[SlovLit] 100 let slovenskega lektorata v Pragi -- 35 let Mentorja -- 130 let Josipa Vandota

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Sre Jan 15 17:19:42 CET 2014


Od: <dolezalova.l na volny.cz>
Datum: 15. januar 2014 11:36
Zadeva: Simpozij Sto let slovenskega lektorata v Pragi

Spoštovani, prisrčno Vas vabimo na mednarodni simpozij Sto let
slovenskega lektorata na Karlovi univerzi v Pragi. Potekal bo 6. in
7. novembra 2014 na Filozofski fakulteti v Pragi - hkrati z enomesečno
razstavo z istim naslovom v avli praške Filozofske fakultete in
Narodni knjižnici v Pragi. Pripravlja ga programska skupina v sestavi
doc. dr. Alenka Jensterle-Doležal (predavateljica za slovensko
književnost), doc. dr. Jasna Honzak Jahič (bivša lektorica slovenskega
jezika in docentka za slovenski jezik) in dr. Andrej Šurla (lektor
slovenskega jezika) v okviru Katedre za južnoslovanske in
balkanistične študije na Filozofski fakulteti Karlove univerze ter s
podporo slovenskega Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik in
Veleposlaništva Republike Slovenije v Pragi.

Simpozij se navezuje na serijo strokovnih srečanj v okviru
slovenistike in slavistike na Filozofski fakulteti v Pragi. Od prvega,
organiziranega leta 2000, se je zvrstilo že šest mednarodnih
simpozijev, dokumentiranih z zborniki in kolektivnimi monografijami.

Teme:
1. Sto let slovenskega lektorata v Pragi. Zgodovinski okvir.
Zgodovina slavistike in slovenistike na Filozofski fakulteti v Pragi.
Slavist Matija Murko. Slovenski lektorati in poučevanje slovenščine
na fakultetah po svetu.
2. Medliterarna in medjezikovna sinergija. Zgodovina slovensko-čeških
stikov in vplivov na področju jezikoslovja in literarne vede.
Slovenski študentje na Češkem in češki na Slovenskem.
3. Večjezični slovenski avtorji.

Simpozij in zbornik prispevkov zanj bosta (skupaj s priložnostno
razstavo o zgodovini praškega lektorata slovenščine) osrednja točka
obeleževanja stote obletnice začetka poučevanja slovenskega jezika na
Filozofski fakulteti Karlove univerze. Osrednja tema bo zgodovina in
dosežki praškega lektorata, nanjo pa bomo navezali tudi širšo
problematiko poučevanja slovenščine kot tujega jezika, stikov in
vplivov na področju jezikoslovne in literarne vede ter pedagogike.
Pozdravili bomo tudi morebitne prispevke o širšem znanstvenem
sodelovanju med narodoma.

Cilji simpozija:
a)   osvetliti zgodovinske in personalne okoliščine, ki so privedle
do ustanovitve lektorata, ter predstaviti osebnosti, ki so skozi
zgodovino prispevale k njegovemu razvoju in rasti (npr. profesorja
Matija Murko in Oton Berkopec ter sploh prvi slovenski lektor Jožef
Skrbinšek);
b)   osvetliti pomen češkega jezikoslovja, literarne vede in
pedagogike za slovensko lingvistično raziskovanje, produkcijo ter
pedagoško prakso;
c)   predstaviti organiziranost in problematiko univerzitetnih
slovenistik in lektoratov na Češkem in v svetu;
d)   orisati zgodovino sodelovanja med Čehi in Slovenci na področju šolstva;
e)   ponuditi možnost tudi za predstavitev zgodovine širšega (ne
le lingvističnega in humanističnega) univerzitetnega in znanstvenega
češko-slovenskega sodelovanja, mdr. predstaviti slovenske absolvente
čeških šol;
f)    raziskovati slovenske avtorje z več jezikovnimi in kulturnimi
identitetami, ki so ustvarjali v Sloveniji ali na tujem.

Dvojezična kolektivna monografija Sto let slovinského lektorátu na
Univerzitě Karlově v Praze. (Slovinská jazykověda, literatura a
kultura ve světě) / Sto let slovenskega lektorata na Karlovi univerzi
v Pragi. (Slovensko jezikoslovje, literatura in kultura po svetu) bo
izšla v okviru Založbe Filozofske fakultete v Pragi (serija Varia)
pred začetkom simpozija.

Konferenční prispevek 500 kron se plača pred konferenco. Stroške za
potovanje si morajo plačati udeleženci sami, stroške prenočitve za
goste iz tujine pa bo morda lahko pokril organizacijski odbor (ali bo
to res mogoče, bomo vedeli marca, po razglasitvi rezultatov razpisa,
na katerega smo simpozij prijavili).

Povzetke tem prispevkov in izpolnjeno prijavnico pošljite do 1. 3.
2014 na naslova ajensterle na gmail.com in andrej.surla na gmail.com Sam
prispevek pričakujemo do 1. 6. 2014.

Ime in priimek, znanstveni naslov
Delovno mesto
Naziv prispevka
Povzetek (ne več kot 50 besed)
E-mail
Telefon
Naslov

Katedra za južnoslovanske in balkanistične študije
Filozofska fakulteta UK v Pragi

===

Od: Sollner-Perdih, Anka <Anka.Sollner-Perdih na ff.uni-lj.si>
From: JSKD - Barbara Rigler [mailto:barbara.rigler na jskd.si]
Sent: Wednesday, January 15, 2014 11:45 AM
Subject: nova podoba Mentorja in narocnina

Posredujem vam dopis o prenovi podobe in vsebine revije Mentor, ki
letos praznuje 35 let neprestanega izhajanja. Prva številka je izšla
pod uredništvom Petra Božiča in Dragice Vesković, v njej so pisali
številni avtorji, ki so danes priznani literati.
Namenjena je vprašanjem literature in mentorstva, v prvi vrsti so
njeni bralci mladi od 15. leta starosti naprej, seveda jo radi beremo
tudi odrasli. V njej objavljamo številne literarne razpise in
natečaje, predstavljamo mlade avtorje in priznane slovenske pisatelje,
poročamo o knjižnih sejmih, novostih, recenziramo knjige .... Npr.
razpis za mlade literate med 15. in 30. letom - Urška 2014:
http://www.jskd.si/literatura/natecaji_literatura/urska/urska_14/natecaj_urska_14.htm
(rok: 17. 1. 2014)
Napovedujemo tudi predstavitev nove nagrade, namenjene literarnim
mentorjem - tako po šolah, knjižnicah, klubih, skupinah, na seminarjih
... Več v eni od prihodnjih številk! Z vašo pomočjo bomo dosegli veliko
število bralcev in mladih avtorjev ter jih spodbudili h kvalitetnemu
literarnemu ustvarjanju. Hvala za podporo! Lep dan, Barbara

Barbara Rigler, samostojna strokovna svetovalka za literarno dejavnost
Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
http://www.jskd.si/

===

From: BLAZIC, Milena Mileva <milena.blazic na guest.arnes.si>
Date: 2014/1/15
Subject: Google Kekec

https://www.google.com/webhp?tab=ww&ei=0U_WUt7TDKGQywOH4YCoCg&ved=0CBoQ1S4
-- Dragi Miran, verjetno si že videl, da je dananšnji Google Logo
posvečen Kekcu. Čestitke. LP Milena


Dodatne informacije o seznamu SlovLit