[SlovLit] Digitalizirano -- Wikipedirano

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Jun 10 08:58:17 CEST 2013


Novo na dLib (Digitalni knjižnici Slovenije (http://www.dlib.si):
- delavski časopis Svoboda (1919-1920)
- Slavjan (1873-1875)
- Slovanski svet  (1888-1899)
- Gruda (1924-1941)

===

Dokončane so bile diplomske naloge o leposlovju v časopisih Slovenec,
Vigred in Domoljub. Bibliografijo tega leposlovja so kolegice
postavile na Wikivir
(http://sl.wikisource.org/wiki/Wikivir:Slovenska_leposlovna_klasika#Dalj.C5.A1e_leposlovje_v_periodiki),
diplomska dela pa bomo postavili na oddelčno spletišče kar sami; kdo
pa bo še naprej čakal, da zaživi skupni fakultetni repozitorij.
Nepregledanega leposlovja za podobne diplomske naloge je po slovenski
periodiki še ogromno. -- mh

---

Pri predmetu Slovenska dramatika
(http://sl.wikiversity.org/wiki/Slovenska_dramatika_1900-1950) so bila
letos na Wikipedijo postavljena ali dopolnjega biografska gesla Ivo
Brnčić, Tone Čufar, Janez Jalen, Miran Jarc, Stanko Kociper, Jože
Kranjc, Bratko Kreft, Anton Leskovec, Fran Lipah, Anton Novačan,
Ljudmila Poljanec, Makso Šnuderl, Joka Žigon, Cvetko Golar, Dragan
Šanda, Etbin Kristan, Angelo Cerkvenik, Mirko Kunčič, Stanko Kociper,
Ferdo Kozak, Jože Moškrič, Anton Brumen, Tone Seliškar, France Bevk,
Rudolf Golouh, Adolf Robida, Joža Vombergar, Davorin Petančič, Alojzij
Remec, Ivan Potrč,  Rudolf Pečjak, Ana Wambrechsamer, Matej Bor,
postavljena so bila kazala knjig Tarasa Kermaunerja Franceta Koblarja
in Jožeta Koruze o slovenskih dramatiki in iz knjige 500 dramskih
zgodb ter več deset gesel o posameznih dramah (od Cankarjevih do
ljudskih iger). Na Wikiviru je večina naštetih avtorjev dobila svoj
profil, od koder so njihovi opusi ali posamezna dela (v glavnem z
dLib-a) na voljo za popravljanje in postavitev. Nekatera je mogoče
tudi že prebrati: Grumovo Gogo, Jarčevega Vergerija, Majcnovo
Apokalipso itd. Uporabo svojih povzetkov dram iz knjige Od Abrama do
Župančiča je prijazno dovolila Alenka Goljevšček. -- mh

---

Pri predmetu Strokovno pisanje
(http://sl.wikiversity.org/wiki/Strokovno_pisanje_2013) je bila letos
rdeča nit tema literarnih poti
(http://sl.wikipedia.org/wiki/Slovenske_literarne_poti). V tem okviru
so nastala wikipedijska gesla o Cankarjevi poti, Poti Cankarjeve
matere, Slomškovi, Gregorčičevi, Magajnovi, Jurčičevi, Kulturne
dediščine, Gradnikovi, Župančičevi, Kosovelovi, Kettejevi,
Velikolaški. Vsa z izjemo Slomškove imajo povezave na Geopedijo, kjer
so s črto na zemljevidu in drugimi podatki predstavljene v sloju
Literarne poti (http://www.geopedia.si/?params=L16042#T105_L16042_x499072_y112072_s9_b4).
Druga gesla so bila intelektualna lastnina, plagiatorstvo, ekokritika,
literarna potegavščina, empirična literarna veda, kriminalni roman,
Severjeva nagrada, čaša nesmrtnosti. Pri iskanju po spletu se pojavijo
na vrhu med zadetki, vabljeni k dopisovanju. -- mh

---

Prvi letnik je že prejšnji semester popisoval vsebine slovenskih
romanov 60. in 70. let 20. stoletja
(http://sl.wikiversity.org/wiki/Uvod_v_%C5%A1tudij_slovenske_knji%C5%BEevnosti_E_2012/13)
in jih postavljal v kazalo projekta Romani
(http://sl.wikipedia.org/wiki/sl:Wikipedija:WikiProjekt_Romani).

Za morebitne podobne načrte so tule napotki za oblikovanje
enciklopedične informacije na Wikipediji:
http://sl.wikiversity.org/wiki/Slovenska_dramatika_1900-1950#Napotki_za_oblikovanje_enciklopedi.C4.8Dne_informacije


Dodatne informacije o seznamu SlovLit