[SlovLit] Permanentno -- Zoofolklora -- Feministični WikiMaraton

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Čet Mar 6 19:49:35 CET 2014


14. 3. 2014 bodo na FF v okviru dopolnilnega (nenehnega) izobraževanja
pod naslovom Novejši tokovi v slovenistiki - književnost v teoriji in
šolski praksi predavali:

Alojzija Zupan Sosič,  Sodobna slovenska književnost pri pouku  9.15-10.45
Miran Hladnik,  Wikiji pri slovenščini  11.00-12.30
Alenka Žbogar, Sodobna slovenska kratka proza  13.00-14.30
Aleš Bjelčevič,  Literatura in etika   14.45-16.15

===

Od: Marjetka Golež Kaučič <Marjetka.Golez-Kaucic na zrc-sazu.si>
Od: Podiplomska šola <podiplomska.sola na zrc-sazu.si>
Zadeva: [Modul Slovenske studije] Vabilo na predavanje "Zoofolklora in
ekoliteratura"
Datum: Thu, 06 Mar 2014 12:38:10 +0100

Vabimo vas na predavanje v okviru modula Slovenske študije
(Podiplomska šola ZRC SAZU in Univerza v Novi Gorici), ki ga bo imela
izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič:

ZOOFOLKLORA IN EKOLITERATURA

Predavanje v okviru predmeta Ljudsko in umetno - folkloristični in
medbesedilni vidiki bo četrtek, 13. marca 2014 ob 17. uri v dvorani
Zemljepisnega muzeja, Gosposka ulica 16, Ljubljana.

Zaradi novih ekoloških in etičnih (bioetike) spoznanj v širšem
družbenem in kulturnem prostoru in spremenjenega stanja sveta, ki so
nenazadnje povzročili premik fokusa pogleda iz antropo- v
ekocentrizem, so tudi v slovenskem znanstvenem prostoru nujne
kompleksne raziskave tako živali (zoofolkloristika, etnozoologija,
ekokritika) in narave (ekofolkloristika, ekopoetika, etnobotanika,
kulturna botanika) in relacij človeka do njih v folklori, literaturi
in kulturi, ki bi z multidisciplinarnimi spoznanji morda redefinirale
odnose ljudi-živali-narave-okolja na novih ekoloških in etičnih
temeljih (da so živali in rastline pomembne same na sebi). Zato
predavanje izhaja iz razmerja človek - žival kot se nam kaže v
slovenski folklori (ljudska pesem, pripoved, šege in obredi,
verovanja), slovenski in tuji literaturi, kjer se poskuša redefinirati
tradicionalni koncept pogleda na žival (kot neke vrste živalski
stroj). S pomočjo ekoloških in filozofskih diskurzov ter spoznanj
sodobne kritične animalistike poskuša dokazati, da žival sodi tja,
kamor se je že sedaj usidralo človeško bitje. Fokus pogleda na predmet
preučevanja se premešča od motivno-tematske analize vlog živali v
folklori in literaturi h konkretnemu oziroma kulturnemu razmerju
človeka do živali.

Predavanja so namenjena podiplomskim študentkam in študentom programa
Primerjalni študij idej in kultur ter drugi zainteresirani javnosti.
Vabljeni!

===

Od: Ana Cigon <anacigon na gmail.com>
Datum: 06. marec 2014 16:00
Zadeva: Feministični WikiMaraton, 8. MAREC 16:00 - 20:00,
Multimedijski center Zavoda K6/4, Kersnikova 4, Ljubljana

Feministični WikiMaraton je projekt intenzivnega dopolnjevanja
slovenske Wikipedije s članki o ženskah in feminističnih in LGBTQ*
temah. S projektom Feministični WikiMaraton želimo podpreti vnose
člankov, ki se tičejo žensk in LGBTQ* osebnosti, v prvi vrsti
ustvarjalk/umetnic, hkrati pa tudi drugih pomembnih osebnosti iz
domačega in tujega okolja, ki so imele pomembno vlogo v javnem
življenju lokalne ali širše skupnosti ter vsebin, ki se tako ali
drugače vežejo na feminizem, študije spolov in queer teorijo.

Sorodni angleški projekt Rewriting Wikipedia
(http://dhpoco.org/rewriting-wikipedia/) je pokazal, da na Wikipediji
manjkajo članki o številnih pomembnih umetnicah, znanstvenicah,
političarkah in drugih znanih ženskih javnih osebnostih ter o zgoraj
omenjenih temah. Enako velja za slovensko Wikipedijo. Projekt je bil
prvič zasnovan in izpeljan v okviru produkcije Multimedijskega centra
že v novembru 2013, a ga zaradi velikega zanimanja ponavljamo tudi v
okviru festivala Rdeče zore. Ker je Wikipedija najbolj dostopna
enciklopedija, hkrati pa so informacije, ki jih shranjuje, močno
pomanjkljive, ko je govora o zgoraj omenjenih temah, vabimo vse
poznavalke različnih zgodovinskih ženskih in LGBTQ* osebnosti ter
poznavalke feminističnih in LGBTQ* tem ter vse, ki bi se želele
pridružiti, da se nam 8. marca osebno ali virtualno pridružite pri
dopolnjevanju slovenske Wikipedije.

Sodeluje lahko kdorkoli. Razširite že obstoječi članek na Wikipediji
ali napišite nov članek (ideje o tem, katero žensko osebnost opisati
ali katero temo obdelati najdete na
http://www.rdecezore.org/?p=7536&l=vcglqizucm). Če v programskem
jeziku Wikipedije niste vešče, brez skrbi, saj vas ga lahko naučimo. V
kolikor se dogodka ne morete udeležiti kot piske v programskem jeziku
Wikipedije, lahko sodelujete tudi z navadnimi Word dokumenti oz.
e-maili. Napotke si preberite spodaj, članek v elektronski obliki pa
nam pošljite na naslov wikimaraton2013 na gmail.com. Lahko pa k projektu
pristopite tudi kot prevajalke s prevodom obstoječih člankov iz
angleške ali katere druge Wikipedije oz. prispevate svojo temo k
seznamu predlogov za vpis
(https://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:V_%BEivo/Feministi%E8ni_WikiMaraton#Predlogi_za_vpis_.2F_.C5.BEeleni_vnosi).

Pri pisanju članka upoštevajte naslednja navodila:

- Članek naj bo avtorski. V kolikor boste v članke vnesle kakšen
krajši citat, vas naprošamo, da zanj navedete vir v naslednji obliki:
"Ime Priimek", Kraj izdaje, leto. (Če je mogoče, navedite tudi COBISS
ID). Viri so lahko tudi elektronski, v tem primeru navedite internetno
povezavo.
- Poskusite napisati članek, ki ima vsaj 1000 znakov, če vam ne uspe,
zadostuje tudi krajši prispevek. Nadvse dobrodošli in cenjeni so tudi
daljši članki.
- Zelo dobrodošle so tudi fotografije. Če imate svoje avtorske
fotografije, ki jih lahko daste v splošno uporabo na Wikipediji, jih
bomo zelo vesele.

Več informacij o projektu:
http://sl.wikipedia.org/wiki/Wikipedija:V_%C5%BEivo/Feministi%C4%8Dni_WikiMaraton
Za kakršnakoli vprašanja smo dosegljive na wikimaraton2013 na gmail.com
V naprej se vam zahvaljujemo za vašo pomoč pri širjenju znanja o
ženskah in feminističnih ter LGBTQ* temah.
Vstop prost.
Kje: Multimedijski center Zavoda K6/4, Kersnikova 4, Ljubljana
Koprodukcija: Rdeče zore in Multimedijski center Zavoda K6/4.

*Bralkam in bralcem ob tem sporočamo, da je besedilo pisano v ženski
slovnični obliki, ki nevtralno velja tudi za moške.

Ana Cigon
http://www.anacigon.si


Dodatne informacije o seznamu SlovLit