[SlovLit] Vabilo k sodelovanju -- O Musilu -- Proti založbam

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Mar 14 13:04:57 CET 2014


Od: Marko Snoj <marko.snoj na zrc-sazu.si>
Datum: 14. marec 2014 11:39
Zadeva: Re: Vabilo k sodelovanju
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004745.html)

Spoštovana dr. Kosem in dr. Krek,

kot vse druge Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU
sprejema tudi zadnjo kritiko, ker razumemo izmenjavo mnenj kot
konstruktivno pot k razrešitvi problemov.

Pri podani pobudi Inštituta ima prestiž opraviti še najmanj, saj je
nastala predvsem kot logično nadaljevanje sklepov Posveta, ki
poudarjajo nujnost nadaljevanja pogovorov o zasnovi novega slovarja,
ne opredeljujejo pa, kdo sme dajati pobudo in kdo ne. Če naj delo
steče kar najhitreje in pripelje k strokovno čim boljšim rešitvam, kar
je naša iskrena želja, pobuda od nekod mora priti, pri čemer se seveda
vedno kdo lahko počuti nagovorjenega premalo ali na neustrezen način.
Vsi, ki so v zvezi s pripravo novega slovarja izkazali interes, so
vabilo k sodelovanju pri pripravi koncepta prejeli osebno po
elektronski pošti, da bi dosegli čim širši strokovni konsenz, pa je
bilo vabilo poslano tudi vodjem vseh relevantnih
znanstvenoraziskovalnih institucij, objavljeno pa je bilo tudi javno
na strokovnem forumu. Bolj demokratičnega načina vključevanja vseh
potencialnih zainteresiranih akterjev si ne znamo predstavljati.

V nadaljevanju bi se radi odzvali le na en očitek.

Ne zdi se nam najprimerneje, zato tudi obžalujemo, da o kolegici
Gantarjevi razpravljamo javno, v okviru foruma. Ker pa ste odprli tudi
to temo, jo moramo razjasniti. Kolegica Gantarjeva je kršila določila
pogodbe o zaposlitvi. Ta namreč za vse zaposlene na ZRC SAZU določa,
da morajo v zvezi z neslužbenim opravljanjem del in aktivnosti, ki
sodijo v krog dejavnosti, ki jih opravlja delodajalec, pridobiti
njegovo pisno soglasje, za katero pa kolegica Gantarjeva ni zaprosila.
Če bi zanj zaprosila, bi dovoljenje najverjetneje dobila, saj ZRC SAZU
take prošnje praviloma reši pozitivno, poleg tega bi sodelovanje
spodbujali, zlasti če bi šlo za konstruktivno povezovanje različnih
strokovnjakov pri pripravi slovarskega koncepta. Žal o delu kolegice
Gantarjeve nihče od odgovornih ni bil obveščen.

Ker kolegica Gantarjeva ni upoštevala določil pogodbe o zaposlitvi, je
bila v zvezi s tem obravnavana enako kot vsi zaposleni na ZRC SAZU.
Pravni postopek je tekel dalj časa. S tem, da poteka, smo bili
seznanjeni vsi, ki smo v pogovorih o pripravi novega slovarja
sodelovali, zato pravni zaplet na nadaljnje pogovore ni vplival - ne
nazadnje smo v okviru pogovorov dosegli dogovor, s katerim smo se
strinjali vsi. Ta dogovor, od katerega do danes ni nihče odstopil, je
vključeval tudi predvidevanje, da bo pri nastajanju novega slovarja
vodilni partner Inštitut za slovenski jezik ZRC SAZU.

Poudarjamo tudi, da Inštitut za slovenski jezik in ZRC SAZU ne želita
omejevati kolegice Gantarjeve pri izražanju njenih strokovnih stališč.
Te je že doslej večkrat predstavila: v Lingvističnem krožku FF, na
Posvetu o novem slovarju slovenskega jezika in v okviru drugih javnih
dogodkov. Pluralnost strokovnih stališč in njihovo argumentacijo
namreč dojemamo kot nujen predpogoj za doseganje strokovne odličnosti.

Prav zaradi tega ponovno poudarjamo, da je za zares kakovosten
slovarski priročnik in slovarsko bazo, od katerih bodo imeli korist
najrazličnejši uporabniki, treba združiti moči vseh glavnih akterjev -
tistih, ki so se udeležili Posveta, in vseh drugih, ki imajo interes,
ustrezno znanje, izkušnje in kompetence. Pomembno mesto med njimi
imajo tudi avtorji Predloga, zato vama, ki sta sodelovanje pri
pripravi koncepta in posledično slovarja zavrnila, predlagamo, da o
svoji odločitvi ponovno premislita.

Marko Snoj

===

From: "Mohorjeva založba" <zalozba na mohorjeva.at>
Date: Fri, 14 Mar 2014 00:51:25 +1100
Subject: LITERATUR FÜR ALLE / LITERATURA ZA VSE

Mohorjeva knjigarna in Interesna skupnost koroških avtoric in avtorjev
vabita na predavanje o Robertu Musilu v sredo, 19. marca 2014 ob 18:30
uri v Mohorjevi knjigarni, Viktringer Ring 26.

Novi niz predavanj LITERATUR FÜR ALLE/LITERATURA ZA VSE bo začel 19.
marca (ob 18. uri) v Mohorjevi knjigarni dr. Walter Fanta, germanist
in strokovnjak za Roberta Musila, s predavanjem o Musilovem znanem
romanu "Mož brez lastnosti". Serija, ki se bo dogajala v sodelovanju
med Interesno skupnostjo koroških avtoric in avtorjev in Mohorjevo
knjigarno, naj publiki odpre pristope k pomembnim literarnim delom.
Ljubitelji literature bodo sproščeno uvedeni v miselni svet pisateljic
in pisateljev na osnovi izbranih besedil. Nadaljnja diskusija ob vinu
in pecivu naj razumevanje še poglobi. Knjigarna bo pripravila knjižno
polico z deli obravnavanih literanih ustvarjalk in ustvarjalcev.
LITERATURA ZA VSE bo na sporedu vsakič tretjo sredo meseca, vstop je
brezplačen.

Srčno vabljeni!

===

http://dx.doi.org/10.7771/1481-4374.2426 -- Steven Tötösy de Zepetnek
in Joshua Jia. Electronic Journals, Prestige, and the Economics of
Academic Journal Publishing. CLCWeb: Comparative Literature and
Culture 16.1 (2014) -- članek o založniškem "kolonializmu znanja" [v
tem smislu je zastavljeno tudi poglavje Založbe
(https://sl.wikibooks.org/wiki/Nova_pisarija#Zalo.C5.BEbe) v Novi
pisariji -- mh].


Dodatne informacije o seznamu SlovLit