[SlovLit] Tilman Berger -- Linguistica (evropski jezikovni okvir)

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Mar 12 21:40:23 CET 2014


Od: Orel, Irena <Irena.Orel na ff.uni-lj.si>
Datum: 11. marec 2014 17:55
Zadeva: Tilman Berger

Na Oddelku za slavistiko in na Oddelku za slovenistiko Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani bo v dneh od 17. do 22. 5. 2011
gostoval prof. dr. Tilman Berger iz Slavističnega seminarja
Filozofske fakultete Univerze Eberharda Karla v Tübingenu v Nemčiji
(Eberhard Karls Universität Tübingen, Philosophische Fakultät,
Neuphilologie, Slavisches Seminar).

V ponedeljek, 17. 3. 2014, ob 18.00 bo imel v Lingvističnem krožku
Filozofske fakultete UL v predavalnici 325 predavanje z naslovom
Archaismen und Innovationen der slawischen Anredesysteme (Arhaizmi in
inovacije v sistemih nagovorov v slovanskih jezikih). Predavanje bo v
nemščini.

V sredo, 19. 3. 2014,  ob 9.00 bo imel na FF UL v predavalnici št. 2
 (pritličje) predavanje z naslovom The use of the imperfective aspect
in sequences of events (Raba nedovršnih glagolov v izražanju zaporedja
dogodkov). Predavanje bo v angleščini.

V četrtek, 20. 3. 2014, ob 9.40 bo imel na FF UL v predavalnici  št.
4 (pritličje) predavanje z naslovom Дейктическая система русского
языка (Deiktični sistem ruskega jezika). Predavanje bo v ruščini.

Vljudno vabljeni.

===

Od: Lah, Meta <Meta.Lah na ff.uni-lj.si>
Datum: 12. marec 2014 19:24
Zadeva: Vabilo k oddaji prispevkov - Linguistica

54. letnik znanstvene revije Linguistica, ki jo izdaja Oddelek za
romanske jezike in književnosti Filozofske fakultete Univerze v
Ljubljani, bo posvečen didaktiki tujih jezikov, saj pripravljamo
tematsko številko z naslovom Skupni evropski jezikovni okvir –
navzkrižni pogledi.

V zgodovini poučevanja tujih jezikov je imelo le redkokatero delo
tolikšen vpliv kot prav Skupni evropski jezikovni okvir (2001, v
nadaljevanju SEJO). Trinajst let po njegovem nastanku je čas za
ovrednotenje, saj so razvidni pozitivni učinki dela, pojavljajo pa se
tudi pomisleki oziroma kritike.

V tematski številki bodo imeli prednost raziskovalno naravnani
prispevki, ki se nanašajo na naslednje teme:
-   usvajanje in učenje tujega jezika,
-   učenec/uporabnik pri pouku tujega jezika: njegove potrebe in zmožnosti,
-   akcijsko usmerjeni pristop (tudi v primerjavi z drugimi doslej
uporabljenimi pristopi),
-   raznojezičnost (ang. plurilingualism) in večjezičnost (multilingualism),
-   medkulturnost,
-   deklarativno in operativno znanje tujega jezika,
-   sprejemniške, interaktivne in tvorbne dejavnosti in strategije,
-   vloga besedil in drugih predlog pri pouku tujega jezika,
-   opravila pri pouku tujega jezika,
-   vrednotenje jezikovnega znanja in testiranje,
-   vpliv SEJO na učbenike tujega jezika,
-   vpliv SEJO na šolske programe, tudi univerzitetne programe
študija tujih jezikov in prevajanja/tolmačenja,
-   vpliv SEJO na poučevanje jezika stroke,
-   kurikularna vprašanja.

Predlagani seznam tem ni dokončen, zato so dobrodošli vsi prispevki,
ki so vezani na teme, obravnavane v Skupnem evropskem jezikovnem
okviru.

Avtorji naj naslov in povzetek članka (med 100 in 200 besed) pošljejo
v priponki (Word ali pdf) na naslov linguistica na ff.uni-lj.si
najkasneje do 15. aprila 2014. Vsak povzetek bosta ocenila dva
recenzenta. Jezik prispevkov je lahko angleščina, nemščina,
francoščina, italijanščina ali španščina. Sprejeti članki naj obsegajo
do 30.000 znakov s presledki in naj bodo obvezno jezikovno
lektorirani.

Oddaja povzetkov: 15. april 2014
Obvestilo o odločitvi glede objave: 30. april 2014
Oddaja sprejetih člankov: 15. julij 2014
Recenziranje člankov: julij – avgust 2014
Oddaja popravljene verzije: 15. oktober 2014

Urednica tematske številke:
Meta Lah, Oddelek za romanske jezike in književnosti, Filozofska
fakulteta Univerze v Ljubljani.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit