[SlovLit] Vabilo k sodelovanju -- Žiga Zois in italijansko gledališče -- Digitalizacija slovenščine

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Mar 14 19:54:42 CET 2014


From: "Polona Gantar" <apolonija.gantar na guest.arnes.si>
To: <slovlit na ijs.si>
Date: Fri, 14 Mar 2014 18:35:04 +0100
Subject: Vabilo k sodelovanju
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004752.html)

Spoštovani dr. Snoj,

če se vam ne zdi primerno o mojem primeru razpravljati javno, vam tega
seveda ni treba početi, še toliko manj pa prikazovati njegovo obravnavo
enostransko in z zamolčanjem dejstev, ki so v marsičem vplivala na potek
dogovorov, iz katerih sem se morala zaradi izrečenega opomina izvzeti.
Nisem prepričana, da slovlitovski forum te stvari v resnici zanimajo,
vsekakor pa si tisti, ki jih, lahko ustvarijo svoje mnenje ob dejstvih, ki
jih niste navedli.

1. Opozorilo o kršitvi pogodbenih obveznosti in možnosti odpovedi pogodbe o
zaposlitvi temelji na kršitvi določil o konkurenčni klavzuli, kjer se mi
očita, da sem v času trajanja delovnega razmerja brez predhodnega obvestila
in pisnega soglasja delodajalca >sklenila posel za svoj oz. tuj račun<, kar
se nikoli ni zgodilo in za kar nisem prijela nobenega plačila niti sklenila
kakršnekoli pogodbe.

2. Predstojnik ISJFR trdi, da nisem >v zvezi z neslužbenim opravljanjem del
in aktivnosti, ki sodijo v krog dejavnosti, ki jih opravlja delodajalec<,
pridobila pisnega soglasja delodajalca, in še, da >če bi zanj zaprosila, bi
dovoljenje najverjetneje dobila<. Predlog za izdelavo Sodobnega slovarja
slovenskega jezika, katerega soavtorica sem, je nastal, tako kot vsi moji
znanstveni prispevki, v mojem prostem času in ne v okviru >neslužbenega
opravljanja del in aktivnosti<. Nikoli do sedaj nisem potrebovala
kakršnegakoli soglasja za objavo kateregakoli znanstvenega prispevka in, kot
vem, soglasja za objavo znanstvenega prispevka ni do sedaj potreboval noben
sodelavec ali sodelavka inštituta. Je pa res, da sem edina med sodelavci
inštituta morala pridobiti soglasje za predstavitev prispevka na posvetu o
novem slovarju, kot je tudi edino res, da mi za predstavitev predloga v
okviru Lingvističnega krožka oktobra lani predstojnik ni dal soglasja, ker
se s predstavitvijo >strokovnih stališč in njihovo argumentacijo< v
strokovnem forumu ni strinjal. Soglasje za predstavitev Predloga na LK sem
dobila od direktorja ZRC SAZU.

3. Predlog izhaja iz projekta Sporazumevanje v slovenskem jeziku,
konkretneje iz izdelave Leksikalne baze za slovenščino, katere vodja sem
bila in katere vodilni partner je bil ISJFR. V specifikacijah za izdelavo
LBS med drugim piše: >Oblikovanje leksikalne podatkovne baze za slovenščino
v okviru projekta SSJ sledi dvema temeljnima ciljema: (a) zadostiti želi
leksikografskim potrebam, konkretneje izdelavi za slovenščino
najpomembnejših eno-  in dvojezičnih slovarjev ter specializiranih
jezikovnih priročnikov ter (b) potrebam računalniške obdelave naravnega
jezika oz. uporabi v jezikovnotehnoloških aplikacijah za slovenščino.<

Izhajajoč iz v Predlogu prikazanih metod, ki omogočajo racionalizacijo in
optimizacijo leksikografskih postopkov in ki temeljijo na sodobnih
leksikografskih trendih in dobrih evropskih praksah, menim, da bi bil
Predlog ustrezno izhodišče za novi slovar slovenskega jezika in bi dejansko
pomenil napredek na področju slovenske leksikografske teorije in prakse.

Lep pozdrav,
Polona Gantar

===

Od: Neva Zaghet <nevazaghet na gmail.com>
Datum: 14. marec 2014 11:57
Zadeva: Žiga Zois in italijansko gledališče.

Slavistično društvo Trst-Gorica-Videm vabi na srečanje s prof. Marijo
Kacin ob izidu njene študije z naslovom Žiga Zois in italijansko
gledališče. Knjigo bo predstavila prof. Marija Pirjevec. Za glasbeni
pozdrav bo poskrbel Francesco Cenci, gojenec GM iz razreda prof. Marka
Ferija. Vabljeni v ponedeljek, 17.3.2014, ob 17.uri, v Narodni dom
(Ul. Filzi 14, Trst).

===

From: Irena.Grahek na gov.si
To: slovlit na ijs.si
Date: Fri, 14 Mar 2014 14:16:22 +0100
Subject: Razpis za izbor izvajalcev projektov digitalizacije in
informacijske dejavnosti na področju slovenskega jezika

Spoštovani, obveščamo vas, da je na spletni strani Ministrstva za
kulturo (http://www.mk.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/article/1328/6044/b119a77bdbd11a1607df90b9519647b6/)
objavljen Javni ciljni razpis za izbor izvajalcev projektov
digitalizacije in informacijske dejavnosti na področju slovenskega
jezika, ki jih bo v letih 2014-2017 sofinancirala Republika Slovenija
iz proračuna, namenjenega za kulturo. Predmet razpisa oziroma projekti
so: Vzpostavitev in vzdrževanje spletnega portala Jezikovna politika
Republike Slovenije, Vzpostavitev in vzdrževanje spletnega portala za
jezikovne vire in tehnologije ter Izvedba projekta Wikivir, Slovensko
leposlovje na spletu. Razpis bo trajal do 14. aprila 2014.

Služba za slovenski jezik


Dodatne informacije o seznamu SlovLit