[SlovLit] Pisma iz Benečije -- Nagovorni sistemi -- Slowenisch -- Novogrška književnost

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Mar 11 16:35:37 CET 2014


Od: piko <piko na ethno.at>
Von: SED Info [mailto:info na sed-drustvo.si]
Datum: 11. marec 2014 09:55
Zadeva: PISMA IZ BENEČIJE, Vizualna produkcija Inštituta za slovensko kulturo

Vabljeni na ETNOLOŠKI VEČER v sredo, 12. marca 2014, ob 18.00, v
upravni hiši SEM.

Inštitut za slovensko kulturo iz Čedada je 6. oktobra 2012 začel
izdelovati kratke video novice iz življenja
beneških Slovencev. Poimenovali so jih Pisma iz Benečije. Leta 2012 so
posneli 13 enot, leta 2013 38, do
februarja 2014 pa štiri.

Oddaja, ki se je rodila kot radijska, je pred dvema letoma razširila
svojo ponudbo in jo dopolnila z video
posnetki. Pisma iz Benečije so multimedijsko okno v beneško-slovensko
stvarnost. Ker v oddaji sodelujejo
predvsem mladi, je ta postala tudi način približevanja najmlajše
generacije kulturnemu življenju Benečije in
slovenski besedi, in to v prostoru, kjer je čutiti močan vpliv
italijanskih medijev; prispeva torej k omilitvi
asimilacije slovenske manjšine. Povezovanje med Tersko, Karnajsko in
Nadiško dolino ter Rezijo je tudi
primer dobre prakse približevanja Slovencev s tega širokega prostora
in odkrivanja skupnih korenin.
Posebnost Pisem iz Benečije je njihovo objavljanje na spletni strani
You Tube. Vsaka enota traja okoli 20
minut in je sestavljena iz več prispevkov. Vsebino napove moderatorka,
nato sledijo intervjuji s ključnimi
osebami manjšinskega življenja od Rezije do Gorice in Trsta in
predstavitev najnovejšega dogajanja v
življenju beneških Slovencev.

Vsak mesec izidejo štiri enote, kar je velik podvig za Inštitut. Pri
realizaciji sodeluje več ljudi z Marino Cernetig
na čelu, s snemalcem Giacintom Lusso, z montažerjem Davidom Klodičem
in mladima moderatorkama,
Cecilio Blazutič in Evo Golles. Pri produkciji sodelujejo še številni
prostovoljci, med njimi npr. Antonio Bankič
in Igor Černo.

Omenjeni vizualni izdelki so novinarske narave, njihov zvočni zapis na
radijskih valovih predvajajo kot
posebno oddajo. Dejansko pa so to mali dokumentarni video prispevki,
nekakšni video obzorniki iz kulturnega,
političnega in družbenega življenja beneških Slovencev. S temi
oddajami nastaja dragocen video arhiv s
številnimi podatki za preučevanje zgodovine in kulture.

Na Etnološkem večeru bomo prikazali nekaj značilnih video prispevkov,
ključni izvajalci oddaj, sodelavci
Inštituta za slovensko kulturo, pa bodo govorili o ozadju projekta in
odgovarjali na vprašanja udeležencev
večera. Filme bodo predstavili Marina Cernetig, snemalec Giacinto
Lussa in montažer David Klodič.Večer in pogovor bo vodil dr. Naško
Križnar.Etnološki večer je del rednega programa mednarodnega festivala
Dnevi etnografskega filma - DEF 2104.

===

Od: Lingvistični krožek <lingvisticni.krozek na gmail.com>
Datum: 11. marec 2014 11:50
Zadeva: LK, 17. marec

LK FF vabi na 1032. sestanek v ponedeljek, 17. marca, ob 18.00 v
predavalnici 325 v 3. nadstropju Filozofske fakultete. Predaval bo:
prof. dr. Tilman Berger, Slavistični seminar Univerze v Tuebingenu.
Tema predavanja: Archaismen und Innovationen der slawischen
Anredesysteme. / Arhaizmi in inovacije v sistemih nagovorov v
slovanskih jezikih. Predavanje bo v nemškem jeziku. Vabljeni tudi
študentje. -- Chikako Shigemori Bučar

===

From: Pavel <pavel na mur.at>
Date: 2014-03-11 12:03 GMT+01:00
Subject: [Pavelhaus] Pouk slovenscine kot materinscine, Gradec - Tabor

Dragi starši, na nekaterih šolah so že začeli s prijavljanjem k pouk
materinščine. Zadnji dan za prijavo je 1. maj 2014.
Prijavnico e treba izpolniti in oddati na šoli, ki jo otrok redno
obiskuje (prijavnic več ne morete oddati pri meni!!!). Ravnatelja je
treba tudi prositi, da vnese prijavo v t. i. Verwaltungsprogramm SAP -
letos je to NOVO. Lepo vas pozdravljam,
Tatjana Vučajnk [...]

===

Od 10. do 15. marca 2014 bo gost Oddelka za klasično filologijo FF
doc. dr. Predrag Mutavdžić z Oddelka za neogrecistiko Filološke
fakultete Univerze v Beogradu.

Torek, 11. 3., v uč. 4 (Oddelek za arheologijo, Zavetiška)
9.40-11.10: Vprašanje periodizacije novogrške književnosti
11.20-12.50: Digenis Akritas
Sreda, 12. 3., v uč. 3 (Oddelek za arheologijo, Zavetiška)
13.00-14.35: Bitka na Kosovem polju v grških virih
14.40-16.10: Manuel Chrysoloras in nastanek prve grške knjižnice v Firencah
16.20-17.50: Kretska književnost
Četrtek, 13. 3.
15.30-17.00, v uč. 04 (FF, Aškerčeva 2): Turcizmi, latinizmi in
romanizmi v grškem jeziku
17.10-18.40, v uč. 345 (FF, Aškerčeva 2): Grško jezikovno vprašanje
kot vprašanje grške identitete
18.50-20.20, v uč. 345 (FF, Aškerčeva 2): Razsvetljenstvo pri Grkih
Petek, 14. 3.
9.40-11.10, v uč. 345 (FF): Benečanska in turška vladavina na grških tleh
13.30-14.30, v uč. 116 (FF): Prve grške šole v turškem obdobju
14.40-16.10, v uč. 426 (FF): Psiharis in dimoticizem
Sobota, 15. 3., v uč. 116 (FF, Aškerčeva 2)
10.00-11.30: Oris grške ljudske književnosti
11.45-13.15: Grška diaspora na Balkanu in v JV Evropi
13.30-15-00: El Greco


Dodatne informacije o seznamu SlovLit