[SlovLit] Novi JiS -- Kako citirati wikipedijsko geslo

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Dec 24 12:09:19 CET 2013


Od: Olga Tratar <olga.tratar na gmail.com>
Datum: 23. december 2013 13:57
Zadeva: Izšla je nova številka JiS-a (http://www.jezikinslovstvo.com/)

Silvija Borovnik, Zamejska književnost? Manjšinska književnost?
Andrej Leben, Slovenska literatura na avstrijskem Koroškem: manjšinska -
regionalna?
Silvija Borovnik, Lipuševi deli Boštjanov let in Poizvedovanje za imenom
kot sklepanje kroga s krepkejšo črto
Denis Poniž, Izkoreninil se bom/Mich ausgraben - poezija Janija Oswalda v
presečišču dveh svetov
Marija Pirjevec, Vprašanje regionalizma in univerzalizma v Rebulovi prozi
Bogomila Kravos, Josip Tavčar na stečišču kultur
David Bandelj, Nekaj opazk o najsodobnejši beneški poeziji

Maja Smotlak, Jadranka Cergol: Med mero in misterijem. Antični svet v delih
Alojza Rebule. Trst: Mladika, 2012
Zoran Božič, Alenka Žbogar: Iz didaktike slovenščine. Ljubljana: Zveza
društev Slavistično društvo Slovenije (Slavistična knjižnica 18), 2013

===

Ali se sploh spodobi citirati wikipedijska gesla? Slabih ne, relevantna
gesla pa vsekakor. V večjih jezikih na nekaterih področjih wikičlanki
preraščajo značaj strokovnega teksta in dobivajo status preglednih
znanstvenih člankov. Nanje se sklicujemo različno, odvisno od tega, v
katerem okolju to počnemo.

Na papirju

Nada Gaborovič. *Wikipedija, prosta enciklopedija*. 23. decembra 2013.

Komentar. Ker je avtorstvo člankov na Wikipediji v principu skupinsko in
ker marsikateri pisec ne nastopa pod svojim imenom, avtorja ne navajamo.
Naslov spletišča navedemo v celoti, ker se iz tega dá razbrati, v katerem
jeziku je članek. Naslov spletišča po analogiji z naslovi knjig postavimo
ležeče. Spletne lokacije (https://sl.wikipedia.org/wiki/Nada_Gaborovi%C4%8D)
ne navajamo, ker ni bralcev, ki bi šli te lokacije pretipkavat na splet,
niti ne uporabimo oznake Splet ali Na spletu, ki jo predvideva MLA-jev
citatni slog za spletne objave, ker pač ni civiliziranega bralca, ki ne bi
vedel, da je Wikipedija na spletu in samo na spletu. Ker se članki nenehno
dopolnjujejo, je datum na koncu navedbe datum ogleda.

Na spletu

Nada Gaborovič <https://sl.wikipedia.org/wiki/Nada_Gaborovi%C4%8D>.
*Wikipedija,
prosta enciklopedija*. 23. decembra 2013.

Komentar. Prednost spletnih objav je neposredni dostop do citirane
literature, zato v naslov vgradimo povezavo na spletno lokacijo
https://sl.wikipedia.org/wiki/Nada_Gaborovič .

Na wikijih je možnosti še več. Znotraj Wikipedije se na članke sklicujemo
tako, da jih postavimo v oglate oklepaje

[[Nada Gaborovič]]

kar na zaslonu napravi povezavo (v modri barvi, če je geslo že napisano, in
v rdeči, če gesla še ni ali če smo se zmotili v njegovem imenu). V stavku
je treba napraviti tako, da ustreza stroju in človeku; zapis levo od
navpičnice upošteva program, zapis desno od navpičnice pa se pojavi na
zaslonu in je v skladu s stavčno skladnjo:

V opusu [[Nada Gaborovič|Nade Gaborovič]] so tudi romani iz zdravniškega
življenja.

Bibliografske navedbe na wikijih začenja zvezdica, ki je znak elementa na
seznamu. Ko citiramo wikipedijski članek na Wikiverzi ali na Wikiknjigah,
storimo to takole:

*[[:w:sl:Nada Gaborovič|Nada Gaborovič]]. ''Wikipedija, prosta
enciklopedija''.

Kar dá na zaslonu tole:

* Nada Gaborovič <https://sl.wikipedia.org/wiki/Nada_Gaborovi%C4%8D>.
*Wikipedija,
prosta enciklopedija.*

Predpona :w:sl: v povezavi pomeni slovensko Wikipedijo (:w:en: bi pomenilo
angleško Wikipedijo, :v:sl: bi kazalo na članek o pisateljici na slovenski
Wikiverzi ipd.). Wikipedije nismo dali v narekovaje, ampak smo na vsaki
strani napravili dva apostrofa, ki pomenita ležeči tisk. Navajanje datuma
ni potrebno, ker nam ne gre za dokumentacijo našega branja, ampak za
bralca, ki ga usmerjamo na najbolj svežo varianto gesla. Mogoče je seveda
tudi táko eksotično sklicevanje, npr. na verzijo gesla na dan njegove
postavitve  15. decembra 2007, ki ima svojo spletno lokacijo
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Nada_Gaborovi%C4%8D&oldid=1130498

Sklicevanje na tujejezična wikipedijska gesla v slovenski Wikipediji ni
zaželeno. Namesto tega raje napravimo povezavo na še neobstoječe ali
škrbinasto slovensko geslo, ker samo tako spodbujamo bralce, ki kliknejo na
take povezave, da manjkajoča slovenska gesla napišejo ali slaba popravijo
in dopolnijo. Pri tem si seveda lahko brez zadrege pomagajo z odličnimi
gesli v drugih jezikih.

Več o tem glej v nastajajoči Novi pisariji na
https://sl.wikibooks.org/wiki/Nova_pisarija#Enciklopedijsko_geslo

Komentarji dobrodošli. -- miran
[Zaradi prikaza povezav tole sporočilo izjemoma ni v golobesedilnem
formatu.]
-------------- naslednji del --------------
HTML priponka je prečiščena...
URL: <http://mailman.ijs.si/pipermail/slovlit/attachments/20131224/d54ea0ea/attachment.html>


Dodatne informacije o seznamu SlovLit