[SlovLit] Simpozij Gradec in Slovenci -- Web of Science -- Piflar

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pet Feb 21 19:54:04 CET 2014


Od: ludwig karnicar <ludwig.karnicar na uni-graz.at>
Datum: 20. februar 2014 16:14
Zadeva: Simpozij Gradec in Slovenci

Institut für Slawistik der Karl-Franzens-Universität Graz, Wallzentrum
Gradec, Merangasse 70

27. II. 2014
16.00-17.00 Otvoritev (Vicerektor prof. dr. Peter Riedler, KFU, prof.
dr. Kajetan Gantar (SAZU), prof. dr. Marko Jesenšek, dekan FF v
Mariboru, prof. dr. R. Hansen-Kokoruš, Institut für Slawistik, KFU)
18.00-18.15 Die Ära J. N. Primic (Janez Šumrada)
18.15-18.30 Erzherzog Johann (Igor Grdina)
18.30-18.45 >>Slavische Studententenexzesse<< in Graz im Dezember 1872
(Wolfgang Eismann)
18.45-19.00 Der Einheimische und der Fremde im Spiegel des Rechts
(Gernot Kocher)

28. II. 2014
09.00-09.15 Der Nobelpreisträger Friedrich Pregel (Walter Steiner)
09.15-09.30 Deutsch-slowenische Sprachgrenze in der Steiermark auf
Karten bis zum Ersten Weltkrieg (Vincenc Rajšp)
09.30-09.45 Slowenische Studentenbewegungen zur Zeit der Monarchie in
Graz (Rüdiger Malli)
09.45-10.00 Graz oder Wien? Studenten aus Krain an der Grazer und
Wiener Universität von 1586 bis 1782 (Alojz Cindrič)
10.30-10.45 Slowenische klassische Philologen als Studenten in Graz
(Matej Hriberšek)
10.45-11.00 Slowenische Schriftsteller als Studenten in Graz (Tone Smolej)
11.00-11.15 Zur Entstehung des Dt.-slow./slow.-dt. Wörterbuchs der
Rechts- und Wirtschaftssprache (Paul Apovnik)
11.15-11.30 Anfänge der wissenschaftlichen Slowenistik (Ludwig Karničar)
12.00-12.15 Štrekeljs Geschichte der slowenischen Literatur -
Handschrift, Herausgabe und Einordnung in die slowenische
Literaturwissenschaft (Matija Ogrin)
12.15-12.30 Entstehung und Bedeutung der Volksliedsammlung von Karel
Štrekelj (Engelbert Logar)
12.30-12.45 Štrekeljs Sammlung slowenischer Volksmärchen (Kasilda Bedenk)
12.45-13.00 Graz und die oststeirische Sprachnorm in der 1. Hälfte des
19. Jahrhunderts (Marko Jesenšek)
15.00-15.15 Die slowenischen Philosophen France Veber und Ernst
Schwarz (Wolfgang Gombocz)
15.15-15.30 Johann Scheinigg (1851-1919) - Wissenschaftler und
Pädagoge aus dem Rosental/Rož (Herta Maurer-Lausegger)
15.30-15.45 Slowenische Vereine in der Zwischenkriegszeit in Graz
(Christian Promitzer)
15.45-16.00 Valvasors Grazer Nachkommen und das Slowenentum (Boris Golec)
16.00-16.15 Der Blick der österreichischen Wissenschaft auf Slowenien
im Wandel - das Beispiel der Grazer Geographie (Peter Čede, Dieter
Fleck, Gerhard Lieb)

1. III. 2014
09.00-09.15 Grazer slow. Lektoren und Gastprofessoren nach dem Zweiten
Weltkrieg (Andreas Leben)
09.15-09.30 Graz und Slowenen heute (Kasilda Bedenk)
09.30-09.45 Aktuelle Lage der Steirischen Slowenen (Susanne Weitlaner)
09.45-10.00 Slowenisch-Unterricht im Pflichtschulwesen der Steiermark
(Tjaša Alič, Tatjana Vučajnk)
10.00-10.15 Hugo Wolf - Familie und Freunde in Graz (Christa Höller)

===

Od: Lovenjak, Milan <Milan.Lovenjak na ff.uni-lj.si>
From: Kotar, Mojca [mailto:Mojca.Kotar na uni-lj.si]
Sent: Thursday, February 20, 2014 9:24 AM
Subject: Predstavitev Web of Science

http://home.izum.si/izum/ft_baze/wos.asp --  Vljudno vas vabimo na
predstavitev nove platforme Web of Science, citatnih indeksov in
orodja za kontekstno znanstveno analizo, ki bo v petek, 28. februarja
2014 ob 10.00 uri v Zbornični dvorani v stavbi Rektorata Univerze v
Ljubljani na Kongresnem trgu 12 (prvo nadstropje desno).

Sodelavec podjetja Thomson Reuters g. Guillaume Rivalle iz oddelka
Strategic Customer Education - Europe bo predstavil naslednje teme:
- novi koncept in platforma Web of Science (ang. new Web of Science
concept and platform),
- geografski citatni indeksi (ang. geographic citation indexes),
- tematski citatni indeksi (ang. subject area citation indexes),
- citatni indeksi glede na vrsto dokumentov (ang. documents types
citation indexes),
- orodja za kontekstno znanstveno analizo (ang. instruments for
contextual scientific analysis).

Dogodek bo predvidoma trajal od 10.00 to 12.30, pri čemer bo zadnje
pol ure namenjeno vprašanjem in odgovorom ter morebitni razpravi.
Predstavitev bo potekala v angleškem jeziku brez prevajanja. Prijava
udeležbe ni potrebna. Za dodatne informacije prosimo pišite na
mojca.kotar na uni-lj.si  [...] Predstavitev je namenjena raziskovalcem,
podiplomskim študentom in knjižničarjem.

Lep pozdrav,
Mojca Kotar, pomočnik glavnega tajnika
Univerza v Ljubljani

===

Od: Miro Romih <miro.romih na amebis.si>
Datum: 19. februar 2014 13:07
Zadeva: [SDJT-L] Samodejno luščenje znanja

Rad bi vas obvestil, da smo v Amebisu razvili sistem avtomatskega
učenja. Sistem Piflar, kakor smo ga poimenovali, je namenjen
samodejnemu luščenju znanja iz besedil in odgovarjanju na vprašanja.
Znanje za odgovore pridobi sam, brez ročne pomoči. Gre za bazo znanja,
ki vsebuje modul za analizo tako enostavnih kot sestavljenih povedi,
modul za hranjenje informacij in modul za odgovarjanje oz. generiranje
odgovorov na vprašanja v naravnem jeziku. Piflar besedilo najprej
slovnično in pomensko analizira, samodejno izloči dejstva, ki jih neka
poved z vsemi morebitnimi odvisnimi stavki vsebuje, te informacije
shrani (v vmesnem jeziku) in jih potem uporabi za odgovarjanje na
vprašanja v naravnem jeziku. Podpira slovenščino in angleščino. Jezik
odgovarjanja je neodvisen od jezika analize, zato je sistem sposoben
odgovarjati v slovenščini tudi na osnovi pridobljenega znanja iz
angleških besedil in obratno. [...]

Tehnologija sistema Piflar je uporabna na številnih področjih, kot so
npr. virtualni asistenti, pametni iskalniki ali sistemi umetne
inteligence, oz. povsod tam, kjer nastopajo besedila - na spletnih
straneh, v dokumentnih sistemih, v bazah znanja, sistemih CRM, v
arhivih itd. Seveda pa je sistem Piflar poleg uporabe v komercialnih
rešitvah primeren tudi za uporabo v številnih raziskovalnih in
razvojnih projektih, zaradi česar se s to novico tudi obračam na vas.
Čeprav na izbranih primerih sistem deluje odlično, pa je še kar precej
problemov, ki jih je potrebno rešiti (npr. zaimki). Če boste torej
imeli idejo ali priložnost za kakšen projekt, kjer bi opisana
tehnologija prišla prav oz. bi jo lahko še nadgradili, z veseljem
ponujamo naše sodelovanje.

Lep pozdrav, Miro

P. S. piflar = kdor se uči mehanično, brez razumevanja (SSKJ)


Dodatne informacije o seznamu SlovLit