[SlovLit] Fonologija+morfologija -- Slovenec po angleško o Italiji -- Digitalni arhivi -- Škrabčeva

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Maj 27 17:18:20 CEST 2013


From: Žele, Andreja
Od: Čop, Mateja <Mateja.Cop na ff.uni-lj.si>
Datum: 27. maj 2013 10:41
Zadeva: FW: Vabilo-slovenistika in slavistika

Spoštovani kolegi, vabim vas na predavanje kolege dr. Petra Jurgca
(Univerza v Leidnu, Nizozemska), ki bo v sredo, 29. 5., v predavalnici
2 ob 8.50. Ker bo predavanje v okviru predavanj o morfologiji SKJ, je
tema predavanja Premene na presečišču fonologije in morfologije. [...]
Pozdrav, Andreja

===

http://www.amazon.ca/The-Venices-ebook/dp/B00CM1ZLYK/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1369601495&sr=8-1&keywords=A.+D.+Person+The+Venices
-- A. D. Person's The Venices; Benetke v očeh ameriškega Slovenca (po
angleško). [A. D. Person je psevdonim 'a dispaced person'; bibligrafu,
ki bi želel knjigo vpisati v Cobiss, in knjižnici, ki bi jo hotela
kupiti, razkrijem avtorjevo pravo ime. -- miran]

===

From: Tomaz Erjavec <tomaz.erjavec na ijs.si>
Date: 2013/5/27
Subject: FW: [ seedi ] Summer school on Policies and Practices in
Access to Digital Archives

Živijo Miran, tole mogoče zanimivo tudi za kakšnega slovlitljana:

2nd Summer School: Policies and Practices in Access to Digital Archives
Macerata (Italy)
26 August - 3 September
http://blog.unimc.it/ada2013/

lp, Tomaž

===

Od: Polona Lovšin <polona na skrabceva-ustanova.si>
Datum: 27. maj 2013 16:09
Zadeva: Podaljšan rok za pridobitev Škrabčeve štipendije

Študentje slovenistike, slavistike, klasične filologije in splošnega
ter primerjalnega jezikoslovja ter študentje frančiškani lahko
pošljejo svojo kandidaturo za pridobitev letne štipendije Škrabčeve
ustanove za naslednje študijsko leto do vključno 30. maja. Podrobne
zahteve o vsebini prošnje so navedene v razpisu, ki je objavljen na
http:// www.skrabceva-ustanova.si

Zbiramo predloge za petega nagrajenca ali nagrajenko Škrabčeve
ustanove. Nagrado za dosežke na področju slovenskega jezikoslovja
podeljuje ustanova že od leta 2004. Prijave z obrazložitvijo
kandidatov, ki so lahko tako pravne kot fizične osebe, naj
predlagatelji pošljejo do 27. junija.

Škrabčeva ustanova ostaja v trdnem krogu prijateljev. Hvala vsakemu od
dvaindvajsetih podjetij in organizacij ter številnim posameznikom,
zbranih v krog Prijateljev Škrabčeve ustanove, ki so tudi v letošnjem
letu omogočili, da je lahko ustanova vestno opravljala svoje
poslanstvo. Zavest o multipliciranih vrednostih slovenskega jezika, ki
jo dvaindvajset slovenskih podjetij in organizacij tke v svoje
delovanje, je znak njihove trajnostne usmerjenosti, ki ne špekulira s
takojšnjimi učinki, temveč se zrelo ozira po trajnostnih sledeh v
prihodnosti. Pokroviteljska podpora mladih, odličnih Škrabčevih
štipendistov izkazuje, da je slovenski jezik dolgoročna in prepoznana
vrednota teh podjetij in organizacij, ki kljub krizi ostajajo zvesti
podporniki. Več na http://www.skrabceva-ustanova.si


Dodatne informacije o seznamu SlovLit