[SlovLit] Razpis -- Štipendije, revije, Tržaška knjigarna -- Srednjeveške teme -- WP-ja na IT-konferenci

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Tor Jun 4 10:56:23 CEST 2013


Od: Kern, Damjana <Damjana.Kern na ff.uni-lj.si>
Datum: 04. junij 2013 09:51
Zadeva: RAZPIS ZA DELOVNO MESTO ASISTENTA NA AVSTRIJSKEM KOROŠKEM

Objavljamo razpis za zaposlitev dveh učiteljev/asistentov za slovenski
jezik v šolskem letu 2013/14 na avstrijskem Koroškem. Učitelj/asistent
naj bi predvidoma sodeloval in sooblikoval 13 ur pouka slovenščine na
teden.

Kdo se lahko prijavi:
- študent/absolvent slovenistike in nemcistike;
- študent/absolvent slovenistike z znanjem nemščine.
Prednost bodo imeli kandidati, ki že imajo izkušnje s poučevanjem.

Dodatne informacije:
- čas zaposlitve: od 1. oktobra 2013 do 31. maja 2014;
- plača: med 900 in 1000 evri neto na mesec;
- stanovanje si asistent poišče sam (ob pomoči šole);
- prevoz v Avstrijo in nazaj si plača asistent sam.

Prijava mora vsebovati:
- izpolnjen PRIJAVNI OBRAZEC v dveh izvodih;
- potrdilo o opravljenem zdravniškem pregledu;
- 1-2 priporočili (učiteljev praktikov, strokovnjakov s področja
poučevanja slovenščine, profesorjev s fakultete ...).

Prijave pošljite do 28. junija 2013 na naslov:
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Center za slovenščino kot
drugi/tuji jezik, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana.

Dodatne informacije so vam na voljo na
http://www.centerslo.net/novice_slo.asp ali damjana.kern na ff.uni-lj.si

===

http://lists.digitalhumanities.org/pipermail/humanist/2013-June/011013.html
-- prijavite se na evropsko šolo digitalne humanistike v Leipzigu, 22.
julija do 2. avgusta 2013: za študente Univerze v Ljubljani so
predvidene štipendije.

http://www.ludliteratura.si/esej-kolumna/uvodnik/perspektive-novih-revij-v-dialogu-s-sodobnostjo/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=obvescevalnik
-- Andraž Jež o sodobnih literarnih revijah.

http://www.ludliteratura.si/esej-kolumna/uvodnik/perspektive-novih-revij-v-dialogu-s-sodobnostjo/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=obvescevalnik
-- literarni maraton proti zaprtju Tržaške knjigarne (iz Primorskega
dnevnika).

===

Od: Marjetka Golež Kaučič <Marjetka.Golez-Kaucic na zrc-sazu.si>
Datum: 04. junij 2013 08:58
Zadeva: vabilo na predavanje prof. dr. Reichla

v okviru študijskega programa Primerjalni študij idej in kultur, modul
Slovenske študije, bo gostoval zaslužni profesor dr. Karl Reichl iz
Oddelka za ameriške, angleške in keltske študije Univerze v Bonnu,
Nemčija.

10. junija 2013 od 16.00 do 18.00 bo imel predavanje z naslovom: Hero
in Leander: Srednjeveške in folkloristične variacije na klasično temo
(v komparativni diskurz bo vključil tudi slovensko balado Čez morje v
vas).

13. junija 2013 od 16.00 do 18.00 bo naslov predavanja: Beowulf:
Turška tradicionalna epika in komparativna paradigma.

Prof. Reichl je bil do leta 2008 redni profesor na Oddelku za
ameriške, angleške in keltske študije na Univerzi v Bonnu, nato pa je
postal zaslužni profesor. Je medievalist in eden najpomembnejših
svetovnih strokovnjakov za primerjalno folkloristiko, ukvarja se z
raziskavami tradicionalne epike, lingvistike, glasbe v evropskem in
svetovnem kontekstu. Predaval je na najpomembnejših univerzah v svetu:
Harvard University, University of Wisconsin, Hebrew University of
Jerusalem, École Pratique des Hautes Études, Paris. Je avtor številnih
znanstvenih člankov in monografij, med drugimi Spielmannsidiom,
Dialektmischung und Kunstsprache in der mittelenglischen
volkstümlichen Epik, 2002; Die Anfänge der mittelenglischen weltlichen
Lyrik: Text, Musik, Kontext, 2005; Musik und Spiritualität im
englischen Psalter des spätmittelalterlichen Mystikers Richard Rolle,
2012; Singing the Past: Turkic and Medieval Heroic Poetry. Myth and
Poetics. Ithaca, NY, 2000; Orality and Performance. In A Companion to
Medieval Popular Romance, Cambridge, 2009.

Predavanji sta namenjeni študentom in širši publiki in bosta v
angleščini. Obe predavanji bosta v prostorih  podiplomske šole
Primerjalni študij idej in kultur  na ZRC SAZU, Novi trg 2/I. Prisrčno
vabljeni!

Koordinatorka modula
Izr. prof. dr. Marjetka Golež Kaučič

===

http://www.it-slovenija.si/si/predavanja/sekcija-2/wikipedija-gre-med-ljudi-
sekcija o Wikipediji na slovenski Informacijsko-komunikacijski
konferenci 6. 6. 2013 13.30-14.40 na Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani, Dvorana Forum, 1. nadstropje.


Dodatne informacije o seznamu SlovLit