, ki jih bodo vodili člani akademskega
zbora FF UK. Referentom, ki bodo svoj prispevek oblikovali kot
zaokroženo študijo, bo ponujena možnost objave besedila v recenzirani
publikaciji.

Posamezne sklope bomo izoblikovali po izboru prispevkov na podlagi
povzetkov. Tematski sklopi so zasnovani z naslovom konference KRIŽIŠČI
SLOVANOV:
        1. Jezik
        2. Književnost
        3. Zgodovina
        4. Ostalo
        5. Posterji

Udeleženci plačujejo:
      1) konferenčno kotizacijo v višini 1 500 CZK / 60 EUR
(predstavitev prispevka; plačilo na licu mesta) za organizacijo
konference
      2) za predstavitev posterja 500 CZK / 20 EUR (na licu mesta)

Zainteresirane prosimo, da se organizatorjem čimprej javijo na
elektronski naslov info na slavkonf.com Prijavni rok poteče 31. maja
2014. Skupaj z izpolnjeno prijavnico pošljite osnutek referata
(anotacijo) v jeziku prispevka in v angleščini. Ostale informacije in
prijavnica so dostopne na spletni strani http://www.slavkonf.com

Za podporo naši pobudi se Vam vnaprej zahvaljujemo in se že veselimo,
da se bomo novembra morda srečali tudi z udeleženci z Vaše fakultete /
Vaše inštitucije!

V imenu organizacijske skupine Vas prisrčno pozdravlja
Michal Vašíček


Dodatne informacije o seznamu SlovLit