[SlovLit] Slovenska literarna veda 3 -- Matičine knjige -- Knjige ZRC SAZU

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Feb 25 19:21:02 CET 2014


Seznam slovenskih literarnovednih knjig 2011--2013, 3. del
(http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/2014/004723.html):

Sebastijan Pregelj. Ljubljana literary trail. Ljubljana: Študentska
založba, 2011 (Žepna Beletrina). 111 str.

Protiv časovoj strelki: Slovenskaja novella: Izbrannoe. Ur. Julija A.
Sozina. Moskva: Centr knigi Rudomino, 2011 (Serija Slovenskij Glagol).
 318 str. [Polona Glavan, Dušan Šarotar, Andrej Blatnik, Jani Virk,
Milan Kleč, Uroš Kaličič, Evald Flisar, Andrej Hieng, Beno Zupančič,
Vitomil Zupan, Ciril Kosmač, Milena Mohorič, Vladimir Bartol, Prežihov
Voranc, Danilo Lokar, Juš Kozak, France Bevk, Ivan Cankar]

Vilma Purič. Pesniki pod lečo. Spremna beseda Irena Novak Popov. Trst:
Mladika, 2011. 235 str.

Rudi Šeligo. Ur. Niko Grafenauer. Ljubljana: Nova revija, 2011
(Interpretacije, 11). 337 str. [Martin Grum, Bibliografija Rudija
Šeliga]

Adam Skalar. Skalarjev rokopis 1643: Editio princeps:
Znanstvenokritična izdaja. Ur. Monika Deželak Trojar. Celje: Mohorjeva
družba; Ljubljana: ZRC SAZU, 2011. 959 str.

Slovenskaja novella XX veka v perevodah Maji Ryžovoj. Ur. M. I.
Ryžova. Moskva: Centr knigi Rudomino, 2011 (Serija Slovenskij Glagol).
318 str. [Vsebuje prevode kratke proze Ivana Cankarja, Prežihovega
Voranca, Miška Kranjca, Franceta Bevka in Juša Kozaka]

Še preden se je začel svet: Peter Božič, človek gledališča. Ur. Tomaž
Toporišič in Ivo Svetina. Ljubljana: Slovenski gledališki muzej, 2011
(Dokumenti Slovenskega gledališkega muzeja, 87). 307 str. Dostopno
tudi na: http://www.srl.si/sql_pdf/SRL_2011_4_02.

Ana Toroš. Podoba Trsta in Tržaškega v slovenski in italijanski
poeziji prve polovice 20. stoletja. Nova Gorica: Univerza, 2011. 131
str.

Barbara Trnovec. Kolumbova hči: Življenje in delo Alme M. Karlin.
Celje: Pokrajinski muzej, 2011 (Starožitnosti: Vodniki Pokrajinskega
muzeja Celje, 5).  63 str.

Vzájemným pohledem: Česko-slovinské a slovinsko-české styky ve 20.
století: Monografie = V očeh drugega: Češko-slovenski in
slovensko-češki stiki v 20. stoletju: Monografija. Ur. Alenka
Jensterle-Doležalová. Praga: Národní knihovna České Republiki -
Slovanská knihovna, 2011 (Publikace slovanské knihovny, 68). 315 str.
[Makarovič, Tratnik, Mozetič,  Flisar, Kveder]

Franc Zadravec. Slovenski narodnoobrambni in protivojni roman.  Murska
Sobota: Franc-Franc, 2011 (Misel o slovenski besedi). 246 str.

Neža Zajc. Krogozor slovanske besede: Preizkušnja renesančnega
humanizma skozi prerez opusov besedil Primoža Trubarja in Maksima
Greka. Ljubljana: ZRC SAZU, 2011. 400 str. [Trubar, Maksim Grek]

Alojzija Zupan Sosič. Na pomolu sodobnosti ali o književnosti in
romanu. Maribor: Litera, 2011. 231 str. [Bartol, Dekleva, Mazzini,
Jančar, Lainšček]

===

From: Katja Kleindienst <katja.kleindienst na siol.net>
Date: 2014-02-25 14:09 GMT+01:00
Subject: Tiskovna konferenca SM

Vabimo Vas na tiskovno konferenco,  ki bo v sredo, 5. marca 2014 ob
11. uri  v Matičini dvorani na Kongresnem trgu 8 / I v Ljubljani.
Predstavili Vam bomo naslednje knjige:

Mirko Mahnič, Prešernov verz (Prešeren na Silbi 2)
Maja Milčinski, Telo duh v filozofsko-religijskih tradicijah
Ana Toroš, O zemlja sladka: kamen, zrno, sok (Gradnik ter romanski in
germanski svet)
Bogomila Kravos, Zgodba mojega očeta
Peter Sloterdijk, Spremeniti moraš svoje življenje (prevedel Alfred
Leskovec, spremno besedi napisal Tine Hribar).

===

Od: Zalozba ZRC <zalozba na zrc-sazu.si>
Datum: 25. februar 2014 14:53
Zadeva: Vabilo na predstavitev novih knjig

Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša ZRC SAZU in Založba ZRC Vas
vljudno vabita na predstavitev publikacij, ki bo v četrtek, 27. 2.
2014, ob 11. uri, v Prešernovi dvorani, v pritličju Novega trga 4 v
Ljubljani. Predstavili bomo štiri knjižne izdaje:

Ljudmila Bokal, Mali klekljarski slovar iz žirovskih del Tončke Stanonik,
Jure Zupan, Pomenska mreža slovenskih glagolov,
Majda Merše, Slovenski knjižni jezik 16. stoletja, Razprave o
jezikovnem sistemu, besedju in prevodni problematiki,
Metka Furlan, Novi etimološki slovar slovenskega jezika, Poskusni zvezek.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit