[SlovLit] Kocijanova številka JiS -- Prevajalski seminar -- Liber.ac

Miran gmail miranhladnik1 na gmail.com
Pon Maj 20 19:59:16 CEST 2013


Izšla je št. 1-2 58. letnika Jezika in slovstva (2013), ki je
posvečena Gregorju Kocijanu:

Miran Hladnik, Gregorju Kocijanu ob 80-letnici
I.
Emil Cesar, Gregor Kocijan
Marija Petek, Gregorju Kocijanu ob življenjskem jubileju
Milena Mileva Blažić, Delovanje Gregorja Kocijana na Pedagoški
fakulteti v Ljubljani
Matjaž Kmecl, Kersnik in Kocijan: zapis ob branju monografije o Janku
Kersniku, namesto voščila
Darka Podmenik, Od Kocijanovega raziskovanja slovenskih bralcev do
raziskovanja bralne pismenosti
Urška Perenič, Kocijanove empirične obravnave literature in preizkus
modela invariantnih kratkoproznih značilnosti
II.
Tomo Virk, Vladimir Bartol in Kocbekov Strah in pogum
Jožica Čeh Steger, Metaforika v Jarčevi kratki prozi (1922-1929)
Blanka Bošnjak, Pekel odtujenosti v izbrani kratki prozi Dušana Čatra
Katja Mihurko Poniž, Kratka proza Zofke Kveder
Alenka Koron, Slovenska kratka vojna proza v periodiki (1919-1929) na
ozadju ideje svetovne književnosti
Alenka Žbogar, Slovenska kratka proza od leta 1980 do 2000 preštevno
Irena Samide, >>Verz je od nekdaj jezik poezije in proza jezik
resničnosti<<: kratka nemška proza v gimnazijah na Slovenskem od leta
1848 do 1918
III.
Janez Vrečko, Aristotelov posnetek kot posnetek v razliki
Nadežda Starikova, Problem modernizma v literaturah SFRJ
Katarina Bogataj Gradišnik, Stritarjev Zorin v družbi sodobnikov
Tone Smolej, Dekle Eliza in Slovenci

===

Od: Tanja Petric <jak.seminar na yahoo.com>
Datum: 19. maj 2013 22:05
Zadeva: 3. mednarodni prevajalski seminar JAK - objava vabila

Obveščam vas, da je bilo na spletnih straneh Javne agencije za knjigo
v petek, 17. maja 2013, objavljeno vabilo na 3. mednarodni prevajalski
seminar slovenske književnosti, ki bo od 19. do 24. avgusta 2013 v
Novem mestu, in je namenjen prevajalcem slovenske književnosti v tuje
jezike. Več informacij, določila glede prijave in vso dokumentacijo
najdete na spletni strani JAK, na povezavi:
http://jakrs.si/prevajalski_seminar/
Rok za prijavo je 7. junij 2013.

Lep pozdrav.
Tanja Petric, koordinatorka projekta
Javna agencija za knjigo Republike Slovenije

===

Od: Zajc, Kristina <Kristina.Zajc na ff.uni-lj.si>
Datum: 20. maj 2013 13:58
Zadeva: Vabljeni na otvoritev sejma Liber.ac

Vljudno vas vabimo na slavnostno otvoritev sejma akademske knjige
Liber.ac, ki bo jutri, 21. maja 2013, ob 10. uri v Foersterjevem vrtu
za fakulteto. Sejem bo potekal od 21. do vključno 23. maja 2013.

Program za torek, 21. maja 2013

[...] 12:00 "Babe naj se v te reči ne mešajo, naj primejo rajši za
igle in burke" - Nemška literarna ustvarjalnost avtoric na
Slovenskem/park
Okrogla miza. Moderatorki dr. Petra Kramberger in dr. Irena Samide,
sodelujejo: dr. Katja Mihurko Poniž, mag. Uršula Cetinski, prof. dr.
Neva Šlibar, dr. Tanja Žigon.

19. stoletje je za ženske pomenilo prvo obdobje, ko so se začele
prebujati, kulturno udejstvovati in se boriti proti normam, ki jim jih
je vsiljevala takratna družba, ki jih je videla >>le<< v vlogi
gospodinje, žene in matere, kot se je zapisalo tudi Janezu Trdini. V
diskusiji bodo tako >>prebudili<< nekaj avtoric, ki so igrale v tedanjem
kulturnem in literarnem ustvarjanju vidno vlogo.

14:00   Prihodnost slovenskih znanstvenih revij/park
Okrogla miza. Moderator: dr. Matevž Rudolf (vodja Znanstvene založbe
FF UL), sodelujejo: prof. dr. Primož Južnič (predstojnik Oddelka za
bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo FF UL), dr.
Mojca Kotar (Univerzitetna služba za knjižnično dejavnost UL),
Aleksander Pavko (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo, UL,
urednik revije Acta Chimica Slovenica) in prof. dr. Tomaž Pisanski
(Fakulteta za matematiko in fiziko, UL, urednik revije Ars Mathematica
Contemporanea). Na okrogli mizi se bodo udeleženci dotaknili aktualnih
perečih tem, s katerimi se soočajo uredništva slovenskih znanstvenih
revij: težave pri predoru na tuje trge, vzpostavitev institucionalnega
repozitorija, ki ga v konzorciju štirih slovenskih univerz pripravlja
Univerza v Ljubljani, zmanjševanje finančnih podpor za tisk revij,
vpis v mednarodne baze, prevzemi slovenskih revij s strani mednarodnih
založniških konglomeratov itd.

[...] 16:00  O jeziku prevodov in jeziku izvirnikov/park
Okrogla miza. Moderatorka: mag. Urša Vogrinc Javoršek, razpravljalci:
prof. dr. Mihael Kovač, Tina Mahkota, Andrej E. Skubic, prof. dr.
Špela Vintar.

Motiv za razpravo je izid knjige Slovenski prevodi skozi korpusno
prizmo (Znanstvena založba FF, 2013), ki se z vprašanjem razlik med
izvirniki in prevodi ukvarja z empiričnega vidika. V razpravi bodo o
jeziku prevodov in izvirnikov spregovorili s stališča prevajalcev,
piscev, urednikov in raziskovalcev, spraševali pa se bodo o morebitni
drugačnosti jezika prevodov in ali je ta plod "dobrega" ali "slabega"
pisanja / prevajanja; o nenapisanih, pa vendar vsemogočnih normah, ki
usmerjajo uredniške, avtorske in prevajalske odločitve; o mrtvosti in
živosti jezika; o ustvarjalnosti in še čem.

[...] Informacije najdete tudi na spletni strani
http://www.ff.uni-lj.si/fakulteta/ZalozbaInKnjigarna/ZalozbaInKnjigarna.html.
Vabljeni k ogledu spletnih razstav Germanski babilon na
http://www.germanskibabilon.net/ .

Kristina Zajc,
samostojna strokovna sodelavka za spremljanje dejavnosti Filozofske
fakultete Univerze v Ljubljani


Dodatne informacije o seznamu SlovLit