[SlovLit] Vabilo k sodelovanju -- Slovenska literarna veda, 5

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Feb 28 19:03:19 CET 2014


Od: Erika Kržišnik <erika.krzisnik na ff.uni-lj.si>
Datum: 28. februar 2014 13:04
Zadeva: RE: [SlovLit] Vabilo k sodelovanju
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004729.html)

Pozdravljeni, tudi jaz mislim, da solistično vabljenje s strani
Inštituta za slovenski
jezik v tem trenutku ni bila najbolj modra poteza, vendar ne morem ne
opozoriti, da M. Kalin Golob v Slovlitu 27. 2. neustrezno predstavlja
vsebino posveta o novem slovarju na Ministrstvu za kulturo. Problematična je
tale trditev:

"Koncept obstaja, namenjen mu je bil posvet - [...]. Torej če je inštitut
moder, se mu lahko priključi kot enakopravni partner in ga skupaj dodela,
kot je bilo dogovorjeno, [...]."

Moje razumevanje posveta, nastalo na podlagi celodnevne prisotnosti in
pozornega poslušanja, tej trditvi nasprotuje. Da ne gre le za moje osebno
mnenje, kaže tudi uradno poročilo o vsebini in rezultatih posveta na strani
Ministrstva za kulturo
(http://www.mk.gov.si/si/delovna_podrocja/sluzba_za_slovenski_jezik/predstav
itev_podrocja/dogodki/ - stanje 28. 2. ob 13h!). V njem namreč nikjer ne
piše, da je bil predmet posveta katerikoli obstoječi koncept (in kolikor se
spomnim, kaj takega tudi ni pisalo v vabilu na ta posvet). Lahko pa v njem
preberemo tole:

"Posvet je bil zasnovan kot konkreten korak, da preidemo prek soočenja
različnih strokovnih pogledov do skupnega konsenza, na podlagi katerega bo
stroka postavila temelje konceptu novega slovarja."

Torej: stroka (ne minister!) mora postaviti temelje koncepta novega
slovarja, in sicer konsenzualno (moj dodatek: kolikor se le da v smislu
kvalitete slovarja).

Erika Kržišnik

===

Slovenska literarna veda, 5 (knjige 2012, nadaljevanje,
http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004723.html)

Andrijan Lah. Slovenska dramatika z antično tematiko: Poljudna
obravnava. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2012. 132 str.
[Antični motivi v slovenski dramatiki. Seznam slovenskih gledaliških
iger (in prizorov) z antično tematiko]

Mateja Pezdirc-Bartol in Katja Mihurko Poniž. Esej na maturi 2012.
Ljubljana: Mladinska knjiga, 2011. 136 str. [Gogol´, Revizor, Ibsen,
Stebri družbe, Cankar, Za narodov blagor, Möderndorfer, Limonada
slovenica]

Podoba tujega v slovenski književnosti. Podoba Slovenije v tuji
književnosti: Imagološko berilo. Ur. Tone Smolej. 2., dopolnjena izd.
Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske fakultete, 2012. 223 str.

Denis Poniž. Nasprotja: Eseji in legende. Ljubljana: Mladinska knjiga,
2012. 205 str. (Kultura).

Alenka Puhar. Mira Mihelič: Družinska slika z gospo: Življenje in delo
Mire Mihelič (1912-1985). Ljubljana: Mladinska knjiga, 2012. 265 str.

Majja Il´nična Ryžova. Slovenskaja poèzija konca XIX načala XX vv. i
russkaja literatura. Sankt-Peterburg: NPPL "Rodnye prostory", 2012
(Biblioteka žurnala "Nevskij al´manah"). 221 str. [Aškerc, Kette,
Murn, Župančič]

Seminar slovenskega jezika, literature in kulture, 48: Ideologije v
slovenskem jeziku, literaturi in kulturi: Zbornik predavanj Ur.
Aleksander Bjelčevič. Ljubljana: Znanstvena založba Filozofske
fakultete, 2012. 138 str.

Brez mejnikov: Zbornik simpozija o Hermanu Voglu, 26. november 2011,
Mežica. Ur. Dejan Ulcej idr. Mežica: Društvo za razvijanje znanja Klub
Koratio, 2012. 54 str.

Slovenska dramatika. Ur. Mateja Pezdirc Bartol. Ljubljana: Znanstvena
založba Filozofske fakultete, 2012 (Obdobja, 31). 392 str.

Vid Snoj. Nova zaveza in slovenska literatura. Ljubljana: KUD Logos:
Inštitut za preučevanje krščanskega izročila, 2012. 379 str.
(Elektronska knjižna zbirka KUD Logos; e-03
http://www.kud-logos.si/PDFi/Vid_Snoj_NZISL.pdf. [Prešeren, Cankar,
Vodušek, Aškerc, Murn, Vodnik, Kocbek]

Svetovne književnosti in obrobja. Ur. Marko Juvan. Ljubljana: ZRC
SAZU, 2012 (Studia litteraria). 416 str.

Karel Štrekelj. Zgodovina slovenskega slovstva: I-II. Ljubljana: ZRC
SAZU, 2012. 653 str.

Miran Štuhec. Književne teme. Maribor: Pivec, 2012. 198 str.

Janja Žitnik Serafin. Bridges and walls: Slovenian multiethnic
literature and culture. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2012. 376 str.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit